X
تبلیغات
دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان
27 Jul 2007 12:35

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان

 

بهزاد خوشحالی

 

 

Dr.Abdolrahman qasemloo & Kurdistan

 

 Behzad Khoshhali

 

 

 

بهزاد خوشحالی

 

 

 هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي  تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.

سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.

مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.

شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد...

تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود...فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم...   

اين مجموعه كه از مطبوعات ايران در سال هاي57و58و59استخراج شده است،تقديم خوانندگان گرامي خواهد شد.

 

 دكتر قاسملو:شايعات مبتني بر اغتشاشات متعدد در كردستان كذب است.

عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموكراتيك كردستان، ديروز هرگونه اتهام جدايي طلبي را رد كرد و پشتيباني كامل خود را از آيت الله خميني و دولت انقلابي بازرگان اعلام داشت. قاسملو كه پس از 25 سال تبعيد به وطن باز گشته است ديروز گفت حزب او و مردم كرد، جملگي پشت سر خميني قرار دارند و اخيراً هم همبستگي خود را با دولت اعلام كردند. قاسملو همچنين با اشاره به گفتگوهاي خود با داريوش فروهر،آن را موفقيت آميز خواند و گفت كه يك بيانيه 8 ماده‏اي كه حاوي خواستهاي مردم كرد مي‏باشد به فروهر داده شد. براساس اين بيانيه،آيت الله شيخ عزالدين حسيني يكي از روحانيون مهاباد، رهبري تيم مذاكرات را با دولت، در آينده بعهده خواهد داشت. وي اظهار اميدواري كرد كه خواسته‏هاي ما به آيت الله خميني و بازرگان تسليم شود و آنها به ما جواب مشخص بدهند. هم «قاسملو» و هم «انتظام»، هر نوع تهديد جلال طالباني رهبر كردهاي عراق را رد كردند.

انتظام گفت: «گزارشي كه فروهر داد حاكي است كه شايعات جدايي طلبي كردستان مبالغه آميز است».

قاسملو گفت: «شايعات مبتني بر اغتشاشات متعدد در كردستان كذب است و تا آنجا كه من مي‏دانم شايعات مبني بر حملات طالباني به نگهبانان مرزي بي اساس است. در هر حال اگر او بخواهد وحدت ملي ما را به مخاطره ‏اندازد با او و پشتيبانانش به مخالفت برخواهيم خواست. من شايعه صداي راديو كردستان آزاد را تكذيب مي‏كنم اين شايعات را فقط بيگنگان مي‏سازند. قاسملو افزود: «تقاضاي مردم كرد تحت يك جمهوري اسلامي، به سادگي قابل حل است. تقاضاهاي ما آنچنان است كه هيچ دولت انقلابي از جمله دولت كنوني كه در رأس قدرت است، نمي تواند آنها را رد كند.(اطلاعات3/12/1357)

دبير كل حزب دمكرات كردستان:اعطاي خودمختاري  به كردستان وظيفه دولت انقلاب است.

پادگانهاي مهاباد،جلديان،پيرانشهر و پسوه، به وسيله كميته مشترك انقلابيون اداره مي‏شوند.

دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل 50 ساله حزب دمكرات كردستان در يك مصاحبه اختصاصي با كيهان اعلام كرد: خلق كردستان ساليان درازي است زير ستم ملي قرار دارد و در واقع وضع ستم ملي كه ابعاد اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دارد، يكي از وظايف دولت انقلابي مهندس بازرگان است. قاسملو در اين گفتگو ضمن بررسي علل شكست جنبش كردستان در سالهاي 24و25 و برشمردن خواست‏هاي خلق كرد،گفت: حل مسئاله كرد در تجاهل اين مسئله نيست و در شرايطي كه انقلاب وسيعي در ايران صورت گرفته و ميهن ما از يك استبداد بزرگ رهايي يافته است. حل آن چندان دشوار نيست. آنچه مردم كردستان مي‏خواهند عبارت است از تأمين حقوق ملي در چارچوب كشور ايران و نه جدا كردن كردستان از خاك ايران آنطور كه عناصر مرتجع و فرصت طلب مطرح ميكنند و بعضي وسايل ارتباط جمعي غربي كه در خدمت امپرياليسم جهاني هستند به آن دامن ميزنند. وي افزود: در اساسنامه ما گفته مي‏شود، حزب ما حزبي است دمكرات و مدافع كارگران، دهقانان زحمتكشان و روشنفكران و اين گروهها نيروي محركه جامعه هستند. به نظر ما مسايل مربوط به امور مالي و بانكي، بويژه نقش اسكناس و مسايل مربوط به طرحهاي اقتصادي دراز مدت كه از نظر اقتصادي و در سطح ملي مي‏تواند مهم باشد، در صلاحيت دولت مركزي است. بقيه مسايل مربوط به امور داخلي منطقه خودمختار ميشود همه مسايل فرهنگي، اداري و اجتماعي خاص منطقه را دولت خودمختار اداره مي‏كند. در حالي كه براي نمونه ارتش از مركز بايد اداره شود،ژاندارمري و شهرباني بايد بوسيله دولت خودمختار رهبري شود. قاسملو ضمن تاييد همه گروهها و سازمانهايي كه عليه رژيم شاه مبارزه كرده‏اندگفت: ما حاضريم درزمينه دو مسأله اساسي زير و در بسياري از زمينه‏هاي ديگر، با اين سازمانها و ديگر احزاب ملي همكاري كنيم:

1-تأمين دموكراسي و آزاديهاي اساسي براي همه احزاب و سازمان‏ها و گروههاي سياسي و ملي كه عليه رژيم مبارزه كرده‏اند.

2-مبارزه در راه تأمين حقوق ملي خلق‏هاي ايران، از جمله خلق كرد.

دكتر قاسملو درمورد نتيجه مذاكرات هيات اعزامي دولت، گفت: ما به هيات گفتيم بايد اعتماد مردم جلب و از شيوه‏هاي گذشته اجتناب شود. دولت بايد با نمايندگان واقعي حق كرد وارد مذاكره شود، به آنها كه تا ديروز به شاه تملق مي‏گفتند و امروز به دست بوسي امام ميروند.ما به صراحت گفتيم هيچ نيروي تجزيه طلبي در منطقه وجود ندارد و بايد ذهن مردم را درباره مسأله خودمختاري خلقها روشن كرد. رهبر حزب دمكرات پيرامون وقايع اخير در پادگان‏هاي نظامي كردستان گفت: پادگان‏هاي مهاباد، جلديان، پيرانشهر و پوه وسيله كميته مشتركي از سربازان،افسران، درجه داران و انقلابيون مسلح اداره مي‏شود، ولي پادگان سردشت هنوز تصفيه نشده است.(كيهان10/12/1357)

امور داخلي كردستان بايد به كردها واگذار شود.

«عبدالرحمن قاسملو» رئيس حزب دموكراتيك كردستان گفت: كردها مي‏خواهندحقوق ملي آنها تضمين گرددو بهيچوجه خواهان دولت مستقل جداگانه نيستند. قاسملو اظهار داشت: «زمزمه جنبش تجزيه طلبانه، در اصل از سوي عواملي مطرح گرديد كه در صدد بهره برداري از شرايط جاري هستند و با دولت‏هاي خارجي در ارتباط مي‏باشند». رهبر حزب دموكراتيك كردستان ادامه داد: «ما در اساسنامه حزب خود آورده‏ايم كه حزب ما شامل كارگران و روشنفكران مي‏گردد و به عقيده ما سياستهايي كه مربوط به روابط خارجي، دفاع ملي، امور مالي و برنامه‏هاي دراز مدت اقتصادي ميگردد، بايد به خود استانها واگذار شود و سياستهاي مربوط به فرهنگ، امور اجتماعي و اداره محل، بايد توسط دولتهاي استاني اجرا گردد». قاسملو به عنوان نمونه اظهار داشت: «ارتش بايد تحت نظر دولت مركزي باشد اما پليس و ژاندارمري تابع دولت دولت خودمختارملي انجام وظيفه نمايد. قاسملو در تائيد و شناسايي كليه گروههايي كه بر عليه رژيم شاه سابق مبارزه كرده‏اند گفت: «حزب ما آماده است تا با تمام اين گروهها براي تضمين دموكراسي و آزادي همكاري نمايد». قاسملو درباره مذكراتي كه هيأت اعزامي دولت به كردستان انجام داده است گفت: ما به آنها گفتيم كه بايد به مردم اعتماد نمايند نه افرادي كه تا ديروز به شاه سابق تعظيم ميكردند و امروز دست امام را مي‏بوسند. ما تاكيد كرديم كه نيروهاي تجزيه طلب وجود ندارند و مردم بايد در رابطه با مسأله خودمختاري، آگاهي پيدا نمايند.

قاسملو در مورد پرسشي كه راجع به پادگان‏هاي نظامي از وي شد گفت:«پادگان‏هاي مهاباد،پيرانشهر و پسوه در حال حاضر،تحت نظر نيروهاي انقلابي اداره مي‏شوند،اما پادگان سردشت هنوز تصفيه نشده است».(اطلاعات12/12/1357)

كنگره 200 هزارنفري كردها در مهاباد تشكيل شد.

مهاباد- گروه خبرنگاران اطلاعات:200 هزار كرد كه از مناطق مختلف كرد نشين به مهاباد آمده بودند در نخستين كنگره كه خود از سوي حزب دموكرات كردستان ترتيب يافته بود بار ديگر خواهان خود مختاري مناطق در چارچوب ايران مستقل شدند واز دولت خواستند هرچه زودتر موضع خود را در قبال اين مسأله روشن كند. نخستين كنگره كردها در حالي كه گروه بسياري از آنها مسلح بودند گروهي از خبرنگاران خارجي مطبوعات وراديو تلويزيونهاي دنيا را به مهاباد كشانده بود. «عبدالرحمن قاسملو» دبيركل حزب دمكرات كردستان در آغاز كنگره طي سخناني گفت:

«آزادي ودمكراسي در ايران، بدون دمكراسي براي كردها به ثمر نمي‏رسد، همچنانكه انقلاب خلق كرد بدون آزادي ايران بجايي نخواهد رسيد.

ملت كرد انتظار دارد حضرت ايت ا. العظمي خميني از آرمان كردهاكه از آرمانهاي آزاديخواهي ملت ايران جدا نيست جانبداري كنند و دولت موقت مهدي بازرگان را وادارند تا نقطه نظرهاي خود را در قبال خودمختاري ملت كرد ايران اعلام كند». وي سپس افزود:

«تجزيه طلبي» آهنگ كهنه‏اي است كه ارتجاع ساز كرده وما ان را قوياً رد مي‏كنيم. قاسملو آنگاه هشدارداد. "هر كس با ما دوستي بكند با او دوستي مي‏كنيم ولي اين به آن معني نيست كه هر كس دوست نباشد دشمن است بلكه هر كس دشمن نباشد دوست است".

وي آنگاه تآكيد كرد كه در مجلس مؤسسان، كردها بايد نسبت به جمعيت، نماينده داشته باشند و شهر باني و ژاندارمري بار ديگر به شكل سابق در اين منطقه شروع به كار نكنند.(اطلاعات12/12/1357)

در صورت عدم اعطاي خود مختاري،كردها واكنش نشان مي‏دهند.

مهاباد ـ خبرنگار اعزامي اطلاعات: دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان ايران كه با برگزاري يك ميتينگ 200 هزار نفري از كردهاي تمام مناطق كرد نشين ايران، دست به يك مانور سياسي در مقابل دولت مركزي زد اعلام كرده كه عكس العمل كردها در قبال خودداري دولت مركزي از دادن خود مختاري به كردستان با توجه به موضعي است كه دولت انتخاب خواهد كرد. دكتر قاسملو گفت: «حقيقت اين است كه استقبال مردم از اين ميتينگ براي خود ما هم قابل پيش بيني نبود. ما اينك به بازسازي حزب دمكرات پرداخته‏ايم و در مرحله اول بايد به روشن كردن موضع خود براي همه مردم ايران بپردازيم تا احيانا سوء تفاهماتي كه بر اثر اتهام تجزيه طلبي پيش آمده است، برطرف كنيم. خواست ما بسيار روشن است و در 2 نكته خلاصه مي‏شود:

دموكراسي براي ايران و خود مختاري براي كردستان

دبير كل حزب دمكرات كردستان در پاسخ به اين سؤال كه در صورت خودداري دولت مركزي از دادن خود مختاري به كردستان واكنش كردها چه خواهد بود گفت: «يكي از رهبران حزب سوسيال دموكرات آلمان» زماني گفته بود: آموزش، تبليغات، سازماندهي. ما دليلي نمي‏بينيم كه دولت انقلابي كه در نتيجه انقلاب مردم سركار آمده و پايه‏هاي رژيم منفور شاهنشاهي را در هم كوبيده قادر نباشد كه رسما و علناً موضع خود را نسبت به حق خودمختاري خلق ستمديده كرد و ساير خلقهاي ستمديده‏ايران اعلام كند. بنظر ما اين يكي از وظايف دولت انقلابي است. ما در حالي كه به روشنگري خواهيم پرداخت حاضر به هر گونه مذاكره با مقامات دولت انقلابي هستيم و اين را حق خود مي‏دانيم كه از همه مسائل دمكراتيك به منظور نيل به هدفهاي خود مبارزه كنيم، دكتر قاسملو در پاسخ به اين پرسش كه از ديدگاه شما مبارز مسلحانه جزو اين وسايل دموكراتيك است، گفت: «مبارزه مسلحانه را ژريم شاه به اين مردم تحميل كرده ما اميدواريم كه در اين دوران انقلاب، اين وضع پيش نيايد در هر صورت آنچه تاريخ نشان داده اين بوده است كه شكل مبارزه را هميشه هيأت حاكم انتخاب مي‏كند» از دكتر قاسملو پرسيده شد: اگر موضع دولت طوري بود كه راهي جز مبارزه مسلحانه براي شما باقي نماند، آيا دست به اين كار خواهيد زد؟ وي گفت پاسخي جز آنچه تاكنون به سؤالهاي شما دادم، ندارم.(اطلاعات12/12/1357)

پس از 32 سال فعاليت پنهاني: حزب دمكرات كردستان علني شد.

 دبير كل حزب دمكرات، از امام خواست كه در مورد خواستهاي خلق كرد، به دولت رهنمود بدهد.

بدون اعطاي حقوق خلق كرد، دموكراسي واقعي در ايران امكان پذير نيست.

مهاباد، خبرنگار اعزامي: به مناسبت علني شدن حزب دمكرات كردستان ايران بعد از 32 سال فعاليت مخفي، اجتماعي با حضور دهها هزار نفر از طرفداران اين حزب در ورزشگاه مهاباد برگزار شد. در اين اجتماع كه از زمان شكست حكومت خودمختار قاضي محمد در كردستان بي نظير بود. هزاران نفر از روستائيان در حاليكه شعار ميدادند: «حزب ما فقط حزب دمكرات است»حضور داشتند، در پيشاپيش روستائيان، روحانيون مترقي دهات كه طرفدار اين حزب در روستاها هستند حركت مي‏كردند. روستائيان عكسهايي از قاضي محمد پيشواي خلق كرد، ملا آواره و ديگ روحانيون كه در جنبش سال 47 شهيد شدند در دست داشتند. در اين اجتماع، صدها نفر بنمايندگي از طرف اهالي كليه شهرهاي كردنشين شركت كردند. در اين مراسم پس از خواندن سرودي رقيب"، به زبان كردي، دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان طي سخناني بر خواست‏هاي خلق كرد در زمينة خودمختاري كردستان و رد هر نوع تجزيه طلبي تكيه كرد. وي گفت: حزب ما شهداي زيادي داده كه تنها سال 47-1346 هفتاد نفر از همرزمان خود را در شورش مسلحانه از دست داديم. مردان روحاني كردستان در همه تنگناها با خلق كردبوده‏اند. حزب ما كه حزب قاضي محمد و حزب شهداي «چهار چراغ»(محلي در مهاباد كه شهداي مهاباد را 30 سال پيش در آنجا دار زدند)، با ملا آواره‏ها و عزيز يوسفي‏ها مي‏باشد، تا بدست آوردن همه حقوق ملي كرد از پا نخواهد نشست...

موضع دولت چيست؟

وي افزود: امروز در مهاباد تمام پايگاههاي امپرياليستي و ارتجاعي در هم كوبيده شده اما اطميناني نيست كه ارتجاع در نقاط ديگر دست به يورش مجدد نزند. بدون آنكه حقوق خلق كرد، داده شودبدست آمدن دموكراسي واقعي در ايران، امكان پذير نيست. وي از امام خميني خواست با دادن رهنمون لازم به دولت موقت از خواست‏هاي خلق كرد دفاع كنند و بايد دولت بازرگان هم رسماً موضع خود را در اين باره روشن نمايد.وي افزود در مجلس موسسان آينده نمايندگان واقعي خلق كرد، بايد شركت داشته باشند. ما به كسي اجازه نمي‏دهيم وحدت ملي را خدشه دار كند. سياست ما در برابر احزاب ديگر اين است كه هر كه دشمن ما نيست دولت به حساب خواهيم آورد. ما انتقادها را مي‏پذيريم و در سطح ملي و منطقه اي انحصار طلب نيستيم. حزب دمكرات كردستان حاضر است در مسايل زير با هر كس و هر حزبي همكاري كند:

1-ابعاد جمهوري دمكراتيك در ايران 2- تعيين حق خودمختاري براي همه خلقهاي ايران در چارچوب يك كشور و احد و حقوق دموكراتيك براي همه گروهها و دسته‏هاي سياسي3- در پيش گرفتن سياست اقتصادي درستي كه منافع زحمتكشان را كد نظر داشته باشد.4-از بين بردن بيسوادي و بالا بردن فرهنگ توده‏ها بر اساس آموزش به زبان مادري اقوام و خلقهاي ايران 5 سياست مستقل ملي و مبارزه با امپرياليزم و حمايت از همه جنبشهاي رهايي بخش 6- ايجاد پيوند با هر كشوري كه حاكميت ملي ايران را بپذيرد.

ارتش را منحل كنيد

قاسملو همچنين از دولت مركزي خواست از تجديدسازمان ژاندارمري و شهرباني در منطقه كردستان خود داري كند و وظايف اينها را به عهده اهالي بگذارد.او خواستار انحلال ارتش و ايجاد ارتش خلقي شدو گفت: ارتش نبايد چماق دولت براي سركوب خلق باشد. او از«ميليتاريزه» كردن كردستان انتقاد كرد و افزود: هيچ گروه و دسته اس نبايد نيروهاي خود را براي تحريك عده‏اي عليه گروه ديگر به كار گيرد. سپس «محمد امين هيمن» شاعر معروف كرد و يار قاضي محمد قطعه شعري به زبان كردي خواند. وي پس از 15سال تبعيد در عراق به مبهن برگشته است.سپس پيام آيت الله ملا شيخ عزالدين حسيني، امام جمعه مهاباد خوانده شد.نماينده نظاميان انقلابي نيز كه سرواني بود، طي پيامي‏گفت: ارتش ديگر هيچگاه به روي برادرانش آتش نخواهد گشود. پيام نمايندگان خلق آذري، حزب اتحاديه دموكراتيك مردم و گروه منشعب از چريكهاي فدايي خلق و چند سازمان و گروه سياسي ديگر نيز خوانده شد.(كيهان13/12/1357)

اساسنامه حزب دموكرات كردستان اعلام شد.

مهاباد ـ خبرنگار اعزامي اطلاعات: «دكتر عبدالرحمن قاسملو» دبير كل «حزب دموكرات كردستان ايران»، ديدار اخير خود با «چريكهاي فدايي خلق» را نوعي تمرين دموكراسي ناميد و افزود: «از سوي ما تمايل به همكاري با همه گروهها وجود دارد و من اين تمايل را در آنها نيز دارم». دكتر قاسملو در پاسخ به اين پرسش كه عده‏اي از جوانان، حزب دموكرات كردستان ايران را يك حزب «شبه سوسيال دمكرات بورژوايي دست راستي» مي نامند گفت:

«ما با تفاهم كامل به حرفهاي جوان‏ها گوش مي‏كنيم و يقين داريم كه در آينده، نقاط مشترك بسياري با آن‏ها خواهيم داشت و اميدواريم در آينده جوان‏ها حزب ما را بهتر بشناسند و در اين عقيده تجديد نظركنند».

قسمت‏هايي از مواد اساسنامه حزب دموكرات كردستان ايران كه بايد آن را قويترين حزب سياسي در منطقه دانست، به اين شرح اعلام شده است:

-حزب دمكرات كردستان، حزب انقلابي همه خلق كرد در كردستان ايران است و بويژه، كارگران و دهقانان و روشنفكران انقلابي را در صفوف خود متشكل مي سازد.

-اين حزب در فعاليتهاي خود از تئوري علمي تكامل جامعه پيروي مي‏كند.

-اعضاي حزب بايد حافظ اسرار حزب باشند.

-براي اين كه كسي به عضويت حزب در آيد بايد يكسال دوره آزمايشي بگذراند.

-اصل اساسي ساختمان حزب «سانتراليسم دموكراتيك» است.

-در آمد حزب عبارت است از حق عضويت و درآمد بنگاههاي حزبي و كمك دوستان حزب.

حزب دموكرات كردستان ايران، همچنين مطالبي را كه پيرامون ملا مصطفي بارزاني از قول اين حزب در مطبوعات عنوان شده است، تكذيب كرد و گفت: كميته مركزي لازم مي‏داند به اطلاع برساند كه سخنان مذكور، نظر حزب ما را منعكس نمي‏كند. نظر حزب ما در مورد ملا مصطفي بارزاني همان است كه در مطبوعات رسمي حزب ما انتشار يافته و در آينده نيز انتشار خواهد يافت.(اطلاعات16/12/1357)

رهبر حزب دمكرات كردستان: به كسي اجازه دخالت در امور ايران نمي‏دهيم.

سنندج- دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در مصاحبه اي اعلام كرد خلق كرد فقط خودمختاري مي‏خواهند و هر كس كه در كردستان زندگي مي‏كند مي تواند به عضويت اين حزب درآيد وي گفت شعار دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان مي تواند بخوبي نظرات ما را منعكس كند قاسملو گفت: در برنامه اي كه در سال 1350 از سوي كنگره سوم حزب تدوين و تصويب شد و بعداً در آن تجديد نظر اساسي به عمل آمده است. حقوق ملي كردها و زحمت كشان رعايت شده است وي گفت در رژيم گذشته افراد حزب ما شديداً تحت تعقيب بوده‏اند و دهها نفر از آنها اعدام و صدها نفر به زندانهاي طويل المدت محكوم شدند. وي گفت نيروهاي ملي در انقلاب سراسري ايران شركت داشته‏اند و انقلاب ايران تيول هيچ گروهي نيست ما خود را از انقلاب ايران جدا نمي‏كنيم و رهبري آيت الله خميني را قبول داريم وي درمورد هدفهاي حزب گفت: هدف ما ايجاد جامعه سوسياليستي است و معتقديم استثمار انسان از انسان بايد از بين برود وي معتقد است حزب دمكرات كردستان يك حزب ماركسيستي نيست ولي در مبارزات خود متكي به زحمتكشان است. قاسملو اضافه كرد حزب ما از سانتراليسم دمكراتيك پيروي مي‏كنند و تمام مسوولان جزئي بويژه در سطح شهرها و روستاها انتخابي هستند. قاسملو درباره حق تعيين سرنوشت خلق كرد گفت ما خواهان تشكيل دولت فدراتيو هستيم و همه خلقهاي ايران بايد حق تعيين سرنوست خود را داشته باشند وي تاكيد كرد كه بدون وجود دموكراسي واقعي در كشور ايجاد يك كشور فدراتيو و تأمين حقوق ملي كردها امكانپذير نيست. به عقيده قاسملو دولت خودمختار كردستان را بايد يك مجلس بوجود آورد و اداره منطقه خودمختار هم بايد در دست كردها باشد. با اينحال دولت خودمختار بايد تابع دولت مركزي بوده و از لحاظ دفاع، امور خارجه و امور مالي و پولي نمي تواند مستقل باشد. قاسملو گفت ايجاد دولت خودكفا در كردستان بهيچوجه امكان نداردو كردستان از لحاظ برنامه‏هاي اقتصادي طويل المدت هم وابسته به اقتصاد سراسر ايران خواهد بود وي درمورد طالباني گفت ما مايل نيستيم هيچكس در امور داخلي ايران مداخله كند همچنان كه ما در امور كردستان عراق دخالت نمي‏كنيم ولي طبيعي است ما در جنبشهاي كردستان عراق و تركيه حمايت مي‏كنيم. اما رابطه تشكيلاتي با آن نداريم.(كيهان26/12/1357)

يك رهبر كرد: راديو صداي كردستان وجود خارجي ندارد.

مهاباد- ديروز،افسران،سربازان و درجه داران پادگان مهاباد،افسران و سربازان مزدور و سرسپرده‏اين پادگان را خلع سلاح و زنداني كردند و تيمسار پزشكپور فرمانده پادگان كه قصد فرار داشت،دستگير شد.بعد از خلع سلاح،افسران، درجه داران و سربازان انقلابي از مردم كردستان خواستند كه پيشمرگان خود را به كمك آنان بفرستند.براي اداره پادگان مهاباد شورايي مركب از افسران ميهن پرست ونمايندگان جامعه روحانيت مهاباد اداره پادگان مهاباد را به عهده گرفتند و وفاداري خود را نسبت به انقلاب ايران برهبري امام خميني اعلام داشتند.پريروز،داريوش فروهر وزير كابينه موقت انقلابي در مهاباد مذاكراتي با نمايندگان مردم كردستان كه از شهرهاي مختلف استان به مهاباد آمده بودند انجام دادند.نمايندگان،در اين مذاكرات همبستگي خود را با انقلاب ملت ايران ايران به رهبري امام خميني تاكيد كردند و اعلام داشتند:خلق كرد تنها خواهان حق تعيين سرنوشت خود در چارچوب كشور ايران است و هر نوع اتهام تجزيه طلبي را بكلي تكذيب مي‏كند. نمايندگان مردم كردستان خواستار محاكمه كليه افسران وابسته به رژيم سابق در دادگاه خلق شدند.دكتر قاسملو يكي از رهبران حزب دمكرات كردستان در تماسي با كيهان گفت: وجود راديوئي به نام «صداي آزاد كردستان» اكيداً تكذيب مي‏شود و راديو مهاباد تاكنون كليه پيامهاي امام خميني و شوراي انقلاب را براي مردم پخش كرده است.وي افزود: ما خود را ايراني ميدانيم و در حقوقي كه مطالبه ميكنيم در چارچوب جمهوري دمكراتيك اسلامي ايران است. ما مانند همه هموطنان خود در برابر هر نوع تجاوزي مي‏جنگيم.(اطلاعات4/4/1358)

ملاقات رهبران حزب دمكرات با امام 

ديروز ساعت 45/17 هيأت هشت نفره نمايندگان حزب دموكرات كردستان با امام خميني ملاقات كردند.  در اين ملاقات كه در منزل امام انجام شدمسايل جاري كردستان مورد بحث قرار گرفت ورياست اين هيات دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان اوضاع اين منطقه را براي امام تشريح كرد.  در پايان قاسملو اين مذاكرات را رضايتبخش خواند و گفت: براي رفع سود تفاهم و كوتاه كردن دست عمال مزدور و خائنين به ميهن قرار شده است ملاقات و مذاكره ايي نيز با مهندس مهدي بازرگان نخست وزيري دولت موقت انقلابي ايران صورت گيرد تا براي رفع مشكلات در اين منطقه اقدام شود.  اين هيأت امروز در يك مصاحبه مطبوعاتي در هتل اينتركننانتال شركت كرد. در ضمن حزب دموكرات كردستان ديشب باانتشار بيانه اي اعلام كرد در رفراندم شركت نمي‌كند.  حزب دموكرات كردستان عدم شركت خود را در رفراندم بدليل غير دموكراتيك بودن رفراندم و روشن نبودن محتواي جمهوري اسلامي در زمينه تأمين دموكراسي و نأمين حقوق خلقهاي ايران ذكر كرده است.(اطلاعات9/1/1358) 

مذاكره حزب دمكرات كردستان با امام خميني

قم- ستاد خبري كيهان: هيات هشت نفري نمايندگان حزب دمكرات كردستان ايران بعدازظهر امروز در منزل آيت‌الله خميني با ايشان ملاقات كرداين هيات كه رياست آن را دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل خزب دمكرات كردستان ايران عهده‌دار است در مذاكرات 45دقيقه‌اي خود با امام خميني پيرامون اوضاع جاري استان كردستان گفتگو كرد و در گفت و گوهاي خود اوضاع اين استان را تشريح كرد. قاسملو مذاكرات هيات را رضايت بخش خواند و گفت: «براي رفع سوءتفاهم‏ها و كوتاه كردن دست اعمال مزدور و خائنين به ميهن قرار شد فردا با مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت اسلامي ملاقات و مذاكره شود و نكات فني و مسائل كردستان با ايشان درميان گذارده شود و براي رفع مشكلات در اين منطقه اقدام گردد».(اطلاعات9/1/1358)

در كردستان نيروي تجزيه طلب وجود ندارد.

هيات نمايندگي حرب دمكرات كردستان بعد از ملاقات با امام خميني در يك مصاحبه مطبوعاتي شركت كرد و به سئوالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ گفت: در اين مصاحبه دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان غني بلوريان مبارز مشهور كرد و عضو دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان،  امير قاضي،  احمد قاضي،  محمد سراجي و نمايندگان اشنويه و سلماس و صارم الدين صادق وزيري نماينده كردهاي مقيم تهران شركت داشتند.  در اين مصاحبه ابتدا دكتر عبدالرحمان قاسملو در پاره‏ي مسائل كه هيأت با امام خميني در ميان گذاشته بود صحبت كرد و در اين مورد گفت: ما در ملاقات با امام خميني خواسته‏هاي مردم كردستان را بعرض امام رسانديم و نگراني خودمان را از تحريكات ضد انقلاب در كردستان اظهار كرديم.  در مقابل حرفهاي ما امام بر وحدت كلمه تكيه كردند و گفتند بايد در زمان انقلاب وحدت كلمه حفظ شود و صرف نظر از مذهب و مليت همه بايد حقوق مساوي داشته باشد و همه آزادانه بدون هيچگونه ستمي در ايران زندگي كنند.  ما ا ميدواريم اين اولين ملاقات بتواند در آينده تفاهم بيشتري بين رهبري انقلاب و حزب دمكرات كردستان بوجودبيآورد.  واين تفاهم به حل مسائلي كه در آينده خواهي نخواهي پيش خواهد آمد كمك كند. بعد از اين مقدمه خبرنگاري پرسيد آيا اين خودمختاري كه شما ميواهيد در آينده به تجزيه‏يي مبدل نخواهد شد ؟دكتر عبدالرحمان قاسملو گفت: حزب دموكرات كردستان نزديك به 33 سال است كه در كردستان مبارزه مي‌كند و يك حزب مردمي و اصيل ايراني است.  شعار اصلي دموكراسي براي ايران وخودمختاري براي كردستان است.  اين شعار نتيجه‏ي مبارزات طولاني و خواسته‏هاي دائمي مردم كردستان است.  خودمختاري را در چارچوب كشور ايران مي‌خواهيم و فكر مي كنيم كه هيچگونه تناقضي بين خود مختاري و تماميت ارضي ايران و استقلال ايران وجود ندارد.  برعكس تامين خود مختاري و ارضاء حقوق ملي خلق كرد اتحاد واقعي خلقهاي ايران را ميتحكمتر خواهد ساخت و ضامن حفظ استقلال و آزادي ايران خواهد بود.  ما هرگونه اتهام تجزيه طلبي را قويا و شديدا زد مي كنيم و يكبار ديگر اعلام مي كنيم كه  هيچ نيروي تجزيه طلبي در كردستان ايران وجود ندارد.  ما مي گوئيم مسائل مربوط به دفاع از كشور يعني مسائل مربوط به ارتش مسائل مربوط به روابط خارجي،  مسائل مربوط به سياست پولي و ارزهاي كشور و چاپ اسكناس و مسائل مربوط به برنامه‏هاي دراز مدت اقتصاديكه سرمايه گذاري‏هاي زيادي لازم دارد منحصرا صلاحيت دولت مركزي خواهد بود بقيه امور كه مربوط به مسائل داخلي مي‌شود ازطرف خود مردم در چارچوب سازمانها و ارگانها ي خود مختاري اداره خواهد شد.   مامعتقديم كه ژاندارمري و پليس كه الان در كردستان ايجاد نفرت مي كنند با عناوين ديگري مثل گارد ملي و يا پاسداران انقلاب و براي حفظ امنيت داخلي تشكيل شوند و اين البته در صلاحيت سارمانها ي خود مختاري است.  خبرنگار ديگري پرسيد:  

شايع شده است كه كردها ي ايران براي تضعيف دولت انقلابي كمك مي‌شود آيا اين مسئله صحت دارد ؟ دكتر قاسملو در جواب اين سوال گفت: ما ديروز وقتي خدمت امام خميني  رسيديم به اين مسئله اساسي توجه خاص كرديم و ما به امام گفتيم كه براي جلوگيري از تحريكات ديگران و ارتجاع داخلي و امپرياليسم در كردستان بايد حقوق ملي مردم كردستان در چهر چوب ايران تأمين شود. 

انقلاب ايران كه برهبري امام خميني كه بحق يك انقلاب اصيل و ملي است بايد اين حقوق را تامين كند در صورت تأمين اين حقوق ما بعنوان يك سازمان مسئول سياسي اينجا اعلام مي كنيم كه هيچ قدرت خارجي و هيچ نيروي ارتجاعيداخلي نخواهد توانست از تحريكات خود در كردستان نتيجه مثبتي بگيرد،  چون در اين صورت همه افراد كرد يكپارچه از انقلاب ايران و از دست آوردهاي آن در مقابل ارتجاع داخلي و تجاوز خارجي دفاع خواهند كرد. ارتباط با رهبران مذهبي در ادامه اين مصاحبه دكتر عبدالرحمان قاسملو در مورد ارتباط حزب رهبران مذهبي كردستان گفت: برخورد ما نسبت به هر رهبري و هر شخصيت سياسي خيلي ساده است.  اگر اين رهبر مذهبي يا سياسي از منافع خلق كرد و خلقهاي ايران دفاع كند و در چارچوب شعار اصلي ما دموكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان فعاليت كند حزب حاضر به همكاري با اين رهبر مذهبي و سياسي خواهد بود.  در مورد رهبران مذهبي فعلي من شخصا تاكنون خدمت آقاي احمد مفتي زاده نرسيده ام. و با ايشان آشنايي ندارم ولي نظر ما در مورد آيت الله عزالدين حسيني هيچگونه تغييري نكرده و معتقدم كه هر هيأتي از طرف مردم كردستان با دولت قصد مذاكره داشته باشد (آيت الله حسيني) صلاحيت نمايندگي چنين هيئتي را دارد نه شخص ديگري.

در اين مصاحبه دكتر قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان اعلام كرد كه سازمان آزاديبخش فلسطين و خود ياسر عرفات ار حزب دموكرات دعوت رسمي كرده است تا يك هيأت نمايندگي به لبنان بفرستد.

دكتر قاسملو در اين مورد اضافه كرد كه اين مسئله با امام خميني درميان گذاشته شده و امام از مبادله چنين هيأتي اظهار خوشوقتي كرده است. در پايان اين مصاحبه غني بلوريان مبارز مشهوركرد پيامي براي ملت ايران فرستاد.(اطلاعات11/1/1358)

بازرگان در ملاقات با هيات حزت دموكرات كردستان:

براي تشريح خواستهاي كردها در تلويزوين مانعي وجود ندارد.

هيات نمايندگي حزب دموكرات كردستان ايران به دنبال ملاقات با امام خميني با مهندس بازرگان نيز ملاقات كرد و در مورد مسايل جاري مملكت بويژه مساله كردستان ازلاعيه اي منتشر كرد.

در اين ملاقات رييس هيات نمايندگي كردها را دكتر عبدالرحمان قاسملو به عهده داشت و در آن غني بلوريان محمد امين سراجي و امير قاضي اعضاي دفتر سياسي حزب عضويت داشتند.

آقاي داريوش فروهر وزير كار نيز در اين ديدار حضور داشت. در جريان ملاقات كه هفتاد و پنج دقيقه طول كشيد ابتدا دكتر عبدالرحمان قاسملو روي كار آمدن دولت موقت جمهوري اسلامي را تبريك گفت و پشتيباني حزب دموكرات كردستان را از ان اعلام داشت. سپس به تفصيل درباره وضع فعلي كردستان، تحريكاتي كه در آن سازمان از سوي افراد ضد انقلابي به وپيژه در سنندج و اروميه عليه مردم كردستان انجام مي‏شود سخن گفت و آنگاه خواست‏هاي مردم كردستان را مطرح كرد و مفهوم خودمختاري را به تفصيل توضيح داد وي ابتدا از نخست وزير خواست كه به هيات نمايندگي امكان داده شود در راديو و تلويزيون خواستهاي مردم كردستان بويژه خودمختاري را براي افكار عمومي ايران روشن سازد. دكتر قاسملو همچنين از نخشست وزير خواست كه به منظور گنجاندن خوساتهاي خلق كرد در قانون اساسي نماينده مردم كردستان در تدوين قانون اساسي جديد شركت نمايد

نخست وزير ضمن اظهار خوشوقتي از اين ديدار اظهار داشت آنچه از طرف دولت ايشان انجام گرفته و اظهارات حضرت آيت اببه خميني آيت‌الله شريعتمداري آيت‌الله طالقاني كه درباره تساوي حقوق اهل تسنن و تشييع كرد و فارس و تركمن و ديگران انجام گرفته نشانه حسن نيت و علاقه دولت و روحانيت نسبت به اين مساله بوده است. در مورد خواستهاي مردم كردستان و مساله خودمختاري نخست وزير اظهار داشت كه طرح پيشنهادي را مورد مطالعه قرار خواهد داد و اطلاع داد كه كموسيوني از وزيران دفاع كشور و كار تشكيل شده تا با نمايندگان واقعي ملت كردستان مسائل را بررسي كند.

وي اصل خودمختاري را تا حدي كه مربوط به امور داخلي باشد چيز مطلوب و قابل قبولي خواند و اضافه كرد كه اين تغييرات اساسي بايد در قانون اساسي گنجانده شود و به مرحله اجرا درآيذد. در ضمن اشاره نمود كه دولت او موقت است و فقط مي تواند مقدمه تغييرات اساسي را فراهم كند. نخست وزير پيشنهاد كرد كه نمايندگان كردستان با كميسون تعيين شده همكاري كنند. نخست وزير نخست وزير از دعوت ياسر عرفات از هيات نمايندگي حزب دموكرات كردستان ايران براي مسافرت به لبنان استقلبال كردند و دسوتر داد تسهيلات لازم را در اين باره به عمل آورند در مورد استفاده از راديو و تبلويزيون به منظور روشن ساختن افكار عمومي درباره خوستهاي مردم كردستان و مفهوم خودمختاري نخست وزير گفتند خودتان مراجعه كنيد، مانعي در بين نيست. مهندس بازرگان حسن نيت زيادي را در جريان اين ديدار از خود نشان داد و روي هم رفته طرحي را با تمايت اراضي كشور تضاد نداشته باشد قابل قبول دانست.(كيهان15/1/1358)

دكتر عبدالرحمن قاسملو،  دبير كل حزب دموكرات كردستان:

«خود مختاري» را بهتر بشناسيم.

«حزب دمكرات كردستان ايران در حالي كه براي خودمختاري كردستان مبارزه مي‌كند، طرفدار آزادي و استقلال براي ايران است. خودمختاري خواستي است كه در چارچوب كشور ايران،  ايراني دمكراتيك، كاملاً قابل تحقق است. »

اين را دكتر قاسملو، دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در گردهمايي رهبران حزب دمكرات و كردهاي مقيم تهران و گروههايي از نمايندگان سازمانها و جمعيت‏هاي مختلف سياسي،  روز يكشنبه گذشته در دانشگاه صنعتي تهران عنوان كرد. دكتر قاسملو گفت:«خواسته‏هاي ما چه ملي و سياسي وچه اجتماعي در چارچوب خاك ايران است. خود مختاري مسئله پيچيده اي نيست ولي تاكنون ما نتوانسته ايم آنچه را كه وظيفه ما بوده انجام دهيم و مسئله خودمختاري را براي مردم تشريح كنيم.  اينجا با دو گروه طرف هستيم،  عده‌اي از خودمختاري اطلاعي ندارند و متأسفانه در اكثريتند،  عده‌اي هم عمداً با آنكه مي دانند خود مختاري چيست،  آنرا در رديف تجزيه طلبي قلمداد مي كنند. وظيفه ما البته با كمك شما اين است كه افكار عمومي را آماده كنيم تا به آساني خود مختاري را بفهمند. خودمختاري آنگونه كه بعضي‏ها خواسته اند جلوه دهند،  پيچيده نيست. ما مي دانيم كه مسائل مربوط به ارتش و دفاع از كشور،  روابط سياسي و تجارتي و خارجي،  سياست پولي و ارزي و طرحهاي اقتصادي دراز مدت كه به سرمايه گذاري‏هاي چشمگير نيازمند است از مسائلي است كه منحصراً در صلاحيت دولت مركزي خواهد بود.  بقيه امور كه مربوط به اداره امور داخلي منطقه خودمختار مي‌شود در صلاحيت سازمانهاي خودمختار است. واضح است قوانيني كه براي آينده ايران وضع خواهد شد،  در كردستان هم مثل ساير نقاط قابل اجراست، اما در مورد اين حرف كه ما هم مي‌خواهيم از نظر اقتصادي خودكفا باشيم،  اقتصاد كردستان ايران،  وابسته به اقتصاد ايران است و در وضع كنوني اقتصاد، بطرف وابستگي بيشتر سوق داده مي‌شود،   بنابراين مسئله جداكردن اقتصاد كردستان از اقتصاد ايران بهيچوجه مطرح نيست. اما ما در مورد ارتش نظراتي داريم: حالا كه خلق‏هاي-ايران طغيان كرده‌اند، انقلاب كرده‌اند،  نبايد يكبار ديگر اجازه داد كه ارتش تبديل به چماق دست دولت مركزي براي سركوب جنبش خلق‏هاي ايران گردد. ما عقيده داريم كه ارتش شاهنشاهي بايد تصفيه شودوبجاي آن يك ارتش ملي و خلقي بوجود آيد كه مورد احترام همه مردم باشد.  وظيفه ارتش در يك جمله دفاع از مرزهاي كشور است، در كردستان پادگانها بايد به مرز منتقل شوند و در آنجا مستقر گردند.

محمد رضا شاه اين پادگانها را در شهرهاي كردستان نه براي دفاع از مرزها بلكه سركوب جنبش خلق ما بوجود اورد وما نمي‌خواهيم آنچه محمد رضا شاه ميكرد در اينده اجرا شود. مردم ما از اسم ژاندارمري ويا شهرباني مي ترسند و به حق مردم نمي‌خواهند نيرويي بعنوان ژاندارمري مستقر شود و در حفظ منافع طبقه حاكمه بكوشد. ما پيشنهاد ميكنيم نيروي جديدي با نام گارد ملي يا پاسداران انقلاب، يا با هر نام ديگري تشكيل شود و به ارتش بپيوندد. به اين ترتيب مي بينيد كه خواست خودمختاري ما در داخل و چارچوب ايران تحقق پذير است مي بينيد كه دمكراسي براي ايران يعني خودمختاري براي كردستان.

ما خواستهايمان را جمع بندي كرديم و تصميم گرفتيم كه آنها را مستقيماً با رهبري انقلاب ايران، امام خميني مطرح كنيم. چهارشنبه گذشته نمايندگان حزب دمكرات كردستان به خدمت امام خميني رسيدند و خواست‏هاي اساسي را با ايشان مطرح كردند. مسايل ديگري نيز در زمينه تحريكات عناصر مرتجع داخلي يا تحريكات امپرياليستها و بازماندگان رژيم گذشته مطرح شد.  امام، با حسن برخورد، يكبار ديگر ما را به وحدت كلمه دعوت كردند و اظهار داشتند كه هر ايراني صرفنظر از مذهب و مليتش بايد در برابر قانون مساوي باشد. ما اميدواريم كه اين اولين برخورد،  كمك كند تا در آينده، تفاهم بيشتري بين مردم كردستان و رهبري انقلاب بوجود آيد. ما همين خواستها را بطور دقيقتر و مفصلتر به توصيه امام با مهندس بازرگان مطرح كرديم. آنچه مهندس بازرگان به ما گفت نشان از حسن نيت بسيار داشت. البته ما در برابر مردم كردستان مسئوليت داريم، اما حسن نيت دولت بازرگان زماني كه خواسته‏هاي ما تحقق پذيرد، عملاً ثابت شده است.

اگر حقوق ملي خلق كرد و ديگر خلقهاي ايران تأمين شود ديگر هيچ تحريك خارجي يا تحريك عناصر مرتجع داخلي،  نتيجه نخواهد داشت، زيرا مردم كردستان و ساير خلقهاي ستمديده ايران، چنين تحريكات و اقداماتي را در نطفه خفه خواهند كرد.

تأمين حقوق ملي خلقهاي ستمديده ايران،  اتحاد واقعي آنان را موجب خواهد شد  و آن وقت همين خلقها هستند كه از مرزهاي ايران دفاع خواهند كرد.  به اين نحو اگر كسي واقعاً به استقلال و تماميت ارضي ايران اعتقاد دارد،  با يد پيش از هرچيز به حقوق ملي خلقهاي ايران به شكل خود مختاري يا حكومت فدراتيو كند.

ما براي پياده شدن خواستهايمان به كمك تمام نيروهاي دمكراتيك احتياج داريم.  ما آرزو داريم كه كردستان ايران در آينده بتواند نقش بيشتري در پيشبرد انقلاب داشته باشد.  رماني مي توانيم به پيروزي برسيم كه همه به اتحاد و يكپارچگي در كنار هم براي اهداف مشترك مبارزه كنيم».

دكتر قاسملو در جواب يكي از حاضران كه پرسيد: «آيا تابحال از طرف دولت در مورد خود مختاري توضيحي داده شده است.  يا نه»؟ گفت: « از طرف تا به حال هيچ توضيحي داده نشده است.  و نتها اينجا و آنجا كساني كه وابسته  به رهبري و انقلاب هستند، حرفهايي زده اند،  حرفهاي خوب و بد.  به همين جهت يكي از خواسته هاي ما اين بود و هست كه دولت موقت مهندس بازرگان رسماً در برابر مسئله كردستان موضع گيري كند.  دولت تنها جواب داده است عجله نكنيد تا مسئله مورد بررسي   مطالعه قرار گيرد، و براي اين بررسي نيز 3 نفر را انتخاب كرده است،  ما با خوشبختي در انتظار دولت بازرگان هستيم».  سئوال شد كه اگر با خودمختاري موافقت نشد،  حزب دمكرات چه خواهد كرد»؟

دكتر قاسملو جواب داد: «حزب دمكرات براي خود مختاري مبارزه خواهد.  ما تا تأمين شعار حزبمان « دمكراسي براي ايران و خود مختاري براي كردستان » با ياري شنار از پاي نخواهيم نشست.

قاسلو در پاسخ به اين سؤال كه آيا مذاكرات حزب حزب دمكرات كردستان با امام خميني با موافقت شيخ عزالدين حسيني بوده است يا نه؟‌گفت: «من اعلام ميكنم كه در باره مسائل كردستان و خود مختاري كوچكترين اختلافي ميان ما و شيخ عزالدين حسيني وجود ندارد و در جواب شما بايد بگويم حتي شيخ عزالدين نامه اي نامه اي نيز از طريق ما براي امام خميني فرستادند.

سئوالات ديگري نيز در زمينه رابطه حزب دمكرات كردستان و حزب توده ايران و مواضع حزب دمكرات در برابر حزب توده شد كه دكتر قاسملو در جواب آنها گفت: « ما،  چه از نظر سياسي و چه از نظر تشكيلاتي در شرايط فعلي مبارزه،  مستقل هستيم و به هيچ نيروي داخلي يا خارجي وابستگي نداريم.

در زمان دكتر مصدق كه امكان فعاليت بوجود آمده بود،  حزب توده ايران كه در آن موقع سازمان بزرگ سياسي ايران بشمار ميرفت،  به حزب دمكرات كردستان براي احياي اين سازمان كمك كرد.پس از كودتاي 28 مرداد هنگامي كه سازمانهاي حزب توده ايران پليس زده شد در سال 1334 كميته مركزي حزب دمكرات كردستان تصميم گرفت كه رابطه خود را با حزب توده قطع كند.  آن موقع، رابطه ما رابطه تشكيلاتي بود و اين رابطه اكنون قطع شده است.

اما موضع كنوني حزب دمكرات را در مقابل حزب توده چنين مي توانيم احساس كنيم كه ما رابطه همكاري را با سازمانهايي كه درعمل عليه امپرياليسم در راه دمكراسي عليه ارتجاع مبارزه كنند و در اين مبارزه صميمانه بكوشد و بخواهد با ما رابطه ايجاد كند رد نميكنيم».  پس از سخنان دكتر قاسملو يك دانش آموز كرد،  گزارش مستند سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران را در باره وقايع سنندج در ايام نوروز قرائت كرد.  در اين گزارش علل وقايع كردستان و خصوصاً سنندج ريشه يابي شده است و از چگونگي استفاده فرصت طلبان،  عوامل بازمانده رژيم سابق و سازشكاران در برپايي« نوروز خونين سنندج» پرده برداشته شده است.  در اين گزارش ضمن برشمردن چگونگي شروع كشتار مردم آمده است: « آيا قيام مردم سنندج يك حادثه بود ؟ مسلماً خير » اين در حقيقت بازتاب يك نارضايي عمومي بود....(اطلاعات16/1/1358)

اجازه دخالت دركار كردها ي ايراني نميدهيم.

مهاباد بدعوت سيد عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد،  دكتر سيد عبدالعزيز گيلاني زاده و دكتر قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان ايران،  هزاران تن از كردها (اروميه،  اشنويه،  خانه،  و نقده در خانه جوانان مهاباد اجتماع كردند.  در اين اجتماع سيد عزالدين حسيني طي سخناني اظهار داشت: هيچ فكر نمي كرد م كه روزي ما كردها بتوانيم دور هم جمع شويم و سرود (اي رقيب) را بخوانيم.  ما بايد از سرنوشت پدران خود پند بگير كه چرا به درخواست‏هاي خود نرسيدند.  هر گاه كرد خواسته است حق خود را بگيرد،  با دولت‏هاي قوي طرف بوده است ولي اكنون ما نيز با ملت همصدا شده و توانسته ايم رژيم طاغوت را از ميان برداريم من به عنوان يك كرد مسلمان از همه برادران كرد ايرانيم در هر جايي كه هستند انتظار دارم فراموش كنندكه يك كرد هستند و خون كرد ايراني در رگهايشان جريان دارد سيد عزالدين حسيني با اشاره به اينكه نبايد با اختلافات و يا جنگ طايفه اي مردم را از رسيدن به خواستهايشان دور كرد.  گفت: ما كردها در داخل ايران حق خود را مطالبه مي كنيم ولي به هيچ كرد ديگري اجازه نمي دهيم در كار كردهاي ايراني دخالت كند از خداوند متعال توفيق همه كردهاي ايراني را در بدست آوردن خود مختاري در چارچوب ايران آزاد آرزومنديم.

سپس دكتر قاسملو ضمن تشكر از امام جمعه مهاباد كه باعث يكپارچگي ملت كرد شده است  گزارشي از سفر هيأت اعزامي حزب دموكرات كردستان را به تهران و قم و مذاكره با امام خميني و دولت بازرگان به اطلاع شركت كنندگان رساند و گفت: عده‌اي خدانشناس مثل هميشه مسئله خود مختاري كردستان را طور ديگري به امام خميني و دولت بازرگان مفهوم كرده بودند و ما به آنها گفتيم كه مردم كردستان پشتيبان انقلاب ايران هستند،  امام نيز با كمال خوشوقتي اظهار شركت ما در رفراندوم گله كردند كه من و اعضاي هيأت توضيحات لازم را در اين مورد به اطلاعشان رسانديم.  متن قطعنامه

در پايان اين اجتماع قطعنامه اي در 3 ماده بشرح زير صادر كردند:

1 ـ عشاير وطن پرست همبستگي و همگامي خود را با جنبش كنوني خلق و انقلاب سراسر ايران به رهبري امام خميني اعلام داشته،  از شعاردموكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان ايران،  پشتيباني نمودند.

2 ـ قوانين اصلاحات ارضي با تمام نواقص و نقاط صعفي كه دارد در شرايط كنوني بايد رعايت شود.  تا زمانيكه قوانين جديد در سراسر كشور ايران تصويب و اجرانشود.  مورد احترام همگان قرار گيرد.  چراكه عدم رعايت اين امر موجب تفرقه و اختلاف و برادر كشي خواهد شدو صرفا به نفع دشمنان خلق كرد و ساير خلقهاي ايران خواهد شد. 

  3 ـ در اين شرايط حساس تاريخي عشاير وطن پرست كه آگاهانه در جهت منافع خلق كرد و ساير خلقهاي ايران گام برميدارند.  بار ديگر همبستگي خود را با انقلاب راستين ملت و خواست مشروع خلق كرد اعلام داشتند.  اين قطعنانه به امضاي كليه سران عشاير رسيد.(اطلاعات18/1/1358)

به دكتر قاسملو براي ديداراز فلسطين ي‏ها گذرنامه داده نشد.

كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران در ارتباط با دعوت ياسر عرفات رئيس جبهه آزاديبخش فلسطين از حزب دمكرات كردستان براي سفر به لبنان اطلاعيه‌اي منتشر كرده است.  در اين اطلاعيه آمده است. 

بنا به دعوت جناب آفاي ياسر عرفات رئيس جبهه آزاديبخش فلسطين از حزب دموكرات كردستان ايران قرار بود هياتي به رياست دبيركل حزب دكتر عبدالرحمن قاسملو بمنظور تجديد دوستي ديرين ميان حزب ما وجبهه آزاديبخش فلسطين به لبنان مسافرت  كند.  متأسفانه با اينكه امام خميني ازاين مسلفرت استقبال كرد.  و نخست وزير نيز دستور لازم را در اين مورد صادر نموده بود اداره گذرنامه حاضر به صدور گذرنامه براي دكتر قاسملو نشد.  هيات نمايندگي حزب با اظهار مودت هيات حزبي به ديدار دوستان فلسطين خواهد رفت.(اطلاعات30/1/1358) 

    دبير كل حزب دموكرات:

ما خودمختاري را در چارچوب ايران مي خواهيم.

 انقلاب ايران يك انقلاب اصيل و ملي است و هيچ دليلي نبايد وجود داشته باشد كه حقوق خلق كرد تامين نشود.

دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان در يك گفتگوي مطبوعاتي گفت: ما خودمختاري را در چار چوب كشور ايران مي‌خواهيم و فكر نمكنيم كه هيچگونه تناقصي بين خود مختاري و تماميت ارضي ايران و استقلال ايران وجود داشته باشد».  در اين گفتگوي مطبوعاتي كه هفت نفر ار اعضاي حزب دموكرات كردستان و پاره اي از خبرنگاران وسائل ارتباط جمعي داخلي و خارجي حضور داشتند قاسملو پيرامون ملاقات ديروز خود با امام خميني گفت:«ما در اين ديدار خواسته‏هاي مردم كردستان را بعرض امام رسانديم و نگراني خودمان را از تحريكاتي كه در كردستان انجام ميگرفت اظهار كرديم.  در مقابل امام به وحدت كلمه اي كه در زمان انقلاب ايران وجود داشت تكيه كردند و اينكه اين وحدت كلمه بايد حفظ شود صرفنظر از مذهب و مليت امام گفتند همه بايد حقوق متساوي داشته باشند و همه آزادنه و بدون وجود هيچگونه ستمي در ايران زندگي بكنند.» 

وي در پاسخ اين سئوال كه آيا خودمختاري كنوني كردستان به تجزيه آن در آينده مبدل نخواهد شد اظهار داشت:

حزب دموكرات كردستان نزديك به 33 سال است در كردستان ايران مبارزه ميكند و يك حزب مردمي و اصيل ايراني است. « شعار اصلي ما دموكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان است.»

اين شعار نتيجه مبارزات طولاني و خواسته دائمي مردم كردستان است.  اما خود مختاري را در چار چوب كشور ايران ميخواهيم و فكر ميكنيم كه هيچگونه تناقصي ما بين خودمختاري و تماميت ارضي ايران و استقلال ايران وجود ندارد.  برعكس تامين خودمختاري و ارضاي حقوق ملي خلق كرد اتحاد واقعي خلقهاي ايران را مستحكم تر خواهد ساخت و ضامن حفظ استقلال و آزادي ايران خواهد بود.

ما هر گونه اتهام تجزيه طلبي را قويا و شديدا رد مي كنيم و يكبار ديگر اعلام مي كنيم كه هيچ نيروي تجزيه طلبي در كردستان ايران وجود ندارد. 

قاسملو اضافه كرد:« بدين ترتيب خودمختاري را نمي‌شود با تجزيه طلبي در يك رديف قرار داد.  ما ميگوئيم مسائل كردستان مربوط به دفاع از كشور يعني مسائل دفاع از ارتش،  مسائل مربوط به روابط خارجي،  مسائل مربوط به سياست پولي و ارزي كشور و چاپ اسكناس و مسائل مربوط به برنامه‏هاي درازمدت اقتصادي كه سرمايه گذاري‏هاي زيادي لازم دارد منحصرا در صلاحيت دولت مركزي خواهد بود بقيه امور كه مربوط به امور داخلي مي‌شود از طرف خود مردم در چارچوب سازمانها و ارگان‏هاي خودمختاري اداره خواهد شد وي افزود در آينده نبايد اجازه داد كه بهيچوجه ارتش تبديل به چماق دست دولت براي سركوب جنبش خلق كرد گردد.

وي در ادامه سخنان خود افزود:« ما معتقديم ژاندارمري و پليس كه البته اين دو اسم در كردستان ايران بويژه ايجاد نفرت مي‌كنند بايد تبديل به يك سازمان ديگر شوند مثل گارد ملي پاسداران انقلاب و براي حفظ امنيت داخلي و اين البته بايد در صلاحيت سازمانهاي خودمختار باشد.» وي در پاسخ يكي ازخبرنگاران كه پرسيد شايعه شده است كه به كردهاي ايران براي تضعيف دولت انقلابي كمك مي‌شود گفت:ما ديروز وقتي خدمت امام خميني رسيديم باين مسئله اساسي توجه خاص كرديم ما به امام گفتيم براي جلوگيري از تحريكات ديگران و ارتجاع داخلي و امپرياليسم در كردستان بايد حقوق ملي مردم كردستان در چارچوب ايران تامين شود.وقتي كه مردم كردستان احساس بكنند حاكم بر سرنوشت خود هستند احساس بكنند كه اداره امور كردستان بخود آنها واگذار شده است و انقلاب ايران كه بحق برهبري امام خميني يك انقلاب اصيل ملي است اين انقلاب حقوق آنها را تامين كرده در چنين صورتي ما بعنوان يك سازمان مسئول سياسي اينجا اعلام ميكنيم هيچ قدرت خارجي و هيچ نيروي ارتجاعي داخلي نخواهد توانست از تحريكات خود در كردستان نتيجه مثبتي بگيرد چون در اين صورت همه افراد كرد يكپارچه از انقلاب ايران و از دست آوردهاي آن در مقابل ارتجاع داخلي و تجاوز‏هاي خارجي دفاع خواهد كرد. 

سياست آينده ما در واقع بطور كلي تغيير نكرده و با سياست گذشته ما فرقي ندارد سياست ماپشتيباني از انقلاب ايران است ما از انقلاب ايران به رهبري آيت الله خميني پشتيباني ميكنيم همچنانكه از دولت موقت انقلابي مهندس بازرگان پشتيباني ميكنيم ولي خوب پشتيباني كردن بطور كلي باين معني نيست كه خواسته‏هاي خودمان را مطرح نكنيم و يا در مسائل مشخص و معيني بادولت و رهبري انقلاب اختلاف نظر نداشته باشيم.

وي افزود: هر گاه جنبش خلق كرد پيشترفت كرده است و هر گاه در كنار ديگر خلقها به نتايجي رسيده و دست آورد‏هائي داشته دشمنان خلق كرد و البته دشمنان ايران ار عقب ماندگي جامعه كرد سوء استفاده كرده‌اند و با مطرح كردن كاذبانه خواسته‏هاي خلق كرد، كردها را عليه دولت مركزي تحريك كرده‌اند اين تحريكات هم ار داخل و هم از خارج است. ما عقيده داريم كه رژيم شاهنشاهي از بين رفته ولي پايگاههائي از اين رژيم باقيمانده. حتما شما در روزنامه خوانديد كه در زمان انقلاب ايران سرلشكر قره ني در گفته‏هاو اعلاميه‏هايش شيوه‏هائي را بكار ميبرد كه در زمان رژيم شاهنشاهي معومل بود و ما خيلي خوشحاليم كه سرلشكر قره ني از كار بركنار شد.  باين ترتيب تحريكات هم از كساني است كه باقيمانده‏هاي رژيم سابق هستندو هم نيروهاي ارتجاعي داخلي وامپرياليستي خارجي.     

سئوال شد اگر چه شما به جمهوري اسلامي راي نخواهيد داد ولي اين جمهوري اكثريت آرا را بدست خواهد آورد و قانون اساسي جمهوري بوجود خواهد آمد در اينصورت اگر خواسته‏هاي شما قبول نشد شما چه خواهيد كرد.

قاسملو گفت: ما بعد از سي و سه سال بصورت علني فعاليت ميكنيم واين دستاورد بزرگي براي خودمان و مردم كردستان مي‌دانيم ما فكر مي‌كنيم كه بطور كلي انقلاب ايران يك انقلاب اصيل و ملي است. هيچ دليلي نبايد وجود داشته باشد كه حقوق خلق كرد تامين نشود.

در پاسخ اين سئوال كه آيا افراد سالار جاف در آشوبهاي كردستان دست داشته اند يا خير  قاسملو گفت:

بله ما اطلاع داريم كه طرفداران و دارودسته سالار جاف هنوز هم در كردستان بويژه در منطقه سقز فعاليت‏هائي دارند و البته اين را مابه مقامات اطلاع داديم و پيشنهاداتي هم كرديم تا اقداماتي براي جلوگيري از فعاليت آنها انجام شود.(كيهان19/2/1358) 

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:31

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(2)

 

عده‌اي مي‌خواهند مردم كردستان را در مقابل دولت قرار دهند ـ قاسملو

 

اميدواريم مسائل كردستان از راههاي مسالمت آميز حل شود.

 

به عكس آقاي بازرگان،آيت‏الله خميني به ما وقت ملاقات دادند و تقاضاي اعزام هيات به كردستان را پذيرفتند. 

 

راديو تلويزيون واقعيت را تا حد زيادي تحريف شده منتشر مي‌كند.

 

چهار هزار تن از مردم نقده آواره هستند.

 

عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموكرات كردستان در يك مصاحبه مطبوعاتي كه پيش از ظهر ديروز در هتل كنتينانتال انجام شد، پيرامون مساله خودمختاري كردستان،  حوادث نقده،  ملاقات با امام خميني، آيت الله العظمي شريعتمداري و تماس با دولت توضيحاتي داد. 

قاسملو در آغاز گفت: « خواست اصلي ما عبارت بود از شعاري كه الان تبديل شده به شعار همه مردم كردستان ـ دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان ـ بدين جهت خواسته‏هاي مادر حول اين شعار جمع شده است.  »

علت مسافرت ما به تهران،  مذاكره درباره خواست اصلي مان بود كه يك ماه پيش به دولت داده شده بود و در ضمن مي خواستيم دربار مسائل نقده،  توضيحاتي بدهيم.  ديروز ما خدمت امام خميني و همچنين آيت الله العظمي شريعتمداري رسيديم. 

« از زمانيكه ما خواست اصلي خود يعني حق خودمختاري را مطرح كرديم،  از نظر ظاهر قدمهايي برداشته شد.  بعنوان مثال بازرگان در يكي از مصاحبه‏هاي مطبوعاتي،  به اصل خودمختاري اشاره كرد. 

قاسملو به شرح وقايع نقده پرداخت و ضمن اينكه اخبار راديو و تلويزيون را در مورد حوادث كردستان تحريف شده و غير واقعي عنوان كرد، در اين باره اظهار داشت: « ما روز 31 فروردين براي برگزاري يك ميتينگ مسالمت آميز به نقده رفته بوديم،  عده‌اي بما ايراد مي‌گيرند كه در ميان تظاهر كنندگان افراد مسلح حضور داشتند،  اين واقعيت دارد،  ولي من همين امروز از راديو شنيدم كه در اهواز، تظاهرات مسلحانه اي بوده و حتي تيراندازي هوائي بعنوان اظهار شادماني انجام شده است و آنها كه ايراد بر مسلح بودن بعضي افراد شركت كننده دارند،  در واقع مي‌خواهند چنين وانمود كنند كه ما تيراندازي را شروع كرده‌ايم.  اما در شروع ميتينگ،  تيراندازي از خارج شروع شد.  اوضاع كمي رو به آرامش نهاد،  اما نيم ساعت بعد،  تيراندازي دوباره شروع شد و مردم پراكندند و بايد به محل كردنشين نقده باز مي گشتند.  بازگشت مردم به محله كردنشين‏ها طوري بود كه بايد از محل ترك نشين‏ها مي گذشتند.  در جريان عبور معلوم شد كه روي تمام پشت بامها سنگربندي شده است وعده‌اي هم تيراندازي مي‌كردند.  بعد معلوم شد در خانه ي نزديك محل برگزاري ميتينگ،  ديوارها قبلا سوراخ شده و سنگر گيري كرده بودند و شخصي كه ميخواست بداند تيراندازي از كجاست،  گرفتار افراد داخل خانه شد كه او را كشتند و دو نفر از مأموران انتظامات را هم در آنجا كشتند و اسلحه‏هاي آنها را بردند. 

ما با كميته شماره يك تماس گرفتيم و تنها خواست ما اين بود كه راه مهاباد را باز كنند تا ما بتوانيم از شهر خارج شويم كه اين خواست ما هم مورد توجه قرار نگرفت.  »

قاسملو اضافه كرد: « روز يكشنبه صبح كه تقريبا آتش بس برقرار شده بود،  با همه اينها ارتش تصميم به دخالت گرفت.  با دخالت ارتش، ما تماس‏هايي از مهاباد با دولت و استانداري در اروميه و دفتر آيت الله طالقاني گرفتيم و همچنين تلگرامي به حضور ايت الله خميني فرستاديم و در همه آنها متذكر شديم كه اعزام ارتش به اين منطقه،  ممكن است وضع را متشنج بكند،  چون ما اطمينان نداشتيم كه ارتش بتواند بي طرفي خود را حفظ كند.  اما متاسفانه خواست ما مورد قبول قرار نگرفت و ارتش بطرف نقده اعزام شد. 

ما به هيچوجه سرجنگ با ارتش نداشتيم و هميشه هم گفته ايم كه پشتيبان دولت انقلابي آقاي بازرگان هستيم. 

هنگاميكه ارتش اعزام شد،  ما نماينده اي فرستاديم تا با فرمانده بطرف نقده برود مبادا از طرف افراد ما تيراندازي بطرف آنها صورت گيرد. 

ولي وقتي كه دوست ما در سه راه نقده به ارتش برخودر،  مشاهده كرد عده‌اي از مجاهدان اروميه هستند كه ارتش را بطرف نقده رهبري مي كنند و دوست ما را همانجا دستگير كردند و اگر دخالت بعضي از ارتشيان نمي بود،  افراد كميته‏ها او را مي كشتند. 

ارتش بطرف نقده پيشروي كرد و در آنجا برخلاف آنچه فرمانده لشكر ادعا مي‌كند،  در نقده دخالت كرد و حتي از نقده هم خارج شد. هلي كوپترها،  تانك‏ها،  تا ده پانزده كيلومتري نقده پيشروي كردند و دهات كردنشين را زير آتش گرفتند».  

در اين موقع قاسملو،  براي اثبات حرفهايش،  نواري را براي خبرنگاران پخش كرد كه در آن صداي فرماندهان با افراد تحت كنترل خود كه با بي سيم صحبت مي كرده‌اند و همچنين صداي هلي كوپتر و رگبار مسلسل شنيده ميشد. 

قاسملو در ادامه ي حرفهايش اضافه كرد:

«در جريان‏ نقده و ورد ارتش،  دوستان ما شهادت داده اند كه سربازان ارتش بطور مستقيم بطرف كردها تيراندازي نمي كرده‌اند،  و تانك‏ها و زره پوشها در اختيار كميته‏ها بوده و آنها عمليات نظامي را در داخل شهر نقده رهبري مي‌كردند.  بعد از اين زد و خوردها،  استاندار و دولت پيشنها كردند كه ما افراد مسلح خود را فراخوانيم،  تا طرف مقابل هم اين كار را بكند و آتش بس برقرار شود.  ما اين كار را كرديم به شهادت همه،  ولي طرف مقابل اين كار را نكرد و به طرف ما پيشروي كرد و بسياري از خانه را غارت و ويران كردند.  »

نفود در كميته‏ها

قاسملو در جاي ديگري از توضيحاتش در مورد نقده، گفت: « وقايع نقده توطئه بود كه هنوز هم ادامه دارد،  ما متوجه شديم كه در كميته‏هاي نقده و اروميه، افرادي نفوذ كرده‌اند كه به هيچ وجه،  نظر خوشي به انقلاب ندارند. 

اين افراد در گذشته رئيس چماقداران و همكار نزديك ساواك بودند كه وضع را اداره مي‌كردند و تحت رهبري آقاي حسني،  رئيس كميته اروميه قرار داشتند قبل از اينكه جرياني اتفاق بيفتد،  اقاي حسني،  مقدار زيادي اسلحه در ميان ترك‏هاي نقده پخش كرده بود.  »

وي در مورد مذاكرات ترك‏ها و كردهاي نقده بعد از آتش بس و ترك مخاصمه بين آنها،  گفت: « هيات نمايندگي نقده حاضر به مذاكره نشد،  خواست هيات نمايندگي ترك‏هاي نقده اين است كه ارتش و ژاندارمري در نقده بمانند و مردم كرد زبان خلع سلاح شوند.  اگر به اين خواست‏ها و مسائل گذشته كه در نقده روي داد توجه كنيم،  در مي يابيم،  كه عده‌اي مي‌خواهند  از راه تحريك و ايجاد درگيري‏ها نتايج انقلاب ايران را از بين ببرند.  و تمام اين نظرها و تيراندازي‏هاي قبلي،  براي اين است كه به نهضت مردم كردستان حمله شود و مردم كردستان را در مقابل دولت قرار دهند و ما براي همين منظور به تهران آآآآآمده ايم و مي خواستيم به دولت هشدار بدهيم  اما در تمام اين جريان‏ها،  متوجه شده ايم،  كه دولت متاسفانه توجه كافي به اين مسائل ندارد يا شايد خداي نكرده اين عدم توجه، توام با عمد باشد».

قاسملو اضافه كرد: « اكنون يك هفته است كه ما در تهران هستيم ولي تاكنون ملاقاتي با دولت فراهم نشده است.  »

دكتر عبدالرحمن قاسملو درباره ملاقات اعضاي حزب با امام خميني،  اظهار داشت: « به عكس آقاي بازرگان،  آيت الله خميني به ما وقت ملاقات دادند و در عرض 50 دقيقه، تمام مسائل و خواسته‏هايمان را به امام گفتيم.  ما در ملاقاتمان با امام خميني،  تقاضا كرديم براي روشن شدن واقعيت و براي كمك به رفع نفاق و كدورت در بين دو خلق ترك و كرد در نقده،  هياتي از طرف خود به كردستان بفرستند و ايشان اين تقاضاي ما را پذيرفتند،  كه در ظرف چند روز آينده اين هيات از جانب امام به منطقه اعزام خواهند شد».

دكتر قاسملو افزود: «ما با حضرت آيت الله شريعتمداري نيز ملاقاتي داشتيم و مسائل نقده را با ايشان نيز مطرح كرديم و ايشان توجه خاص باين مسئله مبذول داشتند. در اين ملاقات هم قرار شد كه براي روشن شدن حقايق، حضرت آيت الله شريعتمداري نيز هياتي به كردستان اعزام نمايند». 

دكتر قاسملو سپس با اشاره به اخباري كه در مورد نقده از راديو و تلويزيون پخش مي‌شود گفت: راديو تلويزيون، واقعيت را تا حد زيادي تحريف شده منتشر ميكند و خبرها را آنطوري كه هست،  منعكس نميسازند و مسائل را طوري مطرح ميسازند كه تنها حزب دموكرات و كردها گناهكارند و حال آنكه اكنون نزديك به 4000 نفر از مردم نقده آواره هستند و براي بازگشت به نقده امنيت ندارند». 

قطعنامه پيشنهادي

وي در اين هنگام، پيشنهادهاي حزب دموكرات كردستان ايران را مطرح كرد. در اين پيشنهادها گفته شده است: 

1 ـ اين روزها مطالب گوناگوني در مورد خودمختاري بطور مبهم و نامنظم در مطبوعات درج مي‌شود كه گاهي دولت آنها را تكذيب مي‌كند. 

براي رفع نگراني خلق‏هاي تحت ستم ملي از دولت ميخواهيم موضع خود را در مورد خواست خودمختاري كه از طرف حزب ما ارائه شده،  روشن نمايد. 

2 ـ همان گونه كه قبلا نيز با مراجع صلاحيت دار دولتي مطرح گرديده در حال حاضر نيز اقتضاء دارد دولت از فرستادن نيروهاي ارتشي و هواپيما و هليكوپتر و مجاهد و پاسدار كه عملا بعللي از حدود بيطرفي عدول نموده و خواهند نمود،  به نقاط مختلف كردستان خودداري نمايد زيرا اين امر بشدت موجب تحريك و احيانا عكس العمل مردم مي‌شود. 

3 ـ فرمانده لشكر اروميه كه در حوادث نقده شركت و دخالت مستقيم داشته و همچنين محركين و عاملين توطئه و كشتار بيرحمانه دو طرف، تعقيب و مجازات شوند. 

4 ـ كميته‏هاي انقلاب اروميه و نقده از عناصر اخلالگر و ساواكي‏هاي سابق تصفيه گردد. 

5 ـ دولت، هياتي را براي مذاكره پيرامون برقراري آرامش در منطقه و بحث در موضوع خودمختاري به مهاباد اعزام دارد. 

6 ـ دولت فوراً وسائل بازگشت و تامين جاني آوارگان نقده به نواحي مورد سكونت خود در شهر و دهات و پرداخت خسارات جاني و مالي ناشي از گسترش توطئه را فراهم نمايد. 

7 ـ براي تامين نظم در منطقه نقده و برقراري آرامش و بسط تفاهم بين دو خلق كرد و آذري بويژه در اين شهرستان، ترتيب انتخاب شوراي مشتركي از نمايندگان راستين ترك و كرد و سپردن اداره امور شهر و منطقه را به آن شورا بدهد. 

8 ـ خروج كليه نيروهاي غيربومي پس از تشكيل شورا و نيروهاي انتظامي و خلع سلاح افراد ناصالح برابر نظر و تشخيص شورا و ايجاد يك واحد گارد ملي منتخب شورا بعنوان نيروي اجرائي. 

9 ـ اتخاذ تدابير لازم براي برقراري ارتباط مستقيم و فوري نمايندگان حزب دموكرات كردستان ايران با دولت و هياتي كه از طرف دولت بمنظور رسيدگي بوضع كردستان انتخاب شده است. 

دكتر قاسملو در پايان سخنان خود، در پاسخ يكي از خبرنگاران در مورد اينكه نظر آيت الله خميني در باره مسئله كردستان چيست،  گفت:

« آيت آلله خميني بطور كلي طرفدار رفع هرگونه ستم در ايران و مساوات كامل همه خلق‏ها هستند».

دبير كل حزب دمكراتيك كردستان در مورد روابط اين حزب با آيت الله عزالدين حسيني گفت: « روابط ما بسيار خوب است اما ما يك حزب سياسي هستيم».

دكتر قاسملو در مورد توطئه پاليزبان در كردستان گفت: « تا آنجا كه من اطلاع دارم او در عراق است ولي ما اطلاع دقيق تري از فعاليت محمد صديق جاف يكي از اقوام سالار جاف در منطقه سقز داريم و به دولت پيشنهاد كرديم كه جلو اين افراد را بگيرند».دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكراتيك كردستان در پايان گفت: « ما اميدواريم با اعزام دو هيات از طرف آيت الله العظمي خميني و آيت اله العظمي شريعتمداري، مسائل كردستان از راه مسالمت آميز حل شود».(آيندگان20/2/1358)

موضع حزب دمكرات درباره ي هجوم هوايي عراق

«قاسملو» دبير كل حزب دموكرات كردستان ضمن تائيد تجاوز هواپيماهاي عراقي به خاك ايران گفت: ماكه نمي‏دانيم علت اين تجاوز چه بوده است. در هر صورت ما هر تجاوز خارجي را بخاك ايران كه وطن مشترك ماست محكوم مي‏كنيم. آنطور كه به ما خبر رسيد بعد از ظهر ديروز ( پريروز) چند روستا از چمله كانيزرـ پوژل ـ نوكان، بوسيله هواپيماهاي عراقي بمباران شدند كه يكنفر از اهالي كانيزر زخمي شده و در روستاي كوره شير نيز 6 نفر كشته و 4 نفر زخمي شدند كه بيشترشان زن و بچه هستند.

قاسملو در مورد تعداد هواپيماهاي عراقي كه به خاك ايران تجاوز كردند، گفت: تعداد هواپيماهارا دو ميگ به ما گزارش دادند و چنانچه فرض كنيم اگر هواپيماهاي عراقي قصد تجاوز نداشته‏اند ولي بايد در نظر داشت مناطقي كه مورد تجاوز قرار گرفته خاك ايران و دهات ايران بوده است. اكنون هم خبر اينطور است كه مسأله خاتمه پيدا كرده است.

قاسملو در مورد احتمال درگيري افرد قياده موقت با افراد جلال طالباني كه موجب اين تجاوز شده باشد گفت: در آن منطقه بخصوص از برخورد اين دو تا اطلاعي ندارم. ولي آنطور كه دوستان و آشنايان از تهران به من اطلاع داده‏اند دولت موافقت كرده است كه اعضاي قياده موقت در كردستان مستقر شوند. ما نظرمان اينست كه در كردستان ايران هيچ كرد غيرايراني حق دخالت ندارد و اعضاء قياده موقت هم از جمله كردهاي پناهنده هستند كه در نقاط مختلف پخش شده‏اند و آنطور كه گفته مي‏شود دولت موافقت كرده‏اين افراد در كردستان مستقر شوند.آيندگان16/3/1358)

كنفرانس سنندج بدون مشورت تشكيل شد.

«دكتر عبدالرحمن قاسملو» دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران، ديشب در مورد دعوت دوباره از سوي كنفرانس سنندج از مخالفان گفت:‍«همانطوري كه قبلا گفتم اين كنفرانس، با عجله ترتيب داده شده و لازم بود قبلا مشورت‏هائي در اين مورد صورت مي گرفت و همه گروه‏ها نقطه نظرهاي خود را اعلام مي‌كردند تا به نكات مشتركي مي رسيدند.  من به آقاي مفتي زاده هم گفتم كه با اين عجله و بدون مشورت امكان ندارد اقدام به تشكيل چنين كنفرانسي كرد.  حالا هم اگر دعوت دوباره اي بشود با رفقا مطرح خواهد شد، ولي فكر نمي‌كنم با اين عجله، امكان شركت ما در كنفرانس سنندج وجود داشته باشد».(آيندگان20/3/1358) 

نظر قاسملو دبيركل حزب دموكرات كردستان در مورد كنفرانس سنندج

قاسلمو دبير كل حزب دموكرات كردستان در مورد كنفرانس سنندج به آيندگان گفت: «خزب ما بطور كلي كوشش مي‌كند در بين همه نيروها در كردستان اتحاد بوجود بياورد.  آقاي مفتي زاده از حزب ما چنين دعوتي به عمل آورده و تلفني هم كه با ما تماس گرفتند به ايشان عرض كرديم كه بهتر بود قبلا با هم مشورت مي كرديم و با آقاي سيد عزاالدين حسيني هم تماس مي گرفتيم و همه با هم يك چنين اجتماعي را آماده مي كرديم كه در آنصورت موفقيت آن خيلي بيشتر بود.  در شرايط فعلي، تنها كاري كه ميتوانستيم بكنيم به يكي از اعضاي حزب در سنندج گفتيم به عنوان ناظر در ميتينگ حاضر شود.  ما با آقاي سيد عزالدين حسيني هم تماس گرفتيم و با ايشان در اين مورد مشورت كرديم و بطور كلي اميدوار هستيم كه جناب مفتي زاده درها را باز بگذارند شايد در آينده همه با هم بتوانيم دور هم جمع شويم». 

قاسملو اضافه كرد: در مورد شركت در كنفرانس، بالاخره پس از مشورتهائي كه صورت گرفت گفتيم به آن ترتيبي كه آقاي مفتي زاده تقاضا كرده‌اند شركت نمي كنيم و تقاضاي ايشان اينطور بود كه من با آقاي عزالدين حسيني صحبت بكنم و با هم در كنفرانس شركت بكنيم كه اين البته عملي نيست و متاسفانه قبلا مشورتي نكرده بودند و من به آقاي مفتي زاده پيشنهاد كردم كاري بكنند كه بعد از اين جلسه، مشورت‏هائي انجام بگيرد شايد همانطوري كه گفتيم همه با هم بتوانيم دور هم جمع شويم». 

قاسملو در پاسخ اين سئوال كه آيا اصولا چنين كنفرانسي را تائيد مي كنيد و تصميمات آن مورد تائيد حزب شما خواهد بود يا نه گفت: «اكنون نظري نميتوانيم در اين مورد بدهيم.  بايد ديد نتايج اين اجتماعي چي هست.  ما الان نه اجتماع را تائيد مي كنيم و نه مخالف آن هستيم».(آيندگان21/3/1358) 

قطعنامه حزب دمكرات كردستان

متن قطنامه دمكرات كردستان كه در دومين روزبرگزاري كنفرانس سنندج از سوي نماينده اين حزب خوآنده شد و مورد استقبال بي نظير شركت كنندگان در اين كنفرانس قرار گرفت چنين است.«مردم مبارز كردستان در نخستين روزهاي شروع انقلاب ايران به رهبري امام خميني مردم كردستان در صفوف مقدم آن قرار داشتند و همانند ساير مناطق ايران پي‌گيرانه در راه سر نگوني رژيم طاغوتي مبارز را تا پيروزي نهائي ادامه داده‌اند در اين مبارزات سراسر كردستان از خون شهيدان رنگين شد چه در جريان انقلاب و چه در بر خورد با افراد پليس و ارتش مزدور، مبارزان كردستان شجاعانه سينه سپر كردند و براي پيشبرد شعارهاي ملي ايران و ضد امپرياليستي جنگيدند. انگيزه مردم كردستان در اين مبارزه علاوه بر سرنگوني رژيم مردمي فاسد شاهنشاهي اين بود كه چنان رژيم مردمي در ايران سركار آمد كه خواست‏هاي ملي مردمي را در برنامه خود بگنجاند بدين ترتيب كه خلق ما براي دو هدف اساسي مبارزه مي‌كرد. نخست بر انداختن رژيم طاغوتي و ايجاد يك رژيم انسانيكه بهمه آزادي‏هاي اجتماعي در سراسر كشور احترام بگذارد. دوم تامين حقوق ملي به شكل خود مختاري با فدراتي و در چهار چوب ايراني آزاد.ستم ملي همه جنبه زندگي خلق كرد را خاصل مي‏باشد. اين ستم، هم جنبه فرهنگي دارد. هم مادي رفع ستم ملي رفع ستم‏هاست آنچه بيش از همه در مسئله ستم ملي اهميت دارد اين است كه خلق ستم ديده احساس حاكميت بر سرنوشت حود نمي‌كند. خلق كرد مي‏خواهد حق سر نوشت خود راتعيين كند. منطقه خود مختاري كردستان، همه مناطق كردنشين ايران را شامل ميگردد. در مناطق كردنشين با درنظر گرفتن شرايط تاريخي و جغرافيايي و اقتصادي و خواست اكثريت ساكنين هر منطقه تغيين خواهد شد خود مختاري يا فدراتيو هر كدام يك شكل معين از پيدا كردن تعيين سرنوشت ميباشد. اگر در ايران تنها يك خلق ستم ديده مثلا خلق كرد وجود داشت آنگاه حل مسئله ستم ملي، تنها شكل خود مختاري مي‌توانست باشد لكن يه‌علت وجود خلق‏هاي ستمديده معتدد شكل فدرايتو راه حل جامع تري به نظر ميرسد در هر صورت، بعضي از امور منحصرادر صلاحيت دولت مركزي است. اين امور در چهار بخش خلاصه ميشود:

 1ـ امور مربوط به روابط خارجي كه شامل روابط سياسي، بازرگاني ومالي خواهد بود.

2ـ امور مربوط به كار‏هاي بآنك مركزي از قبيل چاپ اسكناس و كنترل مسائل ارزي

3ـ امور مربوط به دفاع از مرزهاي كشور و استقلال و آزادي خلق‏هاي ايران در مقابل تجارت خارجي.

4ـ امور مربوط به برنامه‏هاي دراز مدت اقتصادي، برنامه‏هاي كه معمولا به سرمايه گذاري‏هاي چشمگير نيازمند است. اداره امور داخلي و صلاحيت سازمانهاي خودمختاري خواهد بود. براي روشن شدن بيشتر مفهوم خود مختاري يا فدراتيو مي‌توان پليس وژاندارمري‌را مثال آورد. در حاليكه اداره ارتش و فرماندهي آن در صلاحيت دولت مركزي است،اداره پليس و ژاندارمري‌و يا آنچه بايد جايگزين آنها بشود ودر صلاحيت سازمانهاي منطقه خود مختاري خواهد بود. در نقش ارتش نظر مردم كردستان اين است كه ارتش ارتجاعي  و ضد خلقي شاهنشاهي بايد تبديل به ارتش ملي مردمي مي‌شود جلب اعتقاد توده‏هاي مردم كردستان نيز ضرورت حياتي دارد از سوي در يك جمله خلاصه مي‏شود آنهم دفاع از مرزهاي كشور در مقابل تجاورات خارجي است. ارتش به يچوجه نبايد در امور داخلي كشور دخالت كند و براي تامين اين هدف پيشنهاد  ميشود  پادگانها از شهر‏هاي كردستان خارج در مرزهاي مستقر شود. مجلس ملي كردستان از سوي مردم كردستان انتخاب شود.انتخابات عمومي متساوي مستقيم با راي مخفي خواهد بود. سازمانهاي اجرائي كردستان بوسيله مجلس برگزارخواهد شد. از سوي ديگر نيز مسلم است كه نمايندگان مناطق  خودمختاري كردستان با فدراتيو مانند ساير مناطق ايران در راه دولت شركت خواهد داشت واضح است خلق كرد چه بشكل خودمختاري و چه به شكل فدراتيو،تضادي با وحدت تماميت ارضي ايران ندارد. بهمين جهت در حاليكه مردم كردستان هر گونه اتهام  تجزيه طلبي را رد كردند و مي‏كنند و آنرا حربه‌اي فرسوده و اثري از آثار شوم رژيم طاغوتي ميدآنند وصميمآنه از امام خميني ميخواهد نظر خود را در مقابل خواست خلق كرد در قانون اساسي جمهوري اسلامي دست آندر كارند صادر فرمايند تا حق خودمختاري در قانون اساسي گنجانده شود. مردم كردستان در جريان انقلاب عظيم سراسري به رهبري آيت الله العظمي امام خميني سهم خود را ادا مي‏كردند لذا بحق انتظار دارند كه از ثمرات انقلاب بهرمند شوند مواضع مردم كردستان خودمختاري براي كردستان و دموكراسي براي ايران در چهارچوب حكومت اسلامي امكان تحقق دارد آنچه براي خلق كرد اهميت دارد نام جمهوري نيست بلكه محتواي آن است چنان‌چه جمهوري اسلامي اين خواست اساسي مردم كردستان را مورد قبول قرار دهد. بدون ترديد مردم كردستان از جمهوري اسلامي پشتيباني خواهند كرد.كميته مركزي حزب دمكرات كردستان- دكتر قاسملو(آيندگان23/3/1358)

اعتراض و راهپيمايي در شهرهاي كردستان

حزب دمكرات كردستان در ارتباط با خبر صداي جمهوري اسلامي مبني بر محاصرة چند ايل و انحلال شوراي انقلاب « اشنويه» توسط افراد مسلم اين حزب و به عنوان اعتراض به اخبار تحريك آميز و غرض آلود اعلام كرد امروز در كلية شهرهاي كردستان يك اعتصاب و تظاهرات سراسري برگزار خواهد شد كه اهالي روستاها نيز در آن شركت خواهند جست. ««عبدالرحمن قاسملو» رهبر حزب دمكرات كردستان در گفتگوئي ضمن اشاره به تحريف خبرها از سوي راديو و بعضي مطبوعات اعلام كرد كه در اشنويه آرامش برقرار است و از سوي افراد حزب دمكرات تهاجم و محاصره اي صورت نگرفته است وي همچنين افزود:« عواملي هستند كه نمي خواهند بين ما، دولت و رهبري انقلاب تفاهم برقرار شود و پيوسته مي‏كوشند كه به اين روابط لطمه وارد سازند». دكتر قاسملو گفت: «در حالي كه ما را براي امنيت منطقه دعوت به مذاكره از طرفي ديگر ما را مورد حمله قرار مي‏دهند و به اين ترتيب معلوم نيست اين تحريكات به چه منظور صورت مي‏گيرد». از سوي ديگر سخنگوي حزب دمكرات كردستان غني بلوريان در توجيه تظاهرات امروز كردستان اعلام داشت: اين راهپيمايي در حكم هشداري است براي مسئولين و مقامات شهرنشين چون اين يك منطقه حساس مرزي است و ضد انقلابيون و مرتجعين مي‏خواهند دولت را با حزب دمكرات كردستان درگير كند اما همه‌ي حواسمان جمع است و نمي‌گذاريم توي چاله مان بياندازند. در حاليكه در كردستان مسئله‌‌اي وجود ندارد. راديو و تلويزيون از محاصره روستاي « زرزا» توسط نيروهاي ما با سلاحهاي سنگين و توپ و ضد تانك خبر مي‏دهند حال آنكه حادثه‌ي "زرزا" به چهار روز پيش مربوط است و آنهم به اين دليل كه چند نفر از فئودالهاي مسلح منطقه كه مورد اعتراض روستائيان قرار گرفته بودند. همچنين در ارتباط با اين خبر از كليه‌ي روزنامه نگاران داخلي و خارجي دعوت به عمل آورد. بيانيه جمعيت كردهاي مقيم مركز نيز در بيانيه‌اي ضمن رد هر گونه اتهام، تجزيه طلبي، راديو را متهم به ايجاد يك جنگ رواني بر عليه «خلق كرد» كرد. و از دولت انقلاب خواست كه از زدن هرگونه اتهام و بويژه اتهام تجزيه طلبي به خلق كرد د ررسانه‏هاي دولتي جلوگيري به عمل آورد.(آيندگان25/3/1358)

گفتگو با قاسملو:

ما حاضر نيستيم يك قدم عقب نشيني كنيم.

آيت الله رباني عكس آنچه را كه ديده بود گزارش كرد.

 در قانون اساسي بيشتر شعار و تناقض به چشم مي خورد.

در ساختمان حزب دمكرات كردستان به ديدار قاسملو و بلوريان مي رويم.  عكس قاب شده قاضي محمد بر ديوار است. قاسملو تازه از تهران رسيده و خستگي از چهره اش مي بارد.  دربارة برنامه راديو صحبت مي كنند و قاسملو مي گويد عملاً دست به تحريف مي زنند،  مي‌خواهند ما را به درگيري بكشانند. براي ساعتي بعد قرار مي گذاريم.  قاسملو و بلوريان با دو پيشمرگ مي آيند قبلاً با پيشمرگها در شهر و در حزب صحبت كرده‌ايم آنان مرداني هستند كه از همه چيز زندگي خود گذشته اند تا فدايي يا پيشمرگ خلقشان باشد. پيرمردي مي گفت: «من چهار پسر دارم.  دو پسرم روي زمين كار مي كنند، خودم با دوپسر ديگرم پيشمرگ هستيم براي ما كردها پيشمرگ مردم بودن افتخاري است. حقوق ماهيانه آنها بسيار ناچيز است، دويست تومان تا دويست و پنجاه تومان براي سه ماه.  به صحبت مي نشينيم مطرح ترين مسئله مي تواند قانون اساسي و پيامدهايش باشد چرا كه حقوق درخواستي كردها در پيش نويس آن ناديده گرفته شده است.  قاسملو مي گويد: «انتظاراتي كه از اين قانون داشتيم، به طور كلي برآورده نشده است.  البته قانون اساسي جوانب مثبتي دارد، اين امر كه رژيم شاهنشاهي براي هميشه در ايران نفي شد، پيروزي بزرگيست.  در قانون اساسي بيشتر شعار و تناقض به چشم مي خورد.  بسياري از اصولي كه مربوط به آزادي احزاب و جمعيت‏ها و آزادي‏هاي دمكراتيك است با «مگر»ي توام است و البته اين «مگر»گاهي اوقات مربوط مي‌شود به اينكه نبايد مغاير اصول اسلام باشد،  و يا نبايد مغاير با حيثيت و شرافت انساني و از اين نوع.  ولي تجربه نشان داده است اين«مگر»ها را هر كسي به آساني مي تواند به نفع خود تفسير كند. يا در مورد مذهب، اصلاً نمي بايست چنين ماده اي در قانون اساسي گنجانده مي شد.  البته ما به خوبي درك مي كنيم براي كساني كه در رهبري انقلاب اسلامي قرار گرفته‌اند، در ايران، اين اصل به شكل ديگرمشكل است، حقوق آنها رعايت نشده است.  زن در اجتماع و در خانواده(بر خانواده تأكيد دارم)بايد داراي حقوق متساوي با مرد باشد و در مقابل كار مساوي مزد مساوي، بگيرد.

حقوق خلقها

درمورد حقوق خلقها،  اين پيش نويس در چند جا نسبت به قانون اساسي سابق، قدمهايي برداشته است. در اصل 5 اعتراف به وجود قوم كرد در ايران شده(البته واضح نيست كه برداشت نويسندگان قانون از قوم چيست) و در اصل ديگري به آزادي زبان و مطبوعات محلي اشاره شده است ولي اصل 74 كه مربوط به شوراهاست فرق زيادي با انجمن‏هاي ايالتي و ولايتي سابق ندارد.  سخن را به خودمختاري مي كشانم، مي گويد: «مسئله را گاه طوري مطرح مي كنند كه انگار ما براي يك روستا و يا يك شهر خودمختاري مي‌خواهيم.  ما خودمختاري را براي خلق كرد و مردم كردستان مي‌خواهيم و اين خودمختاري تنها مربوط به اداره امور آموزشي، امور بهداري و فرهنگي نيست، بلكه قبل از هر چيز، خودمختاري يعني اينكه خلق كرد احساس كند ديگر هموطن درجه دوم نيست و حاكم بر سرنوشت خود است. براي كسي كه ستم ملي مشكل است، ما مفهوم خودمختاري را فرموله كرده‌ايم.  ما مي گوييم سياست خارجي، ارتش و امور دفاعي، سياست پولي و ارزي و سياست‏هاي اقتصادي درازمدت، منحصراً در صلاحيت دولت مركزي است.  امور مربوط به داخل كردستان و مخصوصاً انتظامات بايد در اختيار شوراهايي باشند كه مردم منطقه انتخاب مي كنند.  ما بايد يك ارگان متمركز داشته باشيم كه بتواند به تمام امور فرهنگي و بهداري و اقتصادي رسيدگي كند.  ما در واقع خودمختاري را براي مليت‏هاي غير فارس ايراني مي‌خواهيم كه در گذشته مورد ستم ملي قرار گرفته‌اند.  كساني كه مي گويند همه مردم ايران خودمختاري مي‌خواهند اشتباه مي كنند.  آنها در پوشش مساوات و برادري مي‌خواهند سرپوشي به ستم ملي بگذارند و واقعيت اين است كه طرفدار رفع ستم ملي نيستند.  در دنيا بسياري از اقليت‏هاي نيم ميليوني استقلال دارند.  ما در چارچوب كشور ايران خودمختاري مي‌خواهيم و 34 سال است كه براي رسيدن به آن مبارزه مي كنيم.  اگر نمي دانند،  بدانند.  بي اطلاعي هيچوقت دليل خوبي نيست.  خودمختاري، خواست ملت ماست.  برويد از مردم بپرسيد.  اگر با خودمختاري موافقت نكنند  ادامه مبارزه با شما چگونه خواهد بود؟ براي اينكه هيچ ابهامي در اين مورد باقي نماند باز تأكيد مي‌كنم اگر ما هم نتوانيم،  بعد از ما خواهند آمد و مبارزه را ادامه خواهند داد.  ما در زمان رژيم منفور شاه در برنامه حزب خود، مبارزه مسلحانه را مبارزه اساسي قيد كرده بوديم، زيرا كه همه راههاي مبارزه دموكراتيك در واقع مسدود بود ولي حالا كه حزب علني است تا وقتي كه راههاي مبارزه به شيوه دموكراتيك باز باشد-روزنامه- تظاهرات- راهپيمايي-انتخابات-تمام سعي ما اين خواهد بود كه از اين راه براي گرفتن حق خودمختاري مبارزه كنيم و به هيچ وجه حاضر نيستيم حتي يك قدم عقب نشيني كنيم و به هيچ وجه هم علاقه نداريم به عنوان يك حزب سياسي مسئول، درگيري مسلحانه بين ما و دولت يا نيروي ديگري پيش بيايد».

ماجراي نقده

«آنچه در نقده گذشت، به ما تحميل شد. جنگ را عليه ما شروع كردند و ما خاتمه داديم.  مسئوليت سياسي پايان دادن جنگ را بعهده گرفتيم. مردم هم از خواست ما پيروي كردند.  ما اميدواريم در آينده به هيچ وجه اين عمل تكرار نشود ولي به عنوان يك انسان آزاديخواه، و به عنوان دبير حزب سياسي دمكرات كه سالها مبارزه كرده، مي گويم، اگر جنگي به ما تحميل شود و اگر ارتجاع و نيروهاي امپرياليستي و نيروهاي ضد انقلابي در ايران قدرت پيدا كنند كه به روي ما اسلحه بكشند، ما از خودمان دفاع خواهيم كرد.  اين نظر حزب ما است كه صريح مي گويم و مايل هستم كه مردم ايران نيز بدانند: من با برخوردهاي راديكال موافق نيستم.  درست است كه براي دمكراسي محدوديت قائل شده‌اند و هر روز اين محدوديت را بيشتر مي‌كنند ولي با اين همه، آنچه حالا از نظر وجود دموكراسي در ايران هست، قابل مقايسه با زمان شاه نيست.  البته اين محدوديت‏ها كمتر در كردستان پياده شده و اينكه مي گويم امكانات دمكراتيك هنوز وجود دارد، صحيح است».

آينده خلق

راجع به آينده خلق كرد مي گويد:

«ما به هيچ وجه مبارزه مردم كردستان را در هيچ مقطعي، از مبارزه ساير خلقهاي ايران جدا نكرده‌ايم و نمي كنيم.  شعار ما«دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان ايران» است كه اگر از طرف نيروهاي ملي و ضد امپرياليستي درك شود، بسياري از مشكلات حل خواهد شد. اينكه ما اصرار داريم دموكراسي براي ايران را قبل از خودمختاري براي كردستان بگذاريم،  تصادفي نيست.  ما نمي توانيم تصور كنيم كه ما در كردستان، يك خودمختاري دموكراتيك داشته باشيم و مردم در ساير بخشهاي ايران درگير يك رژيم استبدادي باشند. اگر اينطور باشد به طريق اولي نخواهيم توانست در كنار هم، همزيستي مسالمت آميز داشته باشيم.  به همين دليل، ما فكر مي كنيم كه همه نيروهاي ملي ضد امپرياليستي در ايران، بايد متحد شوند.  نيروهاي اصيل انقلابي مذهبي و غير مذهبي- براي پاكسازي و سازندگي بايد واقعاً با هم متحد شوند». از اقدامات ضد انقلابي و انحصارگرايانه حرف مي زند كه: «هدف از اين اقدامات و يا در واقع توطئه‏ها متوقف ساختن انقلاب ايران است. اين پديده تازه‌اي نيست. بعد از هر انقلابي نيروها به دو جبهه مشخص تقسيم مي شوند.  نيروهايي كه در تعميق و پيشبرد انقلاب مي كوشند و نيروهايي كه انقلاب را تمام شده مي دانند و مي‌خواهند آنرا متوقف كنند.  اين نيروها- نيروهاي دوم- به مرور تبديل به نيروهاي ارتجاعي و ضد انقلابي مي شوند.  و حالا همين نيروها البته با كمك مستقيم نيروهاي امپرياليستي و پس مانده‏هاي رژيم شاه كه در كميته‏ها و ارتش باقي مانده اند، سعي در متوقف ساختن انقلاب و انحراف آن از راه اصيلي كه در پيش داشت، دارند.  نبايد منتظر بود انحصار طلبي به حد نصاب خود برسد و ديكتاتوري را در كشور مسلط كند و بعد مبارزه عليه آن را آغاز كرد انحصار طلبي در زير هر پوشش و هر شعاري كه باشد در اصل مسئله تغييري نميدهد با تظاهر كوچك و بزرگي كه از طرف گروه‏هاي انحصار طلب روي دهد،  بايد بلافاصله مبارزه كرد و همان جا در نطفه خفه شان كرد.  جز اين راهي براي جلوگيري از پيروزي ارتجاع و فاشيزم وجود ندارد».  مي پرسم: مي گويند شما از بازگشت آوارگان جلوگيري كرده ايد، براي آوارگان چه كرده ايد، و چه كرده‌اند؟ مي گويد: «برخلاف ادعاي برخي از محافل دولتي و برخي از محافل ارتجاعي كه به كنايه و يا صراحتاً مي گويند حزب ما از بازگشت آوارگان به نقده ممانعت بعمل آورد و هدف و غرض سياسي در اين جهت  بكار ميبرند،  ما از روز اول، موافق مراجعت همه آوارگان بوديم.  مراجعت آنها به نظر ما يك عمل انقلابي است و وجودشان در نقده نوعي مبارزه است و نوعي خنثي كردن توطئه‏هائيست كه در نقده جريان دارد.  ما با مقامات دولتي و حتي با خود امام (كه بيشتر به خاطر مسئله نقده به ديدارشان رفتيم) تماس گرفتيم و تقاضا كرديم هيئتي بفرستند كه متأسفانه «آيت الله رباني كه رياست هيئت را به عهده داشت، بعد از مراجعت، برخلاف حقيقت و برخلاف همه اصول اخلاقي، فقط ما را متهم كرد و عكس آنچه را كه ديده گزارش كرد.  ما مجدداً با مقامات دولتي تماس گرفتيم.  رسماً از طرف دولت به ما گفته شد كه با تشكيل يك شوراي مشترك از طرفين(ترك و كرد)موافقت شده و قرار است طرفين، هر كدام 5 نماينده در شورا داشته باشند و اين از اولين پيشنهادهاي ما بود. يكي از علل حوادث نقده را هم عدم وجود شوراي مشترك اروميه،  سلماس،  ماكو،  مياندوآب، قروه،و شاهين دژ كرده‌ايم.  بهر حال، موافقت شده است كه آوارگان به نقده بازگردند و امنيت شهر در آغاز توسط پاسداراني كه از تهران اعزام شده‌اند، تامين خواهد شد و دولت موافقت كرده(البته جاي تأسف بسيار دارد كه تاكنون كوچكترين كمكي از طرف دولت به آوارگان پرداخت نشده). بعد از انقلاب، راديو و تلويزيون مهاباد چندين بار از حزب ما تقاضا كرد كه امنيت سازمان را حفظ كنيم و ما هميشه با كمال ميل، اينكار را كرديم و هنوز هم مي كنيم.  يكماه و اندي پيش، بعد از ملاقات دوم با امام، مسئله راديو و تلويزيون و قطع برنامه‏هاي كردي و همچنين اخبار تحريك آميز را مطرح كرديم.  در نتيجه هيئتي از طرف راديو و تلويزيون تهران به مهاباد آمد.  من و كاك غني(غي بلوريان) با آنها صحبت كرديم. به هر حال، نتيجه مثبت بود و قبول كردند كه برنامه‏هاي كردي را مجدداً پخش كنند و به راديو و تلويزيون مهاباد و به طور كلي شهرهاي كردستان، تا حدي آزادي جهت توليد برنامه‏هاي محلي بدهند و اينكار، واقعاً انجام شد.  ولي مجدداً مدتي است كه راديو و تلويزيون شايد در نتيجه رهنمودهايي كه داده مي‌شود، حملات خود را به مردم كرد و حزب دمكرات كردستان آغاز كرده است و اين البته با سياست وزرات امور خارجه كه نمايندگان ما را بدون اعلام هيچ دليلي به آن جلسه مشكوك راه نداد، تطبيق دارد.  حمله‏هايي كه اخيراً آغاز شده توافق بي نظير مسئولين را نشان ميدهد و از اين نظر ما بسيار متاسفيم.  ما هميشه امكان داشتيم ولي هيچوقت كوچكترين نظري را به سازمان راديو و تلويزيون مهاباد تحميل نكرديم و جاي تأسف است كه همين راديو و تلويزيون به اين ترتيب در تحريف حقايق و در تحريك افكار عمومي كوشش مي‌كند.  سخن از پخش اسلحه به وسيله عوامل دولت ميان فئودالها و اربابان مي رود و مي گويد: «فئودالها و مالكين، هيچوقت مردمي نبوده و هميشه دشمن بوده اند».  مردم كردستان و دهقانان كردستان در تفكر و برخورد، خيلي ساده هستند. آنها مي پرسند،  چه كسي فئودالها و ملاكان را مسلح كرده ؟تصور آنها اينست و يا اين تصور را عمداً در آنها بوجود مي آورند كه دستور پخش اسلحه‏ها از مركز رسيده و در نتيجه مي‌خواهند دهقانان ساده را به آنجا برسانند كه آنها فكر كنند اين خود امام است كه دستور پخش اسلحه را داده است، يعني اينكه با اين عمل مي‌خواهند دهقانان كردستان را كه نيروي اصلي انقلابي هستند، عليه امام كه طرفدار مستضعفان است، تحريك كنند و اين عملي كاملاً ضد انقلابي است و جزيي از توطئه اي وسيع است كه به سادگي هم انجام نپذيرفته است. آنها ادعا مي كنند به جوانمردان اسلحه داده اند در حاليكه در آغاز انكار مي‌كردند- كساني كه اين سلاحها را دريافت كرده‌اند جزو مرتجع ترين و منفورترين فئودالها و مالكان منطقه كردستان هستند.  اينهم جزئي از توطئه ايست كه عليه رهبري انقلاب انجام گرفته. آنها هدفشان تنها و تنها دور كردن رهبري از مردم و توده‏هاست تا بتوانند روزي به آساني به رهبري انقلاب صدمه بزنند.  هدف نيروهاي ارتجاعي مشخصاً نيروهاي مترقي است. نسبت‏هايي كه به سازمانها ي مختلف سياسي كه داراي سابقه درخشان مبارزان هستند مي‌دهند، دقيقاً مويد اين هدف است.  نتيجه اين هدف گيريها چيست؟ نيروهاي ارتجاعي سعي در بد نام كردن سازمان‏هاي سياسي دارند و قصد دارند از اين طريق، به اين سازمانها لطمه بزنند و چون قدرت رويارويي مستقيم را با اين سازمانها در خود نمي بينند، به شيوه‏هاي پليسي و و جاسوسي كه در اصل محكوم است متوسل مي شوند.  اينطور به نظر مي رسد كه نيروهايي خارج از امكانات دولت و خارج از حيطه قدرت دولت عمل مي كنند و متاسفانه روز به روز واضحتر مي‌شود.  نمونه ديگر اين نوع كارها خروج مخالف قانون و اصول و مباني انقلاب پسر آيت الله منتظري است كه در واقع با اين عمل تمام نيروهاي انقلابي و دولت انقلابي را به مسخره گرفت و نشان داد در داخل آنچه ما رهبري انقلاب مي ناميم، نيروهاي سياه و ماجراجوئي هستند كه قادرند هر آن، انقلاب را به جايي بكشانند كه فاجعه ببار آورد.  وقتيكه كسي قادر است در فرودگاه بين المللي تهران با حمايت ديگران، چنان عملي را انجام دهد، به طريق اولي خواهد توانست در هر نقطه ايران،  عليه هر نيروي انقلابي، عملي ماجراجويانه انجام دهد كه نتيجه اش ممكن است درگيري برخورد مسلحانه و حتي فاجعه باشد.(ايران فردا28/3/1358)

براي خودمختاري مبارزه خواهيم كرد.

دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان ايران در گردهمايي كردهاي مقيم تهران و نمايندگان جمعيت‏هاي سياسي اعلام كرد، خودمختاري كردستان مساله پيچيده‏اي نيست كه از طرف عده‏اي تجزيه طلبي قلمداد شود.

او گفت:« مسايل مربوط به ارتش و دفاع از كشور، روابط سياسي و تجارت خارجي، سياست پولي و ارز منحصرا در صلاحيت دولت مركزي است و ساير امور در صلاحيت منطقة خودمختار ميباشد».

دكتر قاسملو افزود:« مسأله جدا كردن اقتصاد كردستان از اقتصاد ايران به هيچ‌وجه مطرح نيست و ارتش نبايد چماق دست دولت مركزي براي سركوبي جنبش خلق‏هاي ايران باشد. در كردستان، پادگانها بايد به مرزها منتقل شود و در آنجا مستقر گردند، زيرا شاه سابق، پادگان‌هاي كردستان را براي دفاع از مرزها بوجود نياورد، بلكه هدف او سركوبي جنبش خلق كرد بود، ما پيشنهاد مي‌كنيم نيروي جديدي با نام «گارد ملي» يا «پاسداران انقلاب» يا هر نام ديگر تشكيل شود و به ارتش بپيوندد، خواست خودمختاري ما در چهارچوب ايران تحقق پذير است و به عقيده‌ي ما دموكراسي براي ايران يعني خودمختاري براي كردستان».

دكتر قاسملو پس از اشاره به ملاقات با امام خميني و بازرگان نخست وزير گفت: «اگر كسي به استقلال و تماميت ارضي ايران اعتقاد دارد بايد به تأمين حقوق ملي خلق‏هاي ايران به شكل خودمختاري فكر كند.»

دكتر قاسملو افزود: «در صورت لزوم براي خودمختاري مبارزه خواهيم كرد و من اعلام ميكنم كه درباره مسايل كردستان و خودمختاري كوچكترين اختلافي بين ما و شيخ عزالدين حسيني نيست.»

او گفت كه رابطه‌ي حزب دموكرات از سال 1334 با حزب توده قطع شده، و اضافه كرد:« قيام مردم سنندج بازتاب يك نارضايتي عمومي بود و خلق كرد با دادن 200 شهيد و 400 زخمي نشان داد كه براي دفاع از موجوديت و حقوقش قادر است ايستادگي كند».(هيوا2/4/1358)

به عنوان اعتراض به اخبار راديو و تلويزيون

حزب دموكرات كردستان دعوت به راهپيمايي كرد.

چند ‌ايل آذربايجان بوسيله افراد مسلح حزب دموكرات كردستان محاصره شدند.

دكتر عبدالرحمن قاسملو،رهبر حزب دموكرات كردستان اخبار راديو و تلويزيون را در مورد كردستان مغرضانه و تحريك‌آميز خواند و آن را وسيله‌اي براي بر هم زدن روابط بين مردم كردستان و حكومت مركزي خواند وي اضافه كرد هنگامي كه از يك طرف به ما مي‌گويند بيائيد براي امنيت منطقه مذاكره كنيم و از طرف ديگر به ما حمله مي‌كنند به نظر مي‌رسد كه عده‌اي يا عواملي نمي‌خواهند بين ما و دولت و سعي دستگاههاي پخش اخبار بر عليه ما ‌اين است كه به

 اين روابط لطمه بزنند. وي اضافه كرد به منظور اعتراض به ‌اين غرض‌ورزي‌ها و همچنين تجاوز به حريم آزادي‌ها، امروز در كليه شهرهاي كردستان اعتصابات و تظاهرات سراسري برگزار خواهد شد.(كيهان20/4/1358)

در اعتراض به اخبار راديو تلويزيون بود:

تظاهرات كردستان آرام برگزار شد.

ديروز،دهها هزار نفر در شهرهاي مختلف كردستان، بدعوت حزب دموكرات كردستان، در اعتراض به اخبار راديو تلويزيون عليه اين حزب و تجاوز به حريم آزادي‏ها دست به تظاهرات و راه‏پيمائي گسترده زدند. 

تظاهر كنندگان در حاليكه از سوي نيروهاي مسلح حزب به منظور جلوگيري از درگيري‏هاي احتمالي محافظت مي شدند،  در خيابانهاي اصلي و ميادين شهرها حركت و يا اجتماع كردند و خواست‏هاي خود را اعلام داشتند. 

ديروز به گفته قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان بيش از 30 هزار نفر در مهاباد دست به تظاهرات و راهپيمائي زدند و مغازه داران و ادارات اين شهر بهمين مناسبت، تعطيل بود. 

قاسملو همچنين در مورد عدم شركت پاره اي گروههاي سياسي در اين تظاهرات به دليل گسترده و جامع نبودن هدف و برنامه تظاهرات گفت: «اين عده گروههاي كوچكي هستند كه اين اعتراض را به ما هم داشتند ولي هر برنامه تظاهرات و راهپيمايي به منظور يك يا دو هدف و منظور برگزار مي‌شود و تمام خواسته‏ها را نمي‌شود در يك راهپيمائي منعكس كرد.  تظاهرات امروز (ديروز) صرفا به منظور اعتراض به دروغ پردازيهاي راديو تلويزيون بوده است و طبيعتا براي انجام ديگر خواسته‏هايمان اگر لازم باشد، باز هم دست به راهپيمائي و تظاهرات خواهيم زد». 

به گزارش خبرنگاران آيندگان در شهرهاي بانه،  پيرانشهر،  اشنويه و ديگر شهرهاي كردستان، اين تظاهرات صورت گرفت كه در آنها هزاران تن از ساكنان روستاهاي اطراف نيز شركت داشتند.(آيندگان21/4/1358) 

قاسملو به كارتر و مارگارت تاچر نامه نوشت.

روزنامه فاينانشال تايمز در گزارشي مربوط به اوضاع ايران و در رابطه با مسائل كردستان خبر از نامه سر گشاده رهبر حزب منحله دموكرات كردستان، عبدالرحمن قاسملو مي‌دهد كه در آن قاسملو ضمن تقاضا از جيمي كارتر، رئيس جمهوري آمريكا، مارگارت تاچر نخست وزير انگلستان و ديگر سياستمداران مبني بر مداخله در كردستان به وجود يك دوران سياه مذهبي در ايران اشاره كرده است. از طرفي خبرگزاري رويتر طي خبر تائيد نشده‌اي تمايل قاسملو به مذاكره با مقامات ايران را آورده است.(كيهان3/6/1358) 

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:30

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(3)

 

خبرگزاري رويتر:قاسملو آماده مذاكره با دولت

صداي جمهوري اسلامي ايران ديشب از قول خبرگزاري رويتر اعلام كرد كه عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب منحله دموكرات كردستان كه در محل نامعلومي بسر ميبرد به خبرگزاري رويتر گفته است آماده است با دولت است جمهوري اسلامي مذاكره كند.  از سوي ديگر منابع مطلع كرد،ديشب در تهران اعلام كردند بدنبال تسليم نامه اي از طرف روساي ايل شكاك و هركي به استاندار آذر بايجان غربي،  استاندار طي پيامي از شوراي شهر مهاباد خواسته است كه هياتي براي مذاكره در مورد نحوه بازگشت ارتش به مهاباد و حل مسالمت آميز مسئله كردستان به اروميه برود  و اطلاع حاصل شده است كه هياتي نيز از طرف شوراي انقلاب شهر مهاباد به اروميه رفته است ولي از نتايج مذاكرات اطلاعي در دست نيست. 

از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه از تهران گزارش داد:

«منابع مطلع كردهاي مقيم مركز اعلام كردند تماس‏هائي براي آماده ساختن راه براي انجام گفتگوهاي مستقيم ميان دولت و مقام‏هاي كرد براي عادي كردن اوضاع در مناطق كردنشين ايران انجام گرفته است.  همين منابع افزودند: اگر اين تماس‏ها به نتيجه برسد، احتمالا گفتگوها ي رسمي بزودي آغاز خواهد شد». 

در تماس كيهان با مقامهاي مسئول دولتي،از اين جريان اظهار بي اطلاعي شد.(كيهان3/6/1358) 

دكتر قاسملو در ميتينگ صدهزار نفري دموكراتها:ما به پيام امام «لبيك» گفته‌ايم.

مفتي زاده براي هميشه به پاكستان مي‌رود.

پس از مذاكره با هيات حسن نيت، گروگانهاآزاد مي‌شوند.

در ميتينك با شكوه دمكراتها محاكمه و مجازات بدخواهان، خواسته شد.

مهاباد ـ  خبرگزاري اعزامي اطلاعات ـ شهر مهاباد پس از ماهها ديگري و تشنج، ديروز چهرة درگيري به خود گرفت. حوالي ظهر ديروز گروه گروه زن و مرد، خرد و كلان دانش اموز و دانشجو، كارگر و كشاورز، پيشه‌ور و بازاري در لباسهاي رنگارنگ به سوي ميدان آزادي شهر «ميدان قاضي محمد» سرازير شدند بطوريكه در ساعت 3 بعدازظهر اين ميدان و خيابانهاي مشرف به آن از جحمعيت موج مي‏زد.

اجتماع كنندگان كه عبارت از اهالي مهاباد و ديگر شهرها و مناطق كردنشين بودند به يكصد هزار نفر بالغ مي‌شدند. شركت كنندگان در اين مراسم كه بعلت تراكم جمعيت و فقدان جاي كافي به پشت بام‏ها و بالاي درختان پناه برده بودند عكس‏هايي از رهبران ملي و مذهبي ايران و كردستان را در دست داشتند.

آغاز مراسم

رأس ساعت 3 بعدازظهر با سرود رسمي كردستان مراسم آغاز گرديد و بعد از آن يك دقيقه به ياد و احترام شهدا سكوت اعلام شد.

آنگاه دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در ميان ابراز احساسات بي سابقه مردم پشت ميكروفون قرار گرفت و سخنان مشروحي به زبان كردي ايراد كرد.

وي گفت: «خواهران و برادران عزيز اي ملت عزيز! مردم قهرمان و قهرمان پرور مهاباد! خود را خيلي خوشبخت ميدانم كه پس از چند ماه در اجتماع پر شور و در ميان شما هستم و در مورد كردستان با هم صحبت مي‏كنيم. دبير كل حزب دمكرات بعد از اداي احترام و سپاس به تمام و شهداي راه آزادي كردستان و ايران پيشمرگان بزرگ كرد و زحمت كشان مناطق كرد نشين گفت: «از كليه زنان و دانش‏آموزان و جوانان نيز تشكر مي‏كنم كه ما را در اين مبارزه بزرگ صميمانه ياري كردند. همچنين از كليه روشنفكران دنيا كه در تمام شرايط سخت با حرف و نوشته از مبارزه حق طلبانه ما حمايت كردند تشكر مي‏كنم».

«امروز ما اينجا جمع شده‏ايم تا يكبار ديگر به رهبر انقلاب اسلامي ايران سلام كرده و به ايشان بگوئيم كه پيام ايشان را شنيده و به آن لبيك گفته‏ايم و ما حاضريم تمام امكانات خود را به كار بنديم تا جنگ و برادر كشي در كردستان هر چه زودتر تمام شود. البته در اين راه به گفته امام خميني بدخواهاني وجود داشتند كه نمي خواستند اين اتحاد و همبستگي ايجاد شود و ما از ايشان مي‏خواهيم كه اين قبيل بدخواهان بشدت مجازات شوند هدف ما از مبارزه دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان ايران بوده و هم اكنون نيز همين شعار ماست.

«از سوي ديگر هم اكنون براي رهبر انقلاب و خلق‏هاي ايران و دوستان ما روشن شده است كه ما نه تنها تجزيه طلب نيستيم بلكه با امپرياليسم و صهونيسم نيز همكاري نداشته‏ايم و بلكه جزو خلق‏هاي وفادار به ايران هستيم و بخاطر خودمختاري براي كردستان ايران و دمكراسي براي سراسر كشور ايران تفنگ بدست گرفته‏ايم. در اينجا سياست ضد امپرياليستي ملت ايران را عليه آمريكا كه نمي‌خواهد بزرگترين جنايتكار تاريخ محد رضا پهلوي را به ايران تحويل بدهد تاييد مي‏كنيم. و اميد ما اينست كه تمام مردم ايران در كنار هم مثل روزهاي قبل و بعد از انقلاب براي دفاع از آزادي و استقلال ايران بكوشند.

پيروزي عقل

قاسملو در قسمت ديگري از سخنان خود گفت عقل و كياست و فهم و شعور است كه در راه مبارزه ما پيروز شد است ما كه با عقل سليم آمده‏ايم آماده هستيم هم براي آتش بس و هم براي مذاكره و همچنين مي‌خواهيم مثل يك حزب مسوول سياسي و يك حزب كه اين مردم به آن اعتماد دارند و از كارهاي آن خاطر جمع‏اند با مقامات دولت به صحبت بنشينيم و اعتقاد داريم و مي‏خواهيم كه اين مذاكره در چهارچوب راستي و اعتماد به همديگر انجام گيرد و بد خواهان نيز در اين ميان از هر ناحيه و در هر مقامي كه باشند، با قدرت ملت سركوب شوند و من مي‏گويم كه بايد به اين قبيل افراد كه بخاطر منافع خود و امپرياليسم نمي‌خواهند صلح و صفا بوجود مي‏آيد مبارزه كرد و اجازه نداد كه يكبار ديگر ديكتاتوري در اين مملكت بوجود آمده و يا يك جنگ و برادر كشي ديگر اتفاق افتد ما اگر با هم اتفاق نظر داشته باشيم آنوقت است كه مي‏توانيم تمام آنچه را كه بدست آورده‏ايم حفظ كنيم.

قرائت پيامها

پس از سخنان «دكتر قاسملو» شعري  از «هيمن» شاعر كرد بوسيله «ملا عبدالله حسن زاده» قرائت شد و سپس پيام‏هاي سازمان زنان، سازمان جوانان حزب دمكرات كردستان ايران و پيام پيشمرگان و دانش‏آموزان حزب دمكرات و پيام‏هاي فرمانده پيشمرگان، و تشكيلات حزب دمكرات مهاباد خوانده شد. آنگاه قطعنامه‏اي كه در 6 ماده تدوين گرديده بود توسط طآقاي عتيقي» خوانده شد.

در اين قطعنامه آمده است: ما مردم شهرستان مهاباد كه بمنظور استقبال از پيام تاريخي روز 26 آبان امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران در ميتينگ عظيم روز 29 آبان گرد هم آمده‏ايم نظرات و خواستهاي خود را به شرح زير اعلام و به محضر رهبر انقلاب تقديم مي‏داريم.

1-از پيام تاريخي امام داير بر ضرورت رفع ستم ملي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي از ملت كرد، صميمانه استقبال مي‏نمائيم و آنرا گامي مؤثر در راه خاتمه دادن به درگيري‏هاي كردستان و احقاق حقوق حقه خلق كرد و پيشرفت انقلاب ايران تلقي مي‏كنيم.

2-يكبار ديگر پشتيباني بي دريغ خود را از موضع ضد امپرياليستي رهبر انقلاب و  انعطاف ناپذيري ايشان در برابر امپرياليسم جنايتكار آمريكا اعلام مي‏داريم و در اين راه آمادگي كامل خود را براي هرگونه فداكاري به طلاع مردم ايران ميرسانيم.

3-صميمانه از رهبر انقلاب مي‏خواهيم با قبول خواست اصلي خلق كرد يعني خودمختاري در چهار چوب تماميت ارضي ايران يكبار ديگر علاقه خود را به رفع نابرابريهاي موجود در جامعه‏اي كه ميراث رژيم فاسد گذشته است به جهانيان اعلام دارند.

4-يكبار ديگر آمادگي خود را در راه دفاع از دستاوردهاي انقلاب شكوهمند مردم ايران و حفظ و حراست مرزهاي كشور در برابر هر گونه تجاوز خارجي اعلام مي‏داريم.

5-قاطعانه از رهبر انقلاب اسلامي ايران مي‏خواهيم بدخواهان را كه موجب بروز درگيري‏هاي كردستان و مشوب ساختن ذهن امام و جنگ و برادركشي شده‌اند شديداً به مجازات برسانند و مسووليني را كه در ايجاد درگيريها دست داشته‏اند از مقامات حساس بر كنار كنند.

به منظور تسريع در خاتمه دادن به نابساماني‏هاي كردستان و بازگشت صلح و آرامش به اين منطقه از رهبر انقلاب مي‏خواهيم دستور دهند هيات حسن نيت بدون تاخير به كردستان بازگردد و مذاكرات خود را با هيات نمايندگي خلق كرد از سر گيرد.اين مراسم با خواندن سرود جمعي به پايان رسيد و پس از آن كه تاج گلي به گردن عبدالرحمن قاسملو انداخته شد، حاضران به رقص و پايكوبي پرداختند. دكتر قاسملو در ساعت 5 بعدازظهر ديروز با گروهي از خبرنگاران داخلي و خارجي مصاحبه‌اي در محل فرمانداري مهاباد ترتيب داد و به سئوالات متعدد خبرنگاران رسانه‏هاي گروهي پيرامون مسايل كردستان پاسخ داد. دكتر قاسملو در اين مصاحبه اعلام داشت كه روز چهارشنبه (امروز)هيات حسن نيتي به منطقه براي مذاكرات مجدد به كردستان مي‏آيد و ما حاضريم بمحض آغاز مذاكرات خود با اين هيات، كليه گروگان‏هايي را كه در زندانهاي ما هستند آزاد كنيم. يادآور مي‌شويم كه ما تاكنون با اين عده به بهترين وجهي رفتار كرده و از آنان پذيرائي نموده‌ايم. و حتي در حاليكه خويش گوشت نيز داده‌ايم. دكتر قاسملو اضافه كرد: «احمد مفتي زاده كه خود را رهبر كردها ميدانست و در اين چند ماه به نفع ملت كرد و نه به نفع ساير خلق‏هاي ستمديدة ايران خدمتي انجام نداده است، خوشبختانه اطلاع يافتيم كه براي هميشه به پاكستان خواهند رفت». دكتر قاسملو همچنين گفت: «بر اساس مذاكراتي كه با هيات حسن نيت انجام داده‌‌ايم، قرار است كليه پاسداران انقلاب اسلامي از مناطق كردنشين خارج گردند و بجاي آنها جانبازان كرد حفظ امنيت شهرها و سرحدات اين منطقه را بر عهده بگيرند».(اطلاعات29/8/1358)

 

 

 

قاسملو : با تمام وجود از امام پشتيباني مي‌كنيم.

مهاباد ـ خبرنگار اعزامي ‌كيهان: ميتينگ حزب دمكرات كردستان ساعت 3 بعدازظهر ديروز در ميدان «قاضي محمد» مهاباد برگزار شد. در اين مراسم كه گروههاي مختلف مردم مهاباد شركت داشتند دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات طي سخناني گفت: خواهران و برادران عزيز و همشهريان و ملت قهرمان پرور كرد اينك خود را زياد خوشبخت مي‌دانم كه بعد از چند ماه در مهاباد عزيز با هم درباره درگيريهاي كردستان صحبت كنيم. به من اجازه دهيد قبل از اشاره به نكته‌هاي فراوان بر شهيدان آزادي كردستان ايران و ايران سلام كنم. دكتر قاسملو پس از تشكر از مردم گفت: امروز ما در اينجا جمع شده‌ايم كه يكبار ديگر سلام ما به رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي‌ايران برسد ما در اين جا جمع شديم كه به امام خميني بگوييم پيام او را دريافت كرديم و به پيام ايشان لبيك مي‌گوييم. حاضر هستيم تمام قدرت خود را به كار بگيريم تا برادركشي در اين منطقه تمام شود. امام خميني در پيامشان مي‌گويند اين بدخواهان بودند چنين وضعي را پيش آوردند كه برادركشي بكنند تمام مردم كرد با هم و يكصدا از امام خميني مي‌خواهند در برابر چشم تمام خلق كرد و ايرانيان اين بدخواهان را مجازات بكنند ما نظرمان نسبت به انقلاب سراسري ايران عوض نشده ما هدفمان از جنگ، دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان بوده و حالا هم اين هدف شعار ماست و چنانچه امام خميني در پيام خودشان نيز مي‌فرمايند خودمختاري براي اين ملت كه به آنها ظلم شده كه سالهاي سال است براي آن مبارزه مي‌كنند با تمام وجود پشتيباني خود را از امام كه بر عليه امپرياليسم آمريكا مبارزه مي‌كنند اعلام مي‌كنيم. امپرياليسم آمريكا دشمن شماره 1 ايران را محكوم مي‌كنيم. خواهران و برادارن عزيز امروز در اينجا جمع شديم كه سياست ايران را درباره امپرياليسم آمريكا كه نمي‌خواهد شاه جلاد ر به ايران پس بدهد روشن كرده و اين سياست امپرياليستي را محكوم كنيم ما آرزو داريم يكبار ديگر تمام مردم ايران يكدل و يكپارچه مثل روزهاي اول انقلاب ايران براي دفاع از تمام ايران در مقابل امپرياليسم آمريكا با هم جلو بروند. ما در اينجا با هم جمع شده‌ايم تا آشكار كنيم در دستگاه دولتي اشخاصي هستند كه محيط سالم مذاكره را آلوده مي‌كنند اما اينجا اعلام مي‌كنيم مقصود ما از جنگ برادركشي غالب و مغلوب نيست همه با هم برادر هستيم از امروز بايد بكوشيم براي ايران آزادي و آباد و براي خوشبختي ملتمان كوشا باشيم اگر پيروزي به دنبال هست كه هست مردم ايران هم پيروز هستند. و اين سربلندي و پيروزي براي انقلاب ايران مي‌باشد بايد گفت كه عقل و سياست  فهميدن است كه بر خصومت پيروز شده ما مثل هميشه با دل پاك آماده‌ي آتش‌بس و مذاكره هستيم. ملت بايد چهارچو راستي و اعتماد با اين صداها را كه نمي‌خواهند اين گفت و گوها ادامه يابد حال در هر گوشه‌اي كه هست و در هر طرفي كه هست و در هر مقامي‌كه هست با قدرت سركوب كنند و نبايد به عده‌اي كه مي‌خواهند ديكتاتوري ايجاد كنند و جنگ و برادركشي ايجاد نمايند اجازه فعاليت داد. مردم و گروههاي سياسي نمي‌خواهند در كردستان جنگ و برادركشي ادامه يابد ولي اين جنگ و برادركشي را به مردم كرد تحميل كردند. حالا كه راه آشتي راه چاره سازي سياسي خوب و هموار شده ‌امكان دارد از راه مذاكره خودمختاري بگيريم و اعلام مي‌كنيم و دوست داريم كه آشتي كنيم و ما دوست و خواهان برادري هستيم و دوست داريم در سايه جمهوري اسلامي ‌با هم مثل برادر زندگي كنيم و اين چيزي نيست كه ما الان بخواهيم بلكه در تمام تاريخ ملت كرد خواهان برادري و برابري بوده است زيرا ملت ما ملتي اسلامي‌است ما مي‌خواهيم هيات حسن‌نيت كه از امام دستور گرفته است هر چه زودتر به كردستان برگردد اگر دولت يك قدم براي مذاكره بردارد ما دو قدم بر مي‌داريم. قاسملو گفت: حاضريم پشت ميز مذاكره بنشينيم و نگذاريم توطئه گران و رسانه‌هاي گروهي عليه مردم كرد اقدام كنند حزب دمكرات كردستان تا رسيدن به حق خودمختاري و استقرار دمكراسي در ايران مقاوم خواهد بود ما از تمامي‌گروههاي سياسي و اجتماعي مي‌خواهيم كه از ملت كرد پشتيباني كنند در پايان اين اجتماع قطعنامه‌اي در هفت ماده قرائت شد و به تصويب مردم مهاباد رسيد در اين قطعنامه ضمن استقبال از پيام تاريخي روز 26 آبانماه امام خميني از موضع رهبر انقلاب اسلامي‌ايران پشتيباني و بر رفع ستم ملي اقتصادي، فرهنگي و سياسي از ملت كرد تاكيد شده است. در قسمتي از قطعنامه آمده است: صميمانه از رهبر انقلاب مي‌خواهيم با قبول خواست اصلي خلق كرد يعني خودمختاري در چهارچوب تماميت ارضي ايران يكبار ديگر علاقه خود را به رفع نابرابريهاي موجود در جامعه‌اي كه ميراث رژيم فاسد گذشته است به جهانيان اعلام دارند.(كيهان30/8/1358)

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:27

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(4)

 

مصاحبه ي مطبوعاتي با خبرنگاران

ديروز دكتر قاسملو در يك گفتگوي كوتاه به سئوالات خبرنگاران اعزامي‌كيهان از اروميه پاسخ داد.دكتر قاسملو در پاسخ به اين سئوال كه دوره‌ي بعدي مذاكرات كي خواهد بود گفت: هنوز ما مذاكره‌اي نكرده‌ايم تا بدانيم دوره‌ي بعدي مذاكرات چه وقت خواهد بود. فقط نشستي در مورد گلايه از هم داشتيم. وظيفه خود دانستيم كه به خدمت آقايان برسيم و كنار هم باشيم. دكتر قاسملو در پاسخ سئوال ديگري گفت: اميدوار هستيم به زودي دوره‌ي نهايي مذاكرات شروع شود و ما افراد انقلابي به مذاكرات خوشبين هستيم. دكتر قاسملو در پاسخ به اين سئوال كه در دوره مذاكرات نهايي چه گروههايي شركت خواهند كرد گفت: ما اميدوار هستيم از تمام گروهها در مذاكرات شركت داشته باشند ولي هنوز در اين مورد تصميمي‌گرفته نشده است.(كيهان2/9/1358)

نظرات دكتر قاسملو درباره ي مذاكرات صلح و خودمختاري در كردستان

توضيحي درباره اين مصاحبه

آنچه در زير مي‏خوانيد گفتگويي است كه «اسماعيل جمشيدي» خبرنگار اعزامي اطلاعات ساعت 9 صبح روز شنبه سوم آذر ماه بمدت 90 دقيقه با دكتر قاسملو در يكي از خانه‏هاي مهاباد انجام داده است.

مصاحبه ساعت 10 و سي دقيقه به پايان رسيد و همانطور كه اطلاع داريد، ساعت 12 همين روز مذاكره درباره آتش بس انجام گرفت و صبح  روز بعدـ ديروزـ بيانيه‏اي منتشر شد، و ممكن است امروز كه متن اين مصاحبه انتشار مي‏يابد، مذاكرات مرحله ديگري را طي كرده باشد بنابراين، توجه به زمان انجام مصاحبه نسبت به اظهارات آقاي قاسملو توجه داشته باشيد:

·   آقاي دكتر قاسملو من در شرايطي پيش شما آمدم، براي مصاحبه كه مسأله كردستان در نقطه عطف قرار گرفته و افكار عمومي و بطور كلي جامعه انقلابي ايران به اين مساله با ديد خاصي نگاه مي‌كند در روز سومين دور از تلاشهاي هيات ويژه، با حضور چند ساعته شما در جمع آنان حكايت از اين داشت كه بر خلاف بعضي شايعات دو طرف مذاكره با احساس مسووليت كامل براي ايجاد تفاهم تلاش دارند. من از شما مي‌خواهم با توجه به تمام جوانب، نظر خود را درباره اين اقدامات و بطور كلي مسأله كردستان شرح دهيد؟

قاسملو: مسأله كردستان قبل از اين درگيريها هم وجود داشت يعني مردم كردستان كه در پيروزي انقلاب نقش مؤثر و فعالي داشتند، انتظارشان اين بود كه انقلاب ايران يك رژيم دموكراتيك جديد بوجود آورد و بحقوق خلقهاي ايران و حقوق همه مردم ايران، احترام بگذارد، از طرف ديگر مردم كردستان‌سالهاي براي رفع ستم ملي مبارزه كردند و انتظار داشتند پس از پيروزي انقلاب رهبري انقلاب حقوق ملي آنها را تعيين كند و در چهار چوب خودمختاري، ايمن حقوق را به مردم بدهد. ما اين خواستها را چند بار، نه تنها در مطبوعات منتشر كرديم و يا در سخنرانيها بيان نموديم، بلكه يكبار هم به عرض امام رسانديم و براي توضيح خواست خودمختاري كه خواست اصلي مردم كردستان است هيات نمايندگي ويژه حزب ما پيش امام رفت. روز هشتم فروردين ما خواست‏هاي خود را به امام داديم اينجا يك نسخه آنرا خدمت شما ميدهم در اين بيانيه آمده است: خودمختاري با فدارتيو هر كدام شكل معيني از پياده كردن حق تعيين سرنوشت مي‏باشد. اگر در ايران تنها يك خلق ستمديده، مثلاً خلق كرد وجود داشت، آنگاه راه حل مسأله ملي، تنها شكل خودمختاري مي‏توانست باشدليكن، به علت وجود خلقهاي ستمديده متعدد، شكل فدراتيو راه حل جامع‌تري بنظر مي‏رسد. در هر دو صورت، برخي از امور، منحصراً در صلاحيت دولت مركزي است. اين امر در چهار بخش خلاصه مي‌شود: 1ـ امور مربوط به روابط خارجي كه سامل روابط سياسي، بازرگاني و مالي خواهد بود. 2ـ امور مربوط به دفاع از مرزهاي كشور و استقلال و آزادي خلقهاي ايران در مقابل تجاوزات خارجي. 3ـ امور مربوط به كارهاي بانك مركزي از قبيل چاپ اسكناس و مسايل ارزي. 4ـ  امور مربوط به برنامه‏هاي دراز مدت اقتصادي، برنامه‏هايي كه معمولاً به سرمايه گذاريهاي چشمگير نيازمند است.

اداره امور داخلي در صلاحيت سازمانهاي خودمختاري خواهد بود. ما اين خواستهاي خود را به امام داديم به ويژه اينكه در بحثهاي مقدماتي كه با هيات ويژه دولت داشتيم،آقاي فروهر اظهار داشتند اين خواستها بطور كلي بنظر امام رسيده و ايشان موافقت خود را با اين خواستها اعلام كردند. متأسفانه آنموقع كسي به خواست‏هاي ما توجه نكرد، بلكه از هر طرف شروع به توطئه كردند. يعني آنها كه امام در پيامش اسم آنان را بدخواهان ناميدند ذهن رهبري را مشوب كردند و عليه مردم كردستان، تحريك نمودند. در نتيجه حمله‏هاي پي درپي از سنندج گرفته تا پاوه از طرف توطئه‌گران ترتيب داده شد و ما با وجحود اينكه بسيار كوشش كرديم با خونسردي و بردباري تحمل كنيم. متاسفانه توطئه پاوه، چنان گسترده تهيه شده بود كه ديگر راهي براي ما نماند.كه حتي نظرات خود را در اين باره اين توطئه و مسايل كردستان بتوانيم به مردم ايران بگوئيم درواقع شد آنچه نمي‌بايست بشود و يك جنگ ناخواسته بما تحميل شد و در نتيجه ما راهي جز دفاع از خود نداشتيم و نداريم و حالا كه عقل سليم در داخل دولت و شوراي انقلاب اسلامي پيدا شده، و پيام امام نيز نويد تازه‌اي بدست داده، نظر من اينست كه بايد شرايط مساعدي بوجود آوريم تا بتوانيم درباره خواست‌هاي خلق كرد مذاكره كنيم.

مذاكره برادرانه

از همان آغاز نظرمان اين بوده كه مساله كردستان راه حل نظامي ندارد. راه حل سياسي دارد. بنظر ما از همان آغاز مي‌بايست بجاي پناه بردن به فانتوم و هليكوپتر و تانك به عقل سليم و مذاكره پناه مي‌بريم.حالا هم اگر چه در اين برخورد نظامي ومصائب بسياري نصيب مردم كردستان شده، ولي ما همانطور كه اعلام كرديم، در جنگ برادركشي غالب و مغلوب نمي‌شناسيم و معتقديم هيچ طرفي نبايد از موضع قدرت حرف بزند، بلكه برادروارانه بنشينيم و حرف بزنيم.. اما درباره مذاكرات تا اين لحظه كه در خدمت شما هستم اسمش را مذاكره گذاشت،انجام نگرفته است بنده خودم شخصاً ديروز براي باصطلاح خوش آمدگويي خدمت هيات ويژه دولت رسيدم و آنجا به هيچ وجه مذاكره‌اي انجام نگرفت، جز اينكه درباره آتش بس و اينكه مذاكرات ما در چه شرايطي و در كجا و با حضور چه كساني انجام خواهد گرفت صحبت‏هايي بعمل آمد ما در كردستان بعد از بحث و گفتگو با جناب شيخ عزالدين حسيني  قرار گذاشيم و سخنگوي هيات، حزب دمكرات كردستان ايران باشد و بقيه اعضاي هيات عبارتند از نمايندگان چريك‏هاي فدائي خلق و حزب زحمتكشان كردستان، كومله طبق توافقي كه به عمل آمده اين دو سازمان در كليه مذاكرات شركت دارند و البته نظراتشان را از طريق سخنگو و يادداشت به سخنگو مي‌دهند و سخنگو نظراتشان را منعكس مي‌كند ولي آنچه كه اهميت دارد، اينست كه اين سازمانها در مورد چارچوب مذاكرات و اينكه خواستهايشان را چگونه مطرح كنند در واقع به توافق اصولي رسيدند.

·   يكي از مسايلي كه در اين سفر براي سه گروه هيات حسن نيت پيش آمد، حضور چريكهاي فدائي خلق است، يكي از آقايان اعضاي هيات، ديروز به من ميگفت كه ما با نماينده اين سازمان صحبت نخواهيم كرد. بنظر شما اگر بر سر اين موضوع سماجت بشود، شما چه خواهيد كرد؟

قاسملو‌: البته در مذاكرات، سماجت بطور كلي مشاور خوبي نيست ولي با همه اين احوال، ما نظرمان اينست كه اين در مذاكرات، يك طرف نبايد، تركيب هيات نمايندگي طرف ديگر را تعيين كند. شايد ما هم نظري در مورد يك يا چند عضو هيات داشته باشيم. با اين وصف ما هدفمان اين است كه مذاكرات پيش برود. در مورد چريكهاي فدايي خلق، ديروز مطلبي بما گفتند. ما اين نظر را با شخص شيخ عزالدين حسيني و گروه‏هاي ديگر مطرح مي‏كنيم. اين مساله نبايد به هيچوجه مانع مذاكرات بشود.

در انتظارات پيشنهادات دولت

·   در طول سه روزي كه در مهاباد بسر ميبرم احساس مي‏كنم كه يك آرامش نسبي برقرار شده آيا اين بدليل آتش بس است كه شما داديد؟

قاسملو: اين آرامش نسبي از آن موقعي كه هيات ويژه دولت به كردستان آمده، بويژه بعد از پيام امام خميني. عملاً بوجود آمده است. ما تا اين لحظه آتش بس نداديم،براي اينكه دو شرط داشتيم، يكي بازگشت پاسدارها و يكي ديگر اينكه در موقع آتش بس، ارتش نبايد نقل و انتقالش طوري باشد كه براي بدست آوردن پايگاه‏هاي از دست داده‌اش كاري بكند. در مورد فرمول دوم كه نقطه اختلاف است فعلاً داريم مذاكره مي‏كنيم. البته ما نظر شيخ عزالدين را مي‏پرسيم همين الان فاتح شيخ الاسلامي نماينده ايشان اينجا تشريف آوردند.من از ايشان خواهش كرده بودم تشريف بياورند تا موافقت ايشان جلب بشود. در هر صورت ما مخالف درگيري هستيم و اميدواريم هرچه زودتر وارد مذاكره شويم.

·   از مسايلي كه به گمان من در اين دردور اول مذاكرات مطرح خواهد شد،‌مساله گروگان‏ها است، در ضمن مي‌دانيم كه حزب دمكرات يك سازمان تشكيلاتي منظم است.آيا در مورد تعداد كشته شدگان جنگ، آماري در دست داريد؟

قاسملو: درباره تعداد شهيدان در حال جمع كردن آمار هستيم كه هنوز كامل نشده، ولي متاسفانه شهيدانمان بسيار زياد است. در مورد زندانيان ما سه هفته پيش تقريباً همه زندانيان ارتشي را آزاد كرديم. در حدود 60 نفر بودند و چند نفري هم مانده بودند كه به نظر من 10 روز پيش آزاد شدند. برخلاف آنچه ادعا مي‌شود ما گروگان نگرفتيم عده‌اي را در ميدان جنگ و در حال جنگ گرفتيم ولي آنچه كه آنها از ما گرفتند، در خانه‏ها و اغلب كساني بودند كه در درگيري شركت نداشتند.مثلاً پسر عموي مرا فقط بخاطر اينكه اسمش قاسملو بود، يا همينطور از فاميل ديگران، اينجوري كه من خبر دارم، ابوي جناب شيخ الاسلامي را گرفتند فقط بخاطر اينكه اسمشان شيخ الاسلامي بود. البته يكي از شرايط آتش بس، آزادي زندانيان است.

·        شما هم آزاد مي‏كنيد؟

قاسملو: بله فكر مي‏كنم در حدود شصت نفري كه در ميدان جنگ گرفتيم ما هم آزادشان كنيم.

رفراندوم قانون اساسي

·   آقاي دكتر قاسملو، مي‏دانيد كه كار مجلس خبرگان تمام شده و قانون اساسي تدوين شده و آماده براي رفراندوم است.شما درباره قانون اساسي و مساله  نظري داريد؟

قاسملو: من البته وقت نداشتم در مجلس خبرگان شركت كنم البته اگر من در آنجا بودم و وقت هم پيدا مي‏كردم. درباره فصل‏هاي مختلف قانون اساسي اظهار نظر مي‏كردم. حالا بايد اين 175 ماده را مطالعه كنم و نظرم را بگويم، ولي خوب اينطور كه خبر دارم بسياري از خواست‏هاي ما بهيچوجه در قانون اساسي گنجانده نشده محدوديتهائي براي آزادي بوجود آمده كه ما مخالف آن هستيم و اصل خودمختاري كه از خواستهاي ما بود در قانون اساسي نيامده است. اين اصل حتماً بايد در قانون اساسي تدوين شود. اين خواستي است كه مربوط به چند ميليون نفر است، حالا اگر مذاكرات نتيجه بدهد بايد بصورت متمم با چند اصل اضافي و يا تبصره به آن اضافه شود. ما اميدواريم هيات حسن نيت واقعاً حسن نيت خود را نشان بدهد و تا قبل از رفراندوم كار ما كه كار يك روزه است.انجام بگيرد تا حالا همانطور كه عرض كردم من خيلي كم با آنها ملاقات داشتم، ولي ميدانم جناب شيخ عزالدين حسيني تا حالا دوبارـ يكبار جناب فروهر و يكبار با هيات ـ چندين ساعت صحبت كردند. ما هرچه خواستيم يك چهارچوبي، يك طرحي از طرف آنها پيشنهاد شود. تاكنون خبري نشده، اگر هيات ويژه اينطور غير جدي با مساله روبرو باشد، مطمئناً تا رفراندوم مساله حل نخواهد شد.

آزادي شرط نمي‌خواهد

·   از جمله شعارهائي كه من در مهابادو ديگر شهرهاي كردنشين ديدم شعار دموكراسي براي ايران، خودمختاري براي كردستان است. شما براي ايجاد دموكراسي در ايران چقدر پيش ميرويد و تا چه اندازه از اين خواست حمايت ميكنيد؟

قاسملو: ما خودمختاري را براي كردستان ايران مي‏خواهيم و اين را از دموكراسي جدا نمي‌دانيم. بنظر ما اگر ضامني براي خودمختاتري وجود داشته باشد، دموكراسي براي همه مردم ايران است. همانطور كه اشاره كرديد. در تمام شعارهاي ما اين خواست مطرح است. ما دموكراسي بدون برچسب مي‏خواهيم، ما ازادي بدون برچسب مب خواهبم. مطبوعات آزاد است، بشرطي كه ..  اين اصلاً ازادي نيست. متاسفانه اينجور كه ما سابقه تاريخي داريم، معمولاً‌اين شرطها به ديكتاتوري ختم مي‌شود.(اطلاعات5/9/1358)

مصاحبه اختصاصي كيهان با رهبران كرد

قاسملو:كم لطفي امام براي ما خيلي بهتر از لطف بيگانگان است.

فاطمه نواب صفوي

مصاحبه با شيخ عزالدين حسيني خيلي كوتاه بود. پيشمرگها عجله داشتند كه شيخ هر چه زودتر مصاحبه را تمام كند تا مذاكره با فروهر شروع شود. مصاحبه به اين ترتيب زود پايان يافت از اتاق شيخ عزالدين بيرون آمدم و به ميان پيشمرگها رفتم. پيشمرگها از همه گروهها و جمعيت‌ها بودند، فدايي‌ها، كومله‌ها، جوتياران، پيشمرگهاي عزالدين. پيشمرگهاي طالباني و پيشمرگهاي دمكرات. و در اين جمع بود كه با جلال طالباني آشنا شدم. طالباني قيافه شادي داشت و عصا به دست راه مي‌رفت. بمن گفت: مي‌خواهي به ميان ما بيايي، قاسملو هم آنجاست. من پذيرفتم و از اينجا بود كه سفر پرمخاطره من در دل كوهستانها شروع شد. جلال طالباني نتوانست در اين سفر همراه من باشد با او به گفت‌وگويي كوتاه قناعت كردم. براي ديدن دكتر قاسملو با چند تن از كردها پياده و سواره به دهي ديگر رفتيم. از آنجا چند كيلومتري از راه را با ميني بوس طي كرديم و بعد سوار بر قاطر به اتفاق يك دمكرات بسوي كوهستانهاي صعب العبور مرزي روانه شديم. آفتاب ميرفت كه غروب كند كه به دهي ديگر رسيديم كردها صميمانه از من پذيرايي كردند.زنها انگار از بچه شان مراقبت مي‌كنند شام خوردم و چون اصرار داشتم كه شبانه به طرف مقر قاسملو بروم قاطري برايم آماده كردند و باتفاق يك پيشمرگ راهي كوهستانها شديم. تاريكي شب بر همه جا سايه‌انداخته بود و به كمك چراغ قوه‌اي كه به دست مرد دمكرات بود از لاي سنگلاخها و پيچ وخم گردنه ها مي‌گذشتيم. هر چه جلوتر مي‌رفتيم راهها تنگ تر و پرپيچ و خم تر مي‌شد. از چند رودخانه گذشتيم جلوتر كه رفتيم آنوقت تنها بكمك نور چراغ و علائم خاصي از نور چراغ قوه‌هاي دمكراتها  و مرد همراه من بود كه امكان داشت به جلو برويم گردنه ها را پشت سر گذاشتيم حدود ساعت يازده شب بود كه كم كم پيشمرگها از پناهگاهها خود را نشان دادند به اتفاقشان جلو رفتيم تا اينكه به درخت بزرگي رسيديم زير درخت چادر بزرگي بر پا بود كه در آن بيش از 50 پيش مرگ خوابيده بودند خود را معرفي كردم و گفتم ميخواهم با دكتر قاسملو مصاحبه كنم با بي سيم با دكتر قاسملو تماس گرفتند و بالاخره امكان مصاحبه من با قاسملو فراهم شد.

-لازم به يادآوري است اين مصاحبه در جريان سفر 15 روز پيش آقاي داريوش فروهر به كردستان بعمل آمده است و طبيعتاً پاره‌اي از نقطه نظرهاي دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران درباره مسايل مختلف و مذاكرات با هيات حسن‌نيت مربوط به گذشته است و با اعلام وفاداري اين حزب به جمهوري اسلامي‌ايران و رهبري امام خميني قسمتي از پرسش ها و پاسخ ها اكنون جواب قطعي خود را يافته است.

مصاحبه با دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان

س: آقاي قاسملو ممكن است راجع به مذاكرات و مسايلي كه مطرح شده توضيحاتي بدهيد؟

ج: بطور كلي ما از آغاز پيروزي انقلاب ايران طرفدار اين بوديم كه مسايل كردستان را از طريق مذاكره، از طريق مسالمت آميز حل كنيم. هنگامي‌كه به ديدار جناب مهندس بازرگان رفتيم گفتيم به نظر ما مساله كردستان راه حل نظامي‌ندارد، بلكه راه حل سياسي ارد، متأسفانه از طرفي عدم درك مسايل كردستان در ميان رهبران سياسي و مذهبي در تهران و عده‌اي افراد غير مسوول و پس مانده‌هاي رژيم شاه همه ‌اينها منطقاً با هم نتيجه‌اش اين شد كه بالاخره عليرغم تمايلات و هشدارهاي ما كه بويژه در نامه سرگشاده به امام خميني نوشتيم و خيلي جدي هشدار داديم، دشمنان خلق كرد موفق شدند جنگ انهدامي ‌را عليه مردم كردستان راه بيندازند آنچه در پاوه گذشت نمونه‌اي از آن بود. عليرغم همه تمايلات و خونسردي و بردباري انقلابي ما بالاخره توطئه‌گران و دشمنان خلق كرد موفق شدند جنگ و برادركشي راه بيندازند. بالاخره ما در يك جنگي درگير شديم كه نزديك 3 ماه ادامه داشت و وقتي هيات در چند روز پيش به مهاباد آمده بود در يك جلسه مقدماتي با نمايندگان حزب ما تماس گرفت و البته يك همچين تماسي با شيخ عزالدين حسيني هم گرفته شد. ما هميشه طرفدار مذاكره بوديم الان هم طرفدار مذاكره هستيم و استقبال هم مي‌كنيم. از مذاكره ولي نظر ما اين است كه مذاكره بايد شرايطي داشته باشد. قبل از مذاكره مرحله آتش‌بس است براي ما مرحله آتش‌بس مرحله‌اي است كه بعضي از خواسته‌هاي اساسي ما كه مربوط به دوران جنگ است بايد تحقق پيدا كند. دوم خروج پاسداران غير بومي ‌از كردستان. سوم آزادي زندانيان و برگرداندن تبعيدشدگان مخصوصاً متوقف ساختن اعدام‌هايي كه در كردستان انجام گرفت بعد البته منع نقل و انتقال ارتش و نيروهاي مسلح در دوران آتش‌بس بعد از اينكه در يك جلسه مقدماتي نمايندگان ما با نمايندگان دولت صحبت كرده بودند اينطور به نظر ما رسيد كه شايد قبول اعلان رسميت حزب دمكرات كردستان براي دولت و امام در مرحله كنوني مشكل باشد به عنوان درك به اصطلاح روان‌شناسي طرف مقابل حاضر شديم از اين شرط صرفنظر كنيم و همچنين از اين شرط كه زندانيان آزاد بشوند صرفنظر بكنيم چون اين مساله بسيار مهمي ‌نيست چون در واقع ما عده‌اي زنداني در زندانهاي كشور داريم. البته زندانيان بيشتر در اختيار ما هستند به اين ترتيب اين دو شرط را كه حذف بكنيم دو شرط باقي مي‌ماند كه يكي خروج پاسداران و عدم نقل و انتقال ارتش و حالا هم شرط آتش‌بس همين هست. و اما براي مذاكره فكر مي‌كنيم كه وقتي اين دو تا شرط قبول بشود و محيط مساعدتري براي مذاكره بوجود بيايد بويژه مساله پاسداران اين نيست كه ما پاسداران غير بومي ‌را نمي‌خواهيم اگر دو شرط ما قبول بشود آنوقت ما مي‌توانيم درباره خواسته‌هايمان كه خيلي روشن هم هست مذاكره بكنيم. ولي براي مذاكره باز ما فكر مي‌كنيم براي اينكه با موفقيت به نتيجه برسيم. بايد چند مساله مهم را در نظر بگيريم. وآن اينكه هر دو نفر صلاحيت كامل را داشته باشند و بتوانند تصميم بگيرند. اگر قرار باشد كه مساله‌اي كه از طرف ما مطرح مي‌شود دوباره به تهران يا قم برود و در آنجا درباره‌اش تصميم بگيرند اين مذاكرات بسيار طولاني خواهد بود. خوشبختانه‌اين طور مي‌نمايند ظاهراً هياتي كه تعيين شده صلاحيت دولت را دارد و خود امام هم پشتيباني كرده‌اند و اما طرف مقابل مذاكره هم بايد كساني باشند كه واقعاً در جنگي كه اتفاق افتاده درگير بوده‌اند هنوز هم روي اين پيشنهادمان هستيم كه شيخ عزالدين حسيني بعنوان شخصيت مذهبي و سياسي مورد احترام مي‌تواند با حزب ما در اين مذاكرات شركت كند و گفتيم به شرط اينكه قبول بكنند سخنگوي اصلي در اين مذاكرات حزب دمكرات كردستان باشد كه در واقع اكثريت قريب به اتفاق مردم كردستان از اين حزب پشتيباني مي‌كند. گروه‌هاي ديگر هم مي‌تواند در مذاكرات شركت كند. يا اينكه نظرات خود را خلاصه كرده به حزب دمكرات كردستان يا هيات نمايندگي برسانند كه هيات نمايندگي خواسته‌هاي آنها را هم مطرح كند. اينكه تا حالا آتش‌بس عملي هست اين از نرمش سياست ما سرچشمه مي‌گيرد كه خواستيم محيطي بوجود بياوريم كه هيات نمايندگي بتواند با نمايندگان كردستان تماس بگيرد ولي خب با احساس مسووليتي كه نسبت به مردم كردستان داريم به هيچ وجه زير بار تاكتيكهاي سياسي كه مقصود و منظورش دفع وقت يا كسب وقت باشد نخواهيمرفت. ما حاضريم صادقانه و با اخلاص كامل پشت ميز مذاكره برويم و اميدوار هم هستيم ‌كه به نتيجه مثبت برسيم. قاسملو در اين گفتگو تاكيد كرد. اگر وضعي پيش بيايد كه بين  كردها و ايران فاصله‌اي بيفتد و حتي اين فاصله بصورت خندقي خود را نشان دهد دستهايمان را دراز مي‌كنيم و به هم گره مي‌كنيم كه هر خندقي را پر كند. قاسملو درمورد امام گفت: من افكار امام را صادقانه مي‌ستايم و فكر مي‌كنم معضلات و مشكلاتي كه در رابطه با مساله كردستان پيش آمد و موجب نگراني امام شد ناشي اخبار ضد و نقيضي بود كه به گوش رهبر انقلاب مي‌رسيد. حركت انقلابي امام در تضعيف و نابودي امپرياليسم آمريكا مورد تاييد كامل ماست و ما در تداوم اين مبارزه در پشت سر امام ايستاده‌ايم و دست امپرياليسم را از اين سرزمين كوتاه مي‌كنيم ما تجزيه طلب نيستيم و از بيگانگان متنفر هستيم. دكتر قاسملو گفت اگر مسايل و مشكلات كردها بر طرف شود كردها كه يكي از قويترين نيروهاي نظامي ‌هستند مي‌توانند در خط امام و به فرمان امام خواستار راستين انقلاب باشند. قاسملو اين نكته را هم يادآور شد كم‌لطفي امام براي ما خيلي بهتر از لطف بيگانگان است.

س: پيامتان براي ملت ايران چيست؟

ج: من در واقع در چند جمله گذشته پيام خودم را گفتم. ما خيلي متأسفيم كه يك چنين جنگ و برادركشي به ما تحميل شده است. اين جنگ تحميلي است و از طرف ما ناخواسته است. ولي هر انسان شرافتمند عقيده‌اي كه دارد، ما به عنوان يك انسان، به عنوان يك ملت زنده حق دفاع از ناموس و خواسته‌هاي خود را داريم. خود انقلاب ايران به ما در اين مساله درسهاي گرانبهايي آموخت و اين درسها را ما فراموش نخواهيم كرد. بايد اين حق را به ما بدهند كه حق داريم از خودمان دفاع كنيم يعني ما نه به كسي حمله كرديم و نه بخشي از ايران را خواستاريم و نه خواسته‌ايم نظرات خود را به كسي تحميل كينم ما از موجوديت و ناموس خود دفاع مي‌كنيم و اين كار را ادامه خواهيم داد. وظيفه همه انسانهاي شرافتمند خارج از اختلاف عقيده سياسي و مذهبي شان اين هست كه در اين شرايط حساس تاريخي اين حقيقت را بفهمند كه ملت كرد نه عليه اسلام قيام كرده و نه عليه جمهوري اسلامي‌قيام كرده بلكه تنها و تنها از حق مشروع خود دفاع مي‌كند و آنها هم بنا به وظيفه اسلامي‌و انساني و ملي خودشان و بايد از اين حق مشروع به مردم كردستان دفاع كنند.

س: شما مطلبي فرموديد در مورد اسلام، اينطور كه بين مردم شايع است شما عقايد ضد اسلامي‌داريد يا اينكه حتي شما اسم پسرتان «لنين» گذاشته‌ايد. خواهش مي‌كنم راجب اين موضوع توضيح بفرماييد؟

ج: ما نه تنها عقيده‌ي ضد اسلامي‌نداريم بلكه همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد بيشتر مردم كردستان مسلمان هستند حزب ما از اعماق جامعه كردستان بيرون آمده اكثر اعضاي ما هم مسلمان هستند ايمان عميق هم به اصول اسلام دارند. ما هم به عنوان يك حزب سياسي به اين ايمان عميق مردم كردستان اعتقاد داريم. در مجموع ما مسلمان هستيم اما در مورد پسر من كه فرموديد، اولاً من پسر ندارم اسم دخترم هم «هيوا» است كه در كردي معني آن اميد است.(كيهان6/9/ ۱۳۵۸)

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:26

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(5)

 

قاسملو در پيرانشهر

عبدالرحمن قاسملو كنفرانسي  كه در مسجد جامع پيرانشهر برگزار شده بود شركت كرد.قاسملو در اين كنفرانس گفت: «ما هيچگاه تابع جنگ و خونريزي نبوده و نيستيم و با وخود آنكه مدت آتش بس گذشته ولي ما همچنان آتش بس را حفظ كرده ايم». قاسملو در قسمت ديگري از سخنانش گفت: «ما طالب خودمختاري هستيم و بايد حق خودمختاري شناخته شود و در قانون اساسي نيز به ثبت برسد». دكتر قاسملو در بخش ديگري از سخنانش ضمن اشاره به طرح خودگرداني هيات ويژه گفت: «اين طرح با پيام امام خميني تطبيق نمي‏كند و بصلاح ما نيست كه مذاكرات را ادامه دهيم و چون هيات براي كوچكترين مساله مي‏بايست با تهران و با قم تماس بگيرد، ما بايد مستقيماً با امام خميني وارد مذاكره و گفتگو شويم».(اطلاعات11/10/1358)

عبدالرحمن قاسملو: ما بايد مستقيما با امام خميني وارد مذاكره شويم. 

 10 پاسداري كه در پاوه به گروگان گرفته شده‌اند احتمالا تا پايان هفته آزاد مي شوند. 

    سنندج ـ خبرگزاري پارس: بدنبال اعلام آتش بس 48 ساعته در سنندج، اوضاع تا ساعت 30/12 ظهر ديروز آرام بود و ادارات و مدارس و مغازه‏ها بكار خود مشغول بودند ليكن آرامش بنابرقول سخنگوي سپاه پاسداران در سنندج در ساعت 15 ديروز از بين رفت. وي اظهار داشته كه اتومبيل جيب جهاد سازندگي در سه راه فرح سابق سنندج توسط پيشمرگان كرد به رگبار بسته مي‌شود و گلوله اي بكمر راننده اصابت مي‌كند و يكي از دستهايش هم زخمي مي‌شود در نتيجه اتومبيل منحرف و بجوي آب خيابان سقوط مي‌كند.

    راننده از اتومبيل پائين آمده و بطرف مقر سپاه پاسداران فرار مي‌كند. فاصله محل مذكور تا مقر سپاه پياده پنج دقيقه راه است. 

    افراد مسلح كرد راننده زخمي را تعقيب مي كنند راننده كه زخمي بود خود را به سپاه مي رساند و بنا به اظهار سخنگوي سپاه، هم اكنون تحت درمان است.  اين ماجرا باعث مي‌شود كه تيراندازي از سوي سپاه پاسداران از يكسو و پيشمرگان كرد از طرف ديگر آغاز شود.  سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سنندج گفت: «پس از اين حادثه كليه خيابانها و معابر بوسيله سنگ مسدود مي‌شود». 

    ديروز يك شهروند سنندجي به خبرگزاري پاريس تهران گفته است به مركز راديو و تلويزيون حمله نشده ولي صداي خمپاره و سلاحهاي سنگين از بيرون شهر بگوش ميرسد و اين در حالي است كه سپاه پاسداران مستقر در سنندج گفته است در جريان حمله به راديوتلويزيون،  كابل فشار قوي اين مركز قطع شده است.  در تهران گفته شد «ناصر جبروتي» معاون فرمانده عملياتي سپاه پاسدار از ناحيه كتف زخمي شده‌اند و حمله به مقر پاسداران با سلاحهاي سنگين صورت گرفته است.  همچنين سپاه پاسداران مستقر در سنندج ديروز اعلام كرد كه چندين خمپاره به فرودگاه سنندج برخورد كرده است. 

    از سوي ديگر سخنگوي دمكراتها به خبرگزاري پارس در سنندج گفت: «تيراندازي عصر امروز (ديروز) بهيچ وجه از طرف دمكراتها نبوده است». 

    ديشب يكي از مسئولان بيمارستان شهدا (پهلوي) سابق گفت: «پنج زخمي را باين بيمارستان آورده اند كه چهار تن از آنان به بيمارستان دويست تختخوابي اعزام شده‌اند». 

    بر اساس گزارش خبرگزاري پارس از بعدازظهر ديروز چند هليكوپتر بر فراز آسمان سنندج در پرواز بوده اند و يك هواپيماي جت بارها آسمان اين شهر را پيموده است. 

    بدنبال اين حادثه، مدارس سنندج و مغازه‏هاي اين شهر بحال تعطيل كلي درآمده اند عبور و مرور در خيابانها و حتي كوچه‏هاي سنندج قطع شده است و تيراندازيها بشديدترين صورت ممكن و با سلاحهاي سنگين از سوي پاسداران و پيشمرگان مسلح كرد در سطح شهر بشدت ادامه دارد. 

    سپاه پاسداران مستقر در سنندج اعلام كرد كه تيراندازي از سوي افراد مسلح كرد بيشتر با آرپي جي هفت،  مسلسل و ژ - 3 صورت ميگيرد و تأييد كرد كه افراد سپاه، متقابلا به تيراندازي ادامه داده و ميدهند. 

    سپاه پاسداران مستقر در سنندج ديشب اعلام كرد كه اتومبيل جيب جهاد سازندگي توسط مردم از بين رفته است.  تا ساعت مخابره خبر (نوزده و چهل و پنج دقيقه) بجز افراد كومله و سپاه رستگاري و دمكرات و هواداران دفتر شيخ عزالدين در سنندج و احتمالا چريكهاي فدائي خلق، كسي در خيابانها آمد و رفت نمي‌كند و مردم بخانه‏هاي خود پناه برده‌اند. 

پيرانشهر ـ خبرنگار بامداد : عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموكرات كردستان ايران به پيرانشهر وارد شد و در يك كنفرانس كه در مسجد جامع اين شهر برگزار شده بود،  شركت كرد. 

قاسملو در اين كنفرانس گفت: «ما هيچگاه تابع جنگ و خونريزي نبوده و نيستيم و با وجود آنكه مدت آتش بس گذشته ولي ما همچنان آتش بس را حفظ كرده‌ايم». 

قاسملو در قسمت ديگري از سخنانش گفت: «ما طالب خودمختاري هستيم و بايد حق خودمختاري شناخته شود و در قانون اساسي نيز به ثبت برسد». 

دكتر قاسملو در بخشي ديگري از سخنانش ضمن اشاره بطرح خودگرداني هيئت ويژه گفت: «اين طرح با پيام امام خميني تطبيق نميكند و بصلاح ما نيست كه مذاكرات را ادامه دهيم و چون هيئت براي كوچكترين مسئله مي بايست با تهران و قم تماس بگيرد، ما بايد مستقيما با امام خميني وارد مذاكره وگفتگو شويم.(بامداد12/10/1358) 

دكتر قاسملو در پيرانشهر اعلام كرد: در صورت حمله، بشدت دفاع مي‏كنيم.

پيرانشهر-خبرنگار اطلاعات: دكتر عبدالرحمن قاسملو، دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران، روز سه شنبه وارد پيرانشهر شد و از سوي مردم اين شهر، مورد استقبال قرار گرفت.دكتر قاسملو سپس در اجتماع مردم پيرانشهر شركت نمودو نظرات خود را پيرامون هيأت ويژه، چگونگي مذاكرات و خودمختاري خلق كرد بيان كرد. وي گفت: «ما هيچگاه تابع جنگ و خونريزي و برادركشي نيستيم با اينكه چند روزي از آتش بس گذشته است، ما همچنان كه آتش بس را حفظ نموده ايم، ادامه مذاكره و گفتگو با هيات ويژه دولت را جايز نمي‏دانيم، زيرا مي‏دانيم كه ادامه مذاكرات با اين هيأت، اصلاً به نفع خلق كرد نيست، چون هيأت ويژه، از كوچكترين اختيارات برخوردار نيست».

گفتگو با امام

دكتر قاسملو افزود: « ما بايد مستقيماً با امام خميني واردمذاكره و گفتگو شويم، چون گفتگوهاي هيأت ويژه با پيام امام خميني تطبيق نمي‏كند». دكتر قاسملو همچنين گفت: «هيات ويژه با سفرهاي گوناگون خود به نقاط مختلف كردستان، در پي متفرق كردن صفوف يكپارچه و متحد خلق كردستان مي‏باشد، غافل از اينكه خلق كرد، يكپارچه متحد است و از هم جدا نمي‏شوند. بدخواهان و توطئه گران نمي توانندما را تجزيه طلب و يا عوامل امپرياليسم و صهيونيسم بخوانند و عليه ما جهاد راه انداخته حزب ها  را حزب شيطان بنامند، زيرا آنان بخوبي دريافته‏اند كه خلق كرد، مبارزه اي اصيل دارد، خلق كرد در موقع مبارزه، تفنگ به دست مي‏گيرد و در موقع مذاكره، پاي ميز گفتگو مي‏نشيند».

تابع جنگ نيستيم

دكتر قاسملو در پايان سخنان خود گفت: اعضاي هيأت ويژه دولت اظهار مي‏دارند كه به تمام استان‏هاي ايران خودمختاري داده مي‏شود. اگر اينطور است، چرا مثلاً‌به استان اصفهان نمي روند و با آنها مذاكره نمي‏كنندو چرا به مهاباد مي‏آيند و با هيأت ويژه خلق كرد وارد مذاكره مي‏شوند. بار ديگر ميگوئيم كه ما تابع جنگ نيستيم، اما اگر به ما حمله شود به شديدترين نحوازخوددفاع خواهيم كرد»(طلاعات15/10/135)

قاسملو:پيام امام بهتر از مهرباني و دلسوزي ديگران است.

پيرانشهر ـ خبرنگار اعزامي كيهان اروميه: دكتر عبدالرحمن قاسملو بعدازظهر ديروز در مسجد جامع پيرانشهر براي اهالي اين شهر سخنراني كرد. قاسملو گفت: رهبريت قاطع امام خميني براي خلق كرد و ملت ايران مورد تاييد بوده و هست و خلق كرد هميشه و هر وقت و هر زمان از دستورات سازنده امام پيروي كرده و خواهد كرد. وي افزود: در جلسات متعددي كه با هيات ويژه دولت داشته‌ايم هيچ مذاكره اصلي صورت نگرفته يعني هيات ويژه دولت نمي‌خواهد آنچه را كه در پيام تاريخي امام خميني  گنجانده شده مو به مو اجرا كند و مذاكرات را اين قدر مي‌خواهند طول بدهند كه عوامل فرصت‌طلب از موقع حساس سوءاستفاده كرده و جنگ تحميلي ديگري را به خلق تحميل كنند نظير قارنه، مريوان و پاوه.

دكتر قاسملو گفت: ما ديگر تحمل عيارسنجي‌هاي داريوش فروهر را در شهرهاي مختلف كردستان كه چقدر كرد وجود دارد نداريم و تصميم گرفته‌ايم چنانچه مذاكرات را طول بدهند مستقيماً با شخص امام مذاكره كنيم زيرا پيام امام و اجراي آن براي ما بهتر از مهرباني و دلسوزي ديگران است. دكتر قاسملو در پايان اظهار داشت: همانگونه كه واقعاً امام خميني براي مستضعفان و زحمتكشان نازل شده اميد مي‌رود براي حزب دمكرات هم بتواند خط مشي امام را دنبال كند و براي رفاه كارگران ستمديده بكوشد.(كيهان15/10/1358)

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:25

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(6)

 

ملاقات با دكتر قاسملو

در پي اين ديدار، دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران، به همراه چند تن از سران اين حزب، با هيات ويژه و آيت‌الله اشراقي ديدار و گفتگو كردند. ملاقات و گفتگوهاي ديروز، جنبه آشنايي و تشريفاتي داشت و قرار است مذاكرات رسمي از امروز شروع شود.

دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران و دفتر سيد عزالدين حسيني، درمورد خلع سلاح يك ستون ژاندارمري كه روز هفدهم ديماه جاري در خارج از شهر مهاباد صورت گرفت، بطور جداگانه بيانيه‏هايي صادر كردند كه متن هر دو اين بيانيه‏ها به اطلاع خوانندگان گرامي، مي‏رسد:

بيانيه حزب دمكرات

هم ميهنان گرامي!  خلق مبارز كرد!  مردم شريف مهاباد! حوادث ديروز(17/10/58) دروازه شهر مهاباد، موجب تاسف و تاثر عميق كليه انسانهاي آگاه و مسوول شده و نگرانيهاي زيادي براي عموم فراهم آورده است. لذا ضروري ميدانيم در اين مورد و بطور كلي در رابطه با تشكيل هيأت نمايندگي خلق كرد، اطلاعاتي در اختيار مردم كردستان و سراسر ايران قرار دهيم. مردم مهاباد بخوبي واقفند كه از هنگام اعلام آتش بس و خاتمه درگيريهاي كردستان تاكنون، بارها واحدهائي از ارتش بااطلاع و موافقت پيشمرگان حزب دمكرات كردستان، به مهاباد وارد و يا از اين شهر خارج شده‏اند، بدون اينكه كوچكترين حادثه ناگواري روي داده باشد. اين را هم، مردم مبارز مهاباد بخوبي مي‏دانند كه در طي اين مدت، شهر مهاباد، آرامترين و بي حادثه ترين شهرهاي كردستان بوده است. ديروز هم طبق معمول، ستوني كه به منظور تعويض پرسنل ژاندارمري مهاباد، عازم اين شهر بوده است، به شوراي نظامي حزب اطلاع داده و كسب موافقت كرده است. توضيح اينكه، اين موافقت كتبي بوده و اين ستون، از چند كيلومتري مهاباد تا دروازه شهر، بوسيله عده اي از پيشمرگان حزب اسكورت شده است. متأسفانه وقتيكه ستون مزبور به دروازه شهر رسيد، افراد مسلح كومله و در اوايل امر، افرادي از چريكهاي فدائي، از ورود آنها به شهر جلوگيري نمودند. تلاش پيگير و تلفن‏هاي مكرر به منزل جناب شيخ عزالدين حسيني و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا و افراد كومله درباره حل مشكل به جايي نرسيد و آخرالامر به تحريك و تشويق كومله، عده اي از دانش‌آموزان نيز وارد صحنه شدند كه در نتيجه آنچه نبايد بشود، شد. اين عمل همچنانكه با حضور نمايندگان كومله در منزل ماموستا از طرف نمايندگان حزب ما عنوان شد، دقيقاً عليه حزب دمكرات كردستان بود كه با ورود اين ستون، موافقت كرده بود. حوادث ديروز منجر به سرقت مقداري از سلاحهاي اين ستون گرديد و متاسفانه در بازگشت ستون بسوي اروميه، در يك تصادف اتومبيل، چند نفر از سربازان كشته و يا مجروح شدند كه بدون ترديد، اين عمل موجب بدنامي ولكه دار شدن حيثيت و اعتبار مردم كردستان خواهد شد.ما در حاليكه اين حقايق را به معرض افكار عمومي ميگذاريم، قضاوت را به خود مردم مي سپاريم. مردم بايد تشخيص دهند كه آيا سياست حزب ما يك سياست اصولي است يا بقول افراد كومله، سازشكارانه و آيا اينگونه اعمال، اخلالگري و آشوب طلبي است يا يك عمل انقلابي؟ و اما در مورد هيأت نمايندگي خلق كرد، ما همچنانكه بارها گفته ايم حزب دمكرات كردستان را رهبر مبارزات خلق كرد در كردستان ايران ميدانيم و اينرا مردم كردستان، با پيروي از شعارهاي حزب و متشكل شدن در صفوف آن تائيد نموده‏اند. ولي با توجه به اين واقعيت كه جناب شيخ عزالدين حسيني همواره مورد احترام ما بوده‏اند همواره سياست ما بر اين اصل استوار بوده است كه در مسايل مربوط به سرنوشت كردستان، با ايشان تبادل نظر و همكاري به عمل بياوريم. اين واقعيت را هم  مد نظر داشته ايم كه «سازمان كومله» و تا حدودي نيز «سازمان چريكهاي فدائي خلق» شاخه كردستان در جنبش مقاومت خلق كرد سهيم بوده و متناسب با سياست و امكانات خود، نقشي ايفا كرده‏اند. بهمين جهت، وقتيكه دولت اعلام كرد كه ميخواهد مساله كردستان را از راه مذاكره حل و فصل نمايد، ما ضمن استقبال از اين تغيير روش دولت، به ماموستا پيشنهاد كرديم كه مشتركاً‌با هيات ويژه دولت به مذاكره بنشينيم و با دو گروه فوق الذكر نيز مشورت و تبادل نظر نمائيم، ولي جناب شيخ عزالدين، با اصرار از ما خواستند كه اين دو گروه با حقوق متساوي در هيأت نمايندگي جنبش كردستان شركت داشته باشند.بالاخره بعد از نشستها و بحث‏هاي طولاني، هيأت نمايندگي خلق كرد، بگونه اي كه مردم كردستان اطلاع دارند، تشكيل شد. متأسفانه دوستان كومله، طي اين مدت همواره در جهت كسب دستاوردهاي گروهي و بقول خودشان(افشاگري) عمل كرده‏اند. نگاهي گذرا به اعلاميه‏هاي كومله طي اين دو ماه، بخوبي نشان ميدهد كه رهبران كومله، هميشه سعي بر اين داشته‏اند كه به تشنجات در منطقه كردستان دامن بزنند و حساسيت‏هاي بيمورد ايجاد نمايند. آنچه بيشتر جاي تأسف است، اين است كه ماموستا شيخ عزالدين حسيني نيز همواره از سياست و برداشت‏هاي كومله، سرسختانه دفاع نموده است و حتي اعمال آشوب طلبانه افرادي بي مسووليت نيز مورد تائيد ماموستا و كومله بوده است. اكنون بيش از دو هفته است كه توافق نامه اي در اين مورد كه هيات نمايندگي خلق كرد، تنها نماينده مردم كردستان باشد و از ذكر نام گروهها و سازمانها در رابطه با اين هيأت خودداري گردد، از جانب حزب ما و ماموستا و «چريك‏هاي فدائي» امضا شده است، ولي دوستان «كومله» مثل اينكه دستاوردهاي گروهي را بر منافع ملي خلق كرد ترجيح ميدهند، چرا كه تاكنون حاضر به امضاي اين موافقت نامه نشده‏اند و در اين رابطه، ماموستا نيز «بيطرفي كامل» را اختيار كرده و مهر سكوت بر لب زده است. ما در اينجا اعلام ميكنيم كه وحدت صفوف هيأت نمايندگي خلق كرد به عنوان يكي از دستاوردهاي مبارزات مردم كردستان، به علت كارشكنيها و بي مسووليتهاي كومله، در معرض خطر جدي قرار گرفته است و اگر كارها بدين منوال پيش برود، چه بسا عناصر آشوب طلب و بي مسووليت از جانب دولت و در ميان گروههاي مسلح كردستان موفق گردند، جنگ خانمانسوز ديگري را بر مردم كردستان تحميل نمايند.

ما يكبار ديگر به صراحت اعلام مي‎‎داريم گه طرفدار سر سخت حل مساله كردستان از راه مسالمت آميز هستيم و هرگونه كار شكني و حادثه آفريني در اين مورد را از جانب هركسي كه باشد، در جهت عكس منافع خلقي كرد تلقي ميكنيم. طبيعي است كه مردم كردستان به خوبي واقفند كه در مواقع لازم، يعني وقتي كه مردم كردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما با چه قاطعيتي به مقابله پرداخت و چگونه جنگ افروزان را سر جاي خود نشاند وچنانكه بار ديگر دشمنان انقلاب ايران، جنگ را به ما تحميل نمايند از هم اكنون، مردم كردستان بايد مطمئن باشند، كه حزب ما قاطعانه تر از گذشته از مجوديت خلق كرد وهدف‏هاي ديرينه اش دفاع خواهد كرد. ولي در عين حال تمام سعي ما بر اين است، محيط مساعدي كه با پيام 26 آبانماه امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران براي حل صلح آميز مشكل كردستان بوحود آمده است، همچنان سالم بماند و كاري انجام نگيرد كه يك بار ديگرآتش جنگ برادر كشي در كردستان شعله ور گردد. ما از مردم شرافتمند كردستان انتظار داري مكه هم كومله وهم جناب شيخ عزالدين حسيني رادر مقابل مسووليت‏هايشان قراردهند و از ايشان بخواهند كه صريحا هر گونه كار شكني و هر ايجاد بر خورد و اغتشاش را محكوم نمايند. اميدوارم به ويژه جناب شيخ عزالدين به مسووليتي كه در اين لحظات حساس در مقابل خلق دارند، توجه كافي داشته باشند واز نفوذ خود براي تحكيم پايه‏هاي وحدت صفوف مردم كردستان وادامه كار و حفظ موجوديت هيات نماينده گان خلق كرد استفاده نمايند.دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران 18/10/1358 (كيهان20/10/1358)                                                               

قاسملو خواست كردها از رييس‌جمهوري را اعلام كرد.

در پي محرز شدن انتخاب «دكتر ابوالحسن بني» صدر به رياست جمهوري اسلامي ايران و اظهارات وي در پي وقايع كردستان، عصر ديروز دكتر عبدالرحمان قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان در پاسخ اين سوال كه انتظارات حزب دمكرات از نخستين رييس‌جمهوري كشور ايران چيست؟ پاسخ داد: «ما از كم و كيف و محتواي برنامه‏هاي آقاي بني صدر به طور كامل اطلاع نداريم، اما در مجموع مي‏توانيم بگوييم كه ما خواستار ادامه مبارزات ضد امپرياليستي، رشد، شكوفايي و تكامل انقلاب و در عين حال، مساله خلق كرد و رفع ستم ملي به شكل خودمختاري هستيم». دكتر عبدالرحمان قاسملو گفت: «ما براي اطلاع آقاي بني صدر بار ديگر اعلام كنيم كه مثل هميشه مي‏خواهيم مساله كردستان، از طريق مسالمت آميز و از راه مذاكره حل شود و باز تاكيد مي‏كنيم كه تنها راه حل مساله كردستان، شيوه‏هاي سياسي و مذاكره است. بر اين اصل، از رييس‌جمهوري مي‏خواهيم كه گامهاي موثري براي ادامه جدي كار هيات ويژه اعزامي به كردستان و دنبال كردن مذاكرات بردارد». دكتر عبدالرحمان قاسملو اضافه كرد: «بدون ترديد، اعطاي خودمختاري به كردستان، در كوتاه كردن دست امپرياليسم به خصوص امپرياليسم امريكا و همچنين در پيشبرد انقلاب ايران موثر خواهد بود، خاصه آنكه امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران، همواره پشتيبان رفع ستم ملي و رفع ظلم از خلق ستمديده كرد بوده اند و پيام تاريخي 26 آبانماه را نيز در اين خصوص صادر كرده‌اند». دكتر عبدالرحمان قاسملو افزود: «بر اساس و محتوي پيام امام، رييس‌جمهوري ايران بايد موضع قاطع نسبت به موضوع كردستان اتخاذ كند، زيرا خلق كرد، سرباز راستين انقلاب و پاسدار ايران است وخودمختاري مي‏تواند ضامن استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران باشد».

عدم حسن نيت

قاسملو، در گفتگوي ديگري اظهار داشت: «متاسفانه مذاكره با دولت، تاكنون به شيوه اي غير اصولي و غير متعارف صورت گرفته است. هيات نمايندگي خلق كرد با آمادگي كامل و با استقبال فراان از راه حل سياسي مساله كردستان، زمينه انجام مذاكره را اعم از برقراري قوانين، آرامش در كردستان، و ايجاد محيطي مملاو از حسن نيت فراهم آورده است». دكتر قاسملو افزود: «حزب ما آتش بس اعلام كرد و عليرغم عدم تحقق خواستهاي و مشروعه مردم كردستان و بخصوص حزب دمكرات، بعد از پايان يافتن مدت آتش بس همواره در تامين آرامش و ادامه زمينه‏هاي لازم براي مذاكره، تلاش فراان به عمل آورده است.  اما متاسفانه عمل متقابل، يعني ابراز حسن نيت لازم از جانب دولت صورت نگرفته است».

آزادي زندانيان

دكتر قاسملو با اشاره به آزادي زندانيان گفت: «ما تعداد زيادي از زندانيان را كه در جريان جنگ تحميلي دستگير شده بودند، آزاد كرديم، اما متاسفانه از آزادي زندانيان كرد كه به ناحق و بيگناه بازداشت شده و به حبس‏هاي طويل المدت محكوم گرديده اند، تاكنون خبري نشده است». وي اضافه كرد: «مساله كردستان به صورتي در آمده ايس كه تاثير قاطع در سرنوشت انقلاب ايران دارد و حل آنهم ساده است و هم براي ادامه انقلاب و گسترش دستاوردهاي آن ضروري مي‏باشد و بالعكس، بي توجهي نسبت به آن، به مرتجعين داخلي و عوامل امپرياليسم، اجازه فعاليت ضد انقلابي  در جهت توقف انقلاب خواهد داد و در مجموع بايد گفت: كه مذاكره، وارد مرحله خاصي نشده و در واقع، به  هيچگونه نتيجه اي كه مفيد به حل مساله كردستان و اعطاي خودمختاري باشد. نينجاميده است».

جلوگيري از تجديد جنگ

قاسملو افزود: «بديهي است است حزب دمكرات با احساس مسووليت نسبت به انقلاب ايران و با علم به توطئه‏هاي امپرياليستي كه بدون ترديد در شرف تكوين است، همه سعي خود را براي جلوگيري از تجديد جنگ تحميلي در كردستان اعمال نمايد و اميدوار هستم كه دولت نيز اين موقعيت خطير را درك نمايد و براي پاسخ دادن و حرمت گذاشتن به خواسته‏هاي مردم كردستان و نيز براي كوتاه كردن دست امپرياليسم و توطئه‏هاي آن، با خواست تاريخي خلق كرد موافقت و آن را به شيوة جدي و پيگير دنبال كرده و به نتيجة مطلوب برساند».(اطلاعات9/11/1358)

گفته هاي استاندار كردستان درباره توطئه عراق در مرز ايران

دكتر قاسملو: مردم كرد نبايد فريب گروه‌هاي چپ افراطي را بخورند.

استاندار كردستان: خواست مردم سنندج در مورد خروج پاسداران يك خواست منطقي است.

تنها راه خروج از بن بست در كردستان مذاكره با امام يا نمايندگان مستقيم ايشان است.

كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: استاندار كردستان در گفتگويي با كيهان پيرامون تحريكاتي كه توسط عمال رژيم بعث عراق عليه كشورمان مي‌شود هشدار داد. مهندس شاه ويسي استاندار كردستان در اين زمينه گفت: (عراقيها به طور مرتب افراد مسلح و مزدور خود را به خاك ما مي‌فرستند و مردم كرد بايد با هوشياري كامل مواظب توطئه‌ها و تحريكات عراقيها در نواحي مرزي باشند.) شاه ويسي در عين حال تاكيد كرد كه كشور انقلابي ما هم اكنون در چند جبهه با امپريالسم آمريكا با ارتجاع خارجي مي‌جنگد لذا بايد كوشش كنيم كه با تمام نيرو اين جبهه‌ها را در هم شكنيم و علاوه بر ايجاد نظم در داخل كشور در نواحي مرزي نيز آرامش و امنيت برقرار سازيم. استاندار كردستان در اين گفتگو نقطه‌نظرهاي خود را در مورد مسايل كردستان تشريح كرد و ضمن آن گفت: (به اعتقاد من تحصن مردم سنندج و مذاكرات هيات ويژه دولت دو مساله جدا از هم است كه بايد به موازات هم مورد بررسي قرار گيرد). شاه ويسي در توضيح اين مطلب افزود: تحصن مردم سنندج و خواست آنها در مورد خروج پاسدارانم از اين شهر يك خواست منطقي است و شوراي انقلاب بايد در اين مرحله دستور خروج پاسداران از سنندج را صادر كنند. استاندار همچنين در مورد نقش هيات ويژه دولت و مذاكراتي كه مدتهاست توسط اين هيات در منطقه كردستان انجام مي‌شود گفت: به نظر من ادامه مذاكرات تا آخرين مرحله و بحث و گفتگو در تمام زمينه‌ها بايد به طور مداوم تعقيب شود و تنها از راه سياسي و مذاكره است كه مشكل كردستان حل مي‌شود. شاه‌ويسي اضافه كرد: عوامل رژيم سفاك پهلوي تنها به فكر سركوب مردم بودند اما دولت جمهوري اسلامي ايران خواهان مذاكره و پيشبرد نقطه‌نظرهاي طرفين از طريق سياسي است و من اميدوارم از اين راه بيشتر به حل مشكل نزديك شويم. وي در مورد اختلاف طرح خودگرداني هيات ويژه دولت با طرح خودمختاري كردستان ايران كه از سوي هيات نمايندگي خلق كرد تدوين شده است: گفت: براي رفع اين اختلاف و تفاوت در ديدگاه‌هاي طرفين من به زودي طرحي ارائه خواهم كرد البته اين فقط يك طرح شخصي است و به هيچوجه جنبه دولتي و رسمي ندارد). استاندار كردستان در پايان گفت: بايد پذيرفت كه فرهنگ كردستان با پاره فرهنگهاي مردم ساير نقاط تفاوت دارد و به همين دليل با توجه به روحيات مردم كرد و فرهنگ و آداب و سنن آنها بايد طرحي جدا از طرح عمومي خودگرداني و با جزييات بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

گفتگو با قاسملو

از سوي ديگر دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ديروز در مصاحبه‌اي با خبرنگار اعزامي كيهان از دفتر سرپرستي آذربايجان غربي (اروميه) به سئوالات او پاسخ داد. قاسملو در پاسخ اين سئوال كه: منظور شما از سفرهاي اخير به شهرهاي كردنشين چيست؟ گفت: «ما به عنوان مسوولان حزبي وظيفه داريم جهت بررسي مشكلات مردم كرد و آگاه كردن آنها از توطئه ضدانقلاب به شهرهاي كردنشين سفر كنيم. در عين حال به آنها بگوييم كه بجز حزب دمكرات كردستان به گروه و دسته ديگري وابسته نشوند و فريب احزاب و گروه‌هاي چپ  افراطي را نخورند، زيرا تنها حزب دمكرات كردستان، پيرو خط امام است و همانند امام، هدفش پشتيبان از خلق زحمتكش كرد است».

 سئوال ديگر كيهان از قاسملو پيرامون علت متوقف شدن مذاكرات هيات ويژه دولت با نمايندگان كردها بود كه وي پاسخ داد: «ما مذاكرات را متوقف نكرده‌ايم، خلق كرد همواره آماده است تا مسايل موجود، به طريق مسالمت‌آميزي حل شود. علت متوقف شدن مذاكرات نيز، اعتراض آقاي مهندس صباغيان به تركيب نمايندگي خلق كرد بود. دليل ديگر آن نيز ظاهراً به منظور رفع خستگي هيات ويژه دولت بوده است، تا به حال نيز مذاكره‌اي به آن صورت، انجام نشده و فقط جلسه‌اي به عنوان معارفه تشكيل شده است.»

دبير كل حزب دمكرات كردستان در پاسخ اين سئوال كه در نشست شما با هيات ويژه دولت چه مسايلي مطرح شده و اين نشست تا چه اندازه سودمند بوده است گفت: در اين جلسات هيات ويژه دولت توانست تنها طرح خودگرداني را تشريح كند كه ما نيز پس از بررسي طرحي داديم كه در رسانه‌هاي گروهي نيز منعكس شد. به نظر ما، در صورتي كه مذاكرات، خارج از هيات تركيبي نمايندگان خلق كرد كه مورد پشتيباني اكثريت قريب به اتفاق مردم كردستان است انجام گيرد هيچ اثري نخواهد داشت.» قاسملو درباره طرح خودگرداني هيات ويژه دولت گفت: ما به طور مفصل نظر خود را درباره اين طرح اعلام كرده‌ايم و اين نظر در روزنامه‌ها منتشر شده، ولي جاي تأسف است كه اين طرح به هيچ‌وجه با روح پيام امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران مطابقت ندارد، در حالي كه ما فكر مي‌كنيم كه خواست اصلي ما (خودمختاري) در چارچوب پيام تاريخي امام خميني مي‌گنجد. در حالي كه طرح خودگرداني يك طرح اداري براي دادن برخي از اختيارات محلي است و اين طرحي است كه از سوي هيات ويژه دولت اعلام شده، نه از سوي امام خميني».

قاسملو همچنين گفت: در شرايط حساس فعلي مردم كرد از عدم جمعيت هيات ويژه اظهار نگراني مي‌كنند. زيرا وضع طوري است كه اگر مذاكرات به سرعت و جدي دنبال نشود امكان درگيري بسيار زياد است و اين چيزي است كه نه امام خميني مي‌خواهند و نه ما». دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران درباره خواست‌هاي هيات نمايندگي خلق كرد گفت: برخي از دست‌اندركاران بويژه بدخواهان كوشش دارند اين طور وانمود كنند كه خودمختاري مساله پيچيده‌اي است و بدين جهت عمداً اصطلاح خودمختاري را با تجزيه‌طلبي در يك رديف قرار مي‌دهند در حالي كه خودمختاري كوچكترين تشابهي با تجزيه‌طلبي ندارد و در واقع اعطاي خودمختاري به خلق‌هاي ستمديده ايران بهترين وسيله براي حفظ وحدت سياسي و تماميت ارضي ايران است. آنچه در خودمختاري براي ما اهميت دارد اين است كه مناطق كردنشين به عنوان يك واحد جغرافيايي در چارچوب كشور ايران شناخته شود بدان معني كه جز در چهار مساله اساسي روابط خارجي ـ اداره امور ارتش ـ سياست پولي و چاپ اسكناس و برنامه‌هاي اقتصادي دراز مدت كه به سرمايه‌گذاري كلان نياز دارد كه منحصراً‌در صلاحيت دولت مركزي است بقيه امور داخلي در صلاحيت ارگان‌هاي خودمختار باشد و مردم كردستان مجلس يا شورا مستقيماً از سوي خود تشكيل دهند و ارگان‌هاي اجرايي، تمام امور را جز آنها كه در صلاحيت دولت مركزي است اداره كنند مثلاً در حالي كه اداره امور ارتش در صلاحيت ارگان‌هاي خودمختار باشد. زبان كردي در مدارس و ادارات كردستان خودمختار به رسميت شناخته شود و بعد از سال چهارم ابتدايي، زبان فارسي نيز در كنار زبان كرد زبان آموزشي و همچنين زبان مشترك و رسمي همه مناطق ايران از جمله كردستان باشد. خبرنگار كيهان خطاب به قاسملو گفت: برخي‌ها اينطور اظهار نظر مي‌كنند كه اگر به خلق كرد، خودمختاري داده شود پس از مدتي اين خودمختاري به تجزيه‌طلبي خواهد انجاميد. نظر شما در اين باره چيست؟ قاسملو پاسخ داد: آنچه ديگران مي‌گويند مربوط به خودشان است من همانطور كه اشاره كردم راه اصلي براي حفظ اتحاد خلق‌هاي ايران و دفاع از وحدت سياسي و تماميت ارضي ميهن ما، تأمين حقوق ملي خلق‌هاي ستمديده در چارچوب كشور ايران است. وقتي مردم كردستان در داخل ايران و به حقوق مشروع خود برسند ديگر دليلي بر تجزيه‌طلبي باقي نمي‌ماند بلكه تأمين اين خواستها به تحكيم مباني استقلال ايران كمك خواهد كرد. وانگهي در بسياري از كشورها به خلق‌ها حق خودمختاري داده شده و اين امر بهيچوجه منجر به تجزيه آن ممالك نشده است».قاسملو در پاسخ اين سئوال كه اگر مذاكرات شما با هيات ويژه دولت به نتيجه نرسد چه كار خواهيد كرد؟ گفت: «اما در واقع هم اكنون نيز از مذاكرات شما با هيات ويژه دولت مأيوس هستيم و فكر مي‌كنيم كه راه خروج از بن بستي كه هيات ويژه بوجود آورده، مذاكره مستقيم با امام يا نمايندگان مستقيم ايشان است»‌.قاسملو در پايان، پيرامون رابطه حزب دمكرات كردستان با شيخ عزالدين حسيني گفت: «خواستهاي خلق كرد، بين حزب ما و شيخ عزالدين حسيني با تفاهم كامل و وحدت نظر بررسي مي‌شود».(اطلاعات10/11/1358)

تلگرام عبدالرحمن قاسملو به حضور امام

از سوي ديگر به گزارش خبرگزاري پارس ديروز از طرف عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان تلگرامي‌به حضور امام خميني مخابره شد در قسمتي از‌اين مخابره آمده است:

حضرت‌آيت‌الله العظمي‌خميني دامت بركاته، يك‌بار ديگر توطئه وسيعي عليه انقلاب ‌ايران و رهبري آن حضرت و مردم كردستان در حال تكميل است پس از حمله پاسداران به كامياران كشتار مردم بيگناه هم‌اكنون درگيري شديدي در منطقه پاوه جريان دارد در ‌اين درگيريها كه از طرف پاسداران‌ايجاد شده هليكوپتر و تانك و حتي فانتوم شركت كرده و روستاهاي بي‌دفاع را بمب باران نموده‌اند خانه‌هاي بسياري ويران شده و زنان و كودكان معصوم را قتل‌عام كرده‌اند‌.

در گوشه ديگري از ‌اين تلگرام آمده است من با احساس مسووليت و با اسرار از حضرت امام خواهش مي‌كنم دستور فوري و جدي براي جلوگيري از گسترش درگيري ها صادر فرمايند دستور بفرمائيد كه پاسداران به محلهاي استقرار خود مراجعه نمايند تا درگيريها خاتمه پيدا كند. هر گونه عدم توجه و تاخير در ‌ايجاد تصميم جدي به منظور جلوگيري از جنگ برادركشي مي‌تواند عواقب وخيمي ‌به بار آورد.با درود فراوان مخلص عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان‌.

اظهارات حزب دمكرات تشكيلات سنندج

سنندج ‌ـ كرمانشاه ‌ـ  خبرگزاري پارس: ديروز سخنگوي حزب دمكرات كردستان تشكيلات سنندج به خبرنگار خبرگزاري پارس در ‌اين شهر گفت كه جنگ در كامياران تا ساعت 30/12 دقيقه امروز (ديروز) همچنان ادامه دارد و پيش‌مرگان مقر دمكرات و كومله مواضع خود را مجدداً باز پس گرفته‌اند‌.

بنا به اظهار ‌اين سخنگو از پيشمرگان در درگيريهاي كامياران زخمي‌و (جاشها) عده‌اي كشته شده‌اند از سوي ديگر هيات نمايندگي خلق كرد در اطلاعيه شماره 12 خود درباره وقايع چند روز اخير كامياران و پاوه و ديواندره اعلام كرد كه تاكنون 9 پيشمرگ 12 تن از اهالي شهر كامياران و 32 نفر از جاشها كشته شده‌اند در اطلاعيه همچنين آمده است كه درگيري در اطراف پاوه و قلعه جوانرود شدت يافته و در مناطق قلعه پلنگانه و قشلاق و بويژه قوري قلعه وضع متشنج است و روستاهاي اطراف زير آتش خمپاره پاسداران قرار دارد و پاسداران بيجار به سوي ديواندره پيش‌روي كرده‌اند و عده‌اي از پيشمرگان را در محل قبا سرخ محاصره و دو تن از آنها را زخمي ‌و با بجاي گذاشتن 5 كشته عقب‌نشيني كرده‌اند‌.

بر اساس همين گزارش هيات نمايندگي خلق طي تلگرامي ‌به حضور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ‌ايران خطير بودن اوضاع را خاطرنشان ساخته و از امام تقاضا كرده است كه با دستور قاطع مبني بر پايان دادن ‌اين درگيري‌ها اجازه ندهند موقعيت تازه‌اي كه براي حل و فصل مسالمت‌آميز كردستان فراهم شده است به دست عده‌اي افراد غير مسوول از ميان برود در پايان اطلاعيه هيات نمايندگي خلق كرد آمده است ما از هيات ويژه دولت خواستاريم كه اوضاع خطير و متشنج كردستان را با احساس مسووليت در نظر گرفته و براي جلوگيري از تجديد جنگ و برادركشي با استفاده از اختيارات لشكري و كشور خود و براي برآورده ساختن خواسته‌هاي خلق كرد اقدام كند.(جمهوري اسلامي15/11/1358)

پيام كنگره حزب دمكرات كردستان به امام خميني

مهاباد كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان كه اخيرا در مهاباد شروع به كار كرده، پيامي به امام خميني مخابره كرده است در اين پيام، نمايندگان حزب دمكرات كردستان، آرزوي رفع كسالت هر چه زودتر رهبر انفلاب اسلامي ايران راكرده‌اند. متن پيام از اين قرار است:«در اين لحظات كه در شرايطي آزاد ودر آرامش ونظمي مطلوب، كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران، در شهر مهاباد برگزار مي‏شود، اعضا ونمايند گان حزب آرزو دارند هرچه زودتركسالت رهبر انقلاب برطرف گردد و اميدواريم بار ديگر ايشان رادر ميان خود وساير برادران وخواهران مسلمان ببينيم واز هدايت ورهبري انقلابي ايشان بهرمند باشيم. انقلاب ايران كه نتيجه رهبري قاطعانه امام خميني وفداكاريهاي بيدريغ همه خلق ايران بوده، ثمرات عظيمي به بار آورده است. اين انقلاب با ابعاد وسيع، بايد متمضن خير و بركت براي همه خلقها و همه نهضتها در داخل و خارج ايران باشد.امام خميني با رهبري‏هاي خردمندانه وپيام تاريخي 26 آبان ماه، به جنگ ناخاسته كردستان پايان داد ونوراميددر دلها بوجود آورد. در اين پيام تاريخي كه كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران براي آن ارزش قائل است، به صراحت، به رفع ستم‏هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اشاره شده است: بعد از صدور اين پيام، تصور مي‏رفت كه مشكل حقوق ملي خلق كرد حل وفصل شود، اما متاسفانه عدم قاطعيت مسوولين امور وامر انتخابات رياست جمهوري باعث شد كه در اجراي دستور كوتاهي شود. ما حاضران در اين كنگره تاريخي، از امام انتظار داريم يك بار ديگر از مسوولين امور براي حل نهايي مساله كردستان دستورات موقت صادر فرماييد. رفع اين مشكل، مسلماً يكي از دستاوردهاي انقلاب ايران خواهد بود و صفوف مارا براي مبارزه قاطع‌تر با امپرياليسم آمريكا ودشمنان انقلاب اسلامي ايران، فشرده‌تر خواهد ساخت. در كنگره چهارم حزب ما، رهبري امام خميني به عنوان بزرگترين عامل پيروزي مورد تاييد قرار گرفته است. در اين كنگره عظيم كه نمايندگان اكثريت ساكنان كردستان حضور دارند، برنامه‌اي بتصويب رسيده است كه بر ادامه انقلاب ايران به رهبري امام خميني صحه گذاشته است. پشتيباني بيدريغ از انقلاب عظيم ايران كه به اعتقاد ما خلق كرد در آن به حق خودمختاري خواهد رسيد به عنوان وظيفه اساسي حزب دمكرات كردستان ايران مورد تاييد قرار گرفته است. نمايندگان حزب ما يكبار ديگر به امام خميني و همه خلق‌هاي ايران اطمينان مي‏دهند كه تا آخرين نفس، در راه وحدت كشور جمهوري اسلامي ايران به مبارزه با امپرياليسم ودشمنان جمهوري اسلامي ايران ادامه خواهند داد پيروز باد مبارزه ضد امپرياليستي خلق‌هاي ايران. برقرار باد اتحاد بر اساس حقوق متساوي كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران.دکتر عبدالرحمان قاسملو(اطلاعات3/12/1358)

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:23

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(7)

 

دكتر قاسملو: بدخواهان نمي‏گذارند مذاكرات سر بگيرد.

سنندج خبرنگار اطلاعات: در رابطه با مسايل كردستان دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان وارد سنندج شد و ساعت 3 بعداز ظهر ديروز در يك جلسه سخنراني كه از طرف حزب دمكرات كردستان ايران، تشكيلات سنندج، در سالن تختي اين شهر تر تيب يافته بود شركت كرد.در اين اجتماع كه عده كثيري از اهالي سنندج شركت داشتند، دكتر قاسملو در قسمتي از سخنان خود در پاسخ به اتهاماتي كه از طرف بعضي از گروهاي چپ رو وافرا طي كردستان به حزب دمكرات زده مي‏شود گفت:«همانطوركه امام خميني فرمودند، بدخواهان نمي‏گذارند مذاكرات سر بگيردومي‏خواهند جنگ تحميلي براي كردستان تدارك ببينند.فرستادن هياتي از سوي حزب براي مذاكره با مسوولين به تهران،بهيچ وجه نفي هيات نمايندگي كرد نيست. ما فقط مي‏خواستيم  راه بازشود واين وضع «نه جنگ، نه صلح »خاتمه يابد.ما هزاران پيشمرگه در اين راه ديده ايم واكنون هم از اتهام نمي‏ترسيم.احزاب منطقه كه تهمت مي‏زنند بايد بدانند راه مبارزه،بر چسب زدن به گروه‏هاي ديگر نيست، بلكه همكاري است. قاسملو ياد آور شد كه طرح شش ماده اي 26 ماده اي  هيات نمايندگي خلق كرد را نفي نمي‏كند.

تظاهرات مخالفين

 هنگام ورود قاسملو به سالن تختي، گروهاي هوادار «كومله» و «پيكار» و«چريك‏هاي فدايي خلق» در خيابان‏ها دست به تظاهرات زدند و حزب دمكرات را سازشكار خواندند ومذاكرات هيات نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران را محكوم كردند.

مذاكرات نمايندگان كرد با رييس‌ جمهوري رضايت بخش بود.

غني بلوريان معاون حزب دمكرات كردستان گفت: «بني صدر با طرح خودمختاري كردستان،چندان مخالفتي ندارد واميد برقراري خودمختاري مورد تقاضاي كردها در چهارچوب ايران مستقل،  بسيار افزايش يافته است». صبح ديروز غني بلوريان بهمراه «احمد قاضي»، «فوزيه قاضي»،«حسن زاده» و«نويد معيني» بادسته گلي كه روي آن به فارسي وكردي، درود‏هاي حزب دمكرات نثار روان دكتر مصدق شده بود، در احمد آباد حضور يافتند بلوريان در گفتگو با خبرنگار سياسي روزنامه اطلاعات، مطالب تازه اي از سفر هيات كرد به تهران شرح داد.وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مذاكرات شما با رييس‌جمهوري، مورد تاييد شيخ عزالدين وديگر گروههاي كرد قرارنگيرد، چه خواهد شد.گفت:ما نمايند گان حزب دمكرات هستيم واز طرف حزب دمكرات كردستان ايران، اينجا حاضر شده ايم بنظر ما مهم، خواسته‏هاي خلق كرد است. ما اگر اين خواست‏هارا برارده كنيم ديگر هيچ حرفي نخواهيم داشت».وي افزود: «آقاي رييس‌جمهورهم بمادرمورد آرامش منطقه مطالبي گفتند. به طور كلي، مذاكرات با رييس‌جمهور در تهران، رضايت بخش است. اگر ما بتوانيم براي خلق كرد كاري انجام دهيم، آن وقت مي‏توانيم آرامش را برقرار سازيم واز همه بخواهيم امنيت منطقه را حفظ كنند. ما به رييس‌جمهور گفتيم اگر خواست‏هاي بحق كرد‏ها پذيرفته شود وبه آن جنبه رسمي‏داده شود، ديگر هيچ گروهي قادر نخواهد بود از موقعيت سو استفاده كرده و آتش افروزي كند».

خودمختاري

غني بلوريان در پاسخ اين سوال كه بر سر دو عنوان خود گرداني يا خودمختاري چه توافقي شداست، گفت: «مادر اصل هيچ اشكالي نداريم، فعلا بايد كليات را حل كنيم تا آرامش برقرار شود، براي جزئيات، فرصت هست.بين آنچه كه ما مي‏خواهيم با آنچه هيات ويژه تنظيم كرده اختلاف چنداني وجود ندارد». بلوريان همچنين گفت: «درملاقاتهاي مكرري كه باآقاي داريوش فروهر داشتيم، بسياري از مشكلات حل شده است. ما اميدواريم ديگر با آقاي رييس‌جمهور، اين وضع نه جنگ ونه صلح براي هميشه حل شود». احمد قاضي، عضو مطبوعاتي هيات نمايندگي كرد كه در اين گفتگو حضور داشت گفت:«هيات پنچ نفره فردا  (امروز )به كرد ستان باز خواهد گشت، اما اين احتمال هم وجود دارد كه باز گشت هيات، چند روز به تاخير افتد ولي در هر صورت، بستگي به پيشرفت كار دارد ومن در تهران خواهم ماند».(اطلاعات13/12/1358)

دكتر قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان:«جمهوري اسلامي با خود مختاري تضاد ندارد».

در مصاحبه قاسملو به قطع برنامه‏هاي كردي از راديو و تلويزيون اشاره ونوار جريانات كردستان براي خبر نگاران پخش شد.

دكتر عبدالرحمان قاسملو كه اخيراً همراه هيات نمايندگي حزب دمكرات كردستان، با امام خميني و حضرت آيت الله العضمي شريعتمداري ملاقات داشته است، روز گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتي كه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، در مورد نتايج اين مذاكرات و نيز حوادث اخير نقده سخن گفت.

دكتر قاسملو قبل از طرح سؤالات خبرنگاران از آنها خواست تا به نواري كه دستورات فرمانده لشكر در مورد تير اندازي به مردم نقده در آن ضبط شده بود، گوش دهند.

پس از شنيدن اين نوار، دكتر قاسملو طي سخناني گفت: "آنچه كه براي ما مسلم است اين است كه ارتش آنموقع مستقيماًدر حوادث نقده دخالت داشته و در جريان دخالت نيروهاي ارتش، آنها رعايت بي طرفي را نكرده اند چون در نواري كه شنيديد مرتباً صحبت از دستور تير اندازي به طرف كردها و دستگيري آنهاست و بر خلاف آنچه كه گفته مي‏شود مجاهدين از طريق هليكوپترها به مردم نقده تير اندازي كرده اند تنها ارتش هليكوپتر در اختيار دارد و تير اندازي‏ها توسط نيروهاي ارتش بود نه مجاهدين . بنابراين براي ما مسلم است كه نيروهاي ارتش، مردم نقده را از هليكوپترها مورد تير اندازي قرار داده اند ".

سؤالات خبر نگاران

پس از پايان سخنان دبير كل حزب دمكرات كردستان، خبرنگاران سؤالات خود را مطرح كردند:

-ضمن ملاقات با امام خميني و حضرت آيت الله العظمي شريعتمداري هيات نمايندگي حزب دمكرات كردستان به چه نتايجي دست يافت؟

-در اين ملاقات مسائل ومشكلات كردستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هيات نمايندگي در اين ديدار، امام را از وضع اسفناك آوارگان نقده مطلع گردانيد و تقاضا كرد كه امام رهنمودهاي لازم را درباره كمك به آوارگان و برگرداندن آنان به خانه‏هايشان و تامين امنيت وآرامش در شهر نقده به دولت و كميته‏هاي امام در آن محل بدهند. ضمناً هيات نمايندگي از عدم توجه دولت نسبت به آوارگان اظهار تعجب و تاسف كرد.هيات نمايندگي در تعقيب مسائل نقده به امام و حضرت آيت الله العضمي شريعتمداري توضيح داد كه قبل از ورود ارتش،آتش بس در نقده برقرار شده بود ، ولي ارتش در عمليات خود، بي طرفي را مراعات نكرد. و با شركت و دخالت شخص فرمانده لشكر، عليه كردها وارد كارزار شد.هيات نمايندگي نارضايي خود را از محدوديت‏هائي كه در راديو و تلويزيون به وجود آمده است ابراز داشت و بويژه به قطع برنامه‏هاي كردي و ممنوعيت پخش برنامه‏هاي كردي از راديو تلويزيون مهاباد اشاره نمود.پس از ملاقات با امام خميني، هيات نمايندگي كردستان ديداري با حضرت آيت الله العضمي شريعتمداري داشت كه طي اين ديدار، مسائل مربوط به حوادث نقده و آوارگان اين شهر مورد بررسي و مذاكره قرار گرفت و حضرت آيت الله شريعتمداري با تأكيد بر برابري و برادري بين دو خلق ترك وكرد، توجه خاصي نسبت به اين مسائل ابراز داشتند و وعده دادند كه از نفوذ شخصيت خود به منظور استقرار آرامش و رفع كدورت ميان برادران كرد و ترك، استفاده نمايند.

-در ملاقات با امام خميني، خواست‏هاي خلق كرد را به چه شكلي مطرح كرديد؟

-ما در ملاقات با امام خميني خواست‏هاي خود را به اين شرح بيان كرديم: درخواست اعلام موافقت با خودمختاري كردستان در چارچوب كشور ايران از طرف شخص امام ، خودداري دولت از فرستادن ارتش به مناطق كردنشين و جلوگيري از تجديد فعاليت ژاندارمري و شهرباني به شكل سابق، اتخاذ تصميم نسبت به اجراي برنامه‏هاي كردي از راديو و تلويزيون و رفع ممنوعيت پحش برنامه‏هاي كردي از راديو و تلويزيون شهرهاي كردستان ، تشكيل نيروي انتظامي مركب از افراد بومي در كردستان و اتخاذ تصميم براي تشكيل شوراي مشترك اهالي ترك وكرد در شهر نقده.

-نظر رسمي امام خميني درباره كردستان و خواست‏هاي مردم كرد چيست؟

-ايشان بطور كلي طرفدار مساوات كامل بين تمام خلق‏هاي ايران ورفع هر گونه ستم به اين خلق‏ها هستند.ما از امام خميني خواستيم كه نظرشان را درمورد تقاضاي ما مبني بر خود مختاري كردستان بيان نمايند ولي ايشان اين اعلام نظر را به دولت واگذار كردندكه اين البته راجع به اولين ملاقات ما با امام خميني بود كه به دنبال آن آقاي بازرگان نظر دولت را نسبت به مسئله خودمختاري خلق كرد از طريق راديو وتلويزيون اعلام كردند. در ملاقات روز گذشته ما مجدداً خواست قبلي مان را در مورد خود مختاري كردستان مطرح كرديم.

-يك خبرنگار خارجي پرسيد:آيا در جمهوري اسلامي مسئله خود مختاري خلق‏ها ميتواند مطرح شود؟آيا براي دادن حق خودمختاري بايد رژيم عوض شود؟

-دكتر قاسملو در جواب گفت: آنچه كه براي ما مهم است محتواي جمهوري اسلامي است. اگر جمهوري اسلامي خواست‏هاي ما را تامين كند ما در چارچوب جمهوري اسلامي باقي خواهيم ماند.آنچه كه ما روز گذشته از سخنان امام استنباط كرديم وخودمان هم بر اين عقيده ايم اين است كه تضادي بين مسئله خود مختاري و رژيم جمهوري اسلامي وجود ندارد.

-دولت تاكنون چه اقداماتي در جهت تحقق وعده‏هائي كه به مردم كرد داده بود، به عمل آورده است؟

-متأسفانه عملاً تاكنون هيچ اقدامي از طرف دولت صورت نگرفته است.گذشته از اين، بعد از حوادث نقده ما با يك نوع عدم توجه از طرف دولت نسبت به حقوق ملي خلق كرد مواجه شديم. بدنبال ملاقاتهايي كه با امام خميني،حضرت آيت الله العضمي شريعتمداري و حضرت آيت الله العضمي طالقاني داشتيم متوجه شديم كه در يك مسئله، موفق شده ايم و آن، اين مطلب است كه رهبران متوجه شده اند خود مختاري با تجزيه طلبي تفاوت دارد.ما براي روشن كردن اذهان عمومي راجع به مسئله خودمختاري به كرات از مسئولين راديو وتلويزيون خواسته ايم تا به ما اين امكان داده شود كه راجع به خودمختاري با مردم صحبت كنيم.نكته جالب اينكه پس از بارها مراجعه به دفتر كار آقاي قطب زاده كه منظور از اين مراجعات، دريافت فرصتي براي بيان نقطه نظرهايمان بود منشي ايشان به ما گفتند كه من اسم شما را كه مي‏خواهيد راجع به تجزيه طلبي كردستان صحبت كنيد يادداشت كرده ام.متأسفانه هنوز مسئولين راديو و تلويزيون نفهميده اند كه تفاوت‏هاي بين تجزيه طلبي و خودمختاري چيست و به ما فرصت توضيح دادن راجع به نقطه نظرهايمان داده نمي‏شود.

-آيا آوارگان نقده به خانه‏هاي خود برگشته اند؟ اماري كه شما از تعداد كشته شدگان حوادث نقده در دست داريد چه رقمي را نشان مي‏دهد؟

-متأسفانه هنوز اين آوارگان نتوانسته اند به خانه‏هاي خود بازگردند. روز بعد از جنگ كه به نقده رفته بودم حدود3760 نفر از اهالي نقده به مهاباد پناهنده شده بودند.آنچه كه در اين ميان ياداوري آن لازم است اين كه دولت كوچكترين كمكي به آوارگان كرد نكرده است. در جريان وقايع نقده، شير و خورشيد اين شهر از پذيرفتن مجروحان كرد خودداري كرده و ما مجروحانمان را به اروميه منتقل كرديم. در مورد تعداد تلفات جنگ‏هاي نقده،آماري كه ما تهيه كرده ايم رقم 200 كشته را نشان مي‏دهد.

-اخيراً شايعاتي در مورد حضور كردهاي غير ايراني در كردستان و نيز شركت كردهاي عراق در حوادث كردستان شنيده مي‏شود. در مورد اين شايعات چه پاسخي داريد؟

-ما وجود رابطه  بين حزب دمكرات كردستان را با كردهاي غيرايراني به شدت تكذيب مي‏كنيم و اين يكي از اتهامات ناروائي است كه به ما وارد شده است.ما رابطه سياسي با هيچ سازمان كرد خارج از ايران نداريم.

-به نظر شما عامل اصلي بروز حوادث نقده چه بود؟

-آنچه در كردستان اتفاق افتاد نه به نفع خلق آذربايجان و نه به نفع خلق كردستان بود.ما عامل اصلي اين حوادث را سوء نيت افرادي مي‏دايم كه كوچكترين علاقه اي به انقلاب ايران ندارند. متأسفانه بايد بگويم كميته انقلاب شهر اروميه نقش مهمي در بروز برادركشي‏هاي نقده داشته است.افرادي از قبيل«حسني»از سرسپردگان رژيم سابق و«معبودي»سر كرده چماق داران ضد انقلاب و شخصي بنام «قطاري» كه همه مردم پيرانشهر از گذشته و سوابق وي اطلاع دارند،با نفوذ در كميته انقلاب مهاباد جنگ نقده را به راه انداختند. ما  كميته انقلاب اروميه را كه افرادي ضد انقلابي به آن راه يافته اند، عامل اصلي اين جنگ و برادر كشي مي‏دانيم.

-بين حزب دمكرات كردستان و ديگر احزاب و سازمانهاي سياسي چه رابطه اي وجود دارد؟

-ما با گروههاي مختلف سياسي از قبيل مجاهدين خلق، جبهه دمكراتيك ملي ايران، سازمان چريك‏هاي فدائي خلق ايران و حزب توده تماس گرفتيم تا نقطه نظرهاي خودمان را براي اين احزاب و جمعيت‏ها روشن كنيم. در اين ميان موضوع حزب توده ايران در قبال حوادث نقده ، تعجب و تأسف ما را بدنبال داشت.حزب توده در نشريات خود نظري حتي گذرا به حوادث نقده از خود نشان نداند.

درپايان اين مصاحبه دكتر قاسملو خاطر نشان ساخت  اگر دولت اقدامي سريع و قاطع راجع به آنچه كه در كردستان ميگذرد از خود نشان ندهد، ما به آينده كردستان نمي‏توانيم خوش بين باشيم . ما اميدواريم كه هيأتهائي از طرف امام خميني و حضرت آيت الله شريعتمداري به كردستان اعزام شوند تا بتوانند مسائل موجود در اين قسمت از كشورمان را با صلح و صفا حل كنند كه اين، هم به نفع انقلاب اسلامي ايران وهم به نفع تمام خلق هاي ايران است. (اطلاعات20/12/1358)

دكتر عبدالرحمن قاسملو:

نظر دولت در مورد انتخابات در كردستان مساعد نيست.

بانه ـ خبرنگار كيهان: دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران طي سخناني در بانه نقطه‌نظرهاي اين حزب را پيرامون مسايل جاري كردستان اعلام كرد و افزود: كه نظر دولت در مورد انتخابات كردستان نامساعد است. وي هم‌چنين دلايل سفر هياتي از سوي حزب دموكرات به تهران و مذاكره با رييس‌جمهور را براي مردم تشريح كرد.

دكتر عبدالرحمن قاسملو در سخنان خود در مسجد جامع بانه ضمن اشاره به تغيير تعداد نمايندگان اروميه ، سفر بانه و سوما و برادوست و توقف انتخابات در سنندج اعلام كرد كه نظر دولت در مورد انتخابات در كردستان مساعد نيست و هم چنين تاكيد كرد ك حزب دمكرات كردستان تنها به مردم وابسته است و هيچگونه وابستگي به گروه‌ها و كشورهاي خارجي ندارد. وي پيرامون سفر هيات نمايندگي حزب دموكرات گفت: اين هيات به منظور خارج ساختن مذاكرات از بن‌بست و تشريح نقطه‌نظرهاي حزب براي رييس‌جمهور و خارج ساختن حزب از انحلال به تهران سفر كرد. دكتر قاسملو تاكيد كرد كه ما طالب جنگ نبوده و نيستيم و اسلحه‌هايي هم كه در دست داريم فقط براي بدست آوردن حقوق خود بوده است. وي ضمن اشاره به سخنان‌هاشم صباغيان عضو هيات ويژه دولت گفت: كه وي طرح شش ماده‌اي حزب دمكرات را تحريف كرده است و عزيمت هيات مذاكره حزب دمكرات نيز به اطلاع هيات نمايندگي خلق كرد رسيده بود.

دكتر عبدالرحمن قاسملو در مورد قياده موقت گفت: چنانكه در كارهاي مربوط به كردستان ايران دخالت نكنند، آن‌ها برادران ما هستند و در غير اينصورت با مقاومت شديد ما روبرو خواهند شد و اين به ضرر آنهاست.(كيهان23/12/1358)

دكتر قاسملو: توسط شوراي انقلاب اگر طرح حزب دمكرات تصويب شود، مساله خودمختاري قابل حل است.

بقاي هيات نمايندگي خلق كرد امري ضروري است.

كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: نمايندگان حزب دمكرات در مجلس شوراي عالي بايد از خلق كرد و مشي حزب دفاع كنند.

دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در يك گفتگو اختصاصي با خبرنگار كيهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: نمايندگان ما از طرف اكثريت قاطع مردم كردستان انتخاب شده‌اند و براي حقوق اين مردم در مجلس فعاليت مي‌كنند. همچنين  نامبرده افزود: چون اين افراد از طرف مردم كردستان انتخاب شده‌اند، شناسايي و صلاحيت نمايندگي آن‌ها در مجلس به عهده‌ي خود اين مردم است. دكتر قاسملودر رابطه با اصل 6 ماده‌اي حزب دمكرات گفت: اگر اين طرح مورد تصويب شوراي انقلاب قرار گيرد، مساله خودمختاري قابل حل مي‌شود. و چون اين 6 اصل از طرح 26 ماده‌اي هيات نمايندگي خلق كرد مشتق شده است، روي جزييات اين طرح هم بايد با دولت مذاكره كرد. دبير كل حزب دمكرات با هيات نمايندگي خلق كرد گفت: ما سخنگوي اين هيات هستيم و بقاي اين هيات را امري ضروري مي‌دانيم و به هيچوجه قصد به هم زدن اين تركيب را ندارم. دكتر قاسملو در پايان گفت: ما راجع به گروه‌هاي كه در منطقه كردستان نقش سازنده‌اي ندارند تصميم نهايي را خواهيم گرفت و مدت‌ها پيش هم خلع سلاح اين گروه‌ها را به هيات نمايندگي خلق كرد پيشنهاد كرديم. ولي دوستان كومله به تنهايي دست به اين عمل زدند و البته در اين كار موفق نشدند.(كيهان6/1/1359)

استمداد قاسملو از امام براي جلوگير از برادركشي در كردستان

مهاباد ـ عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان در تلگرامي كه به حضور امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مخابره كرد از ايشان استمداد كرد براي جلوگيري از جنگ‌افروزان در كردستان دستورات متقضي صادر كنند.

متن تلگرام به اين شرح است:

حضرت امام خميني رهبر عاليقدر انقلاب ايران

يكبار ديگر حضرت امام را مخاطب قرار مي‌دهيم. اينك بدخواهان درصددند جنگ برادركشي ديگري به مردم كردستان تحميل نمايند. هم‌اكنون درگيري در اطراف اروميه ادامه دارد و ارتش و ژاندارمري و پاسداران با تانك و توپ و هلي‌كوپتر به روستاهاي كردنشين حمله مي‌كنند. در شهر اروميه بسيج و جهاد عمومي عليه خلق كرد اعلام شده است.

حضرت امام، اگر اين وضع چندي ديگر ادامه داشته باشد وضع خطرناكي پيش خواهد آمد و جنگ و برادركشي ديگري سراسر كردستان را فرا خواهد گرفت.

حضرت امام پيام بيست و ششم آبان‌ماه سال 1358 حضرت‌عالي ما را به حل مساله كردستان از طريق مذاكره اميدوار ساخت. ما بلافاصله به پيام حضرت‌عالي لبيك گفتيم و اعلان آتش بس داديم. ما از رهبر انقلاب مصراً مي‌خواهيم كه جلوي اين جنگ برادركشي را بگيرند.

حضرت امام ـ تا دير نشده به ارتش و ژاندارمري دستور بدهيد از جنگ افروزي بيش از اين در كردستان بپرهيزيد در غير اين‌صورت مردم كردستان با تمام قوا از آزادي و موجوديت خويش دفاع خواهند نمود. اكنون ديگر تصميم با بنيانگزار جمهوري اسلامي است. با درود فراوان-كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران/دبير كل ـ عبدالرحمن قاسملو(كيهان9/1/1359)

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:21

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(8)

 

نماينده امام و رهبران كرد مذاكرات را ثمر بخش خواندند.

اروميه ـ خبرنگار كيهان: حجت الاسلام حاج شيخ حسين كرماني نماينده امام در غرب كشور كه براي بررسي مسايل و اوضاع و احوال مناطق درگير به اروميه آمده بود به دعوت دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان روز دوشنبه به مهاباد عزيمت كرد و سپس به اروميه بازگشت. ايشان در يك مصاحبه اختصاصي به خبرنگار كيهان در اروميه گفت: من در مهاباد مذاكراتي با رهبران كرد انجام داده‌ام كه اين مذاكرات از ساعت 10 صبح الي 7 بعدازظهر به طول انجاميد و در جهات مختلفي مورد بحث قرار گرفت كه اكثر آن‌ها ناتمام مانده است كه انشاءالله براي تكميل مذاكرات دوباره به مهاباد خواهم رفت و نتيجه مذاكرات روي موضوعات مختلفي كه مورد بحث بودند بعداً در اختيار عموم قرار خواهد گرفت ولي آن‌چه مسلم است رهبران كرد واقعاً‌از اين وضع ناراحتند و باز آنچه كه مسلم است ملت كرد عموماً و رهبران كرد خصوصاً خواهان تجزيه كردستان از ايران نيستند و خواسته‌هاي آن‌ها همان 6 اصلي است كه قبلاً براي رييس‌جمهور ارسال داشته‌اند و در رسانه‌هاي گروه منعكس شده است و نهايت امر نحوه پياده كردن اين اصول است كه مورد بحث ما قرار گرفته آن هم با حسن‌نيت و تفاهم، نماينده امام افزود: در اين مذاكرات به حدي حسن‌تفاهم در بين بود كه هم براي آن‌ها و هم براي من خلاف انتظار بود فعلاً هم اينجانب و هم رهبران هموطن كرد اميدوارند در ظرف همين چند روز مشكلات منطقه كردستان براي هميشه حل شود.

خبرنگار اعزامي كيهان از مهاباد اطلاع مي‌دهد كه حجت‌الاسلام كرماني نماينده امام در غرب كشور از طرف سران كرد استقبال شاياني به عمل آمد و از دو راهي نقده تا مهاباد ايشان مورد استقبال عده كثيري از رهبران و كردهاي منطقه قرار گرفت.

هنگام ورود نماينده امام  به مهاباد ملا رحيم عباس نماينده روحانيون، قهرماني شهردار، فاضلي بخشدار و نماينده فرمانداري مهاباد و قاضي نماينده حزب دمكرات كردستان در سه راهي نقده از ايشان استقبال كردند.(كيهان14/1/1359)

جلسه نماينده امام با روحانيون

جامعه روحانيت اروميه نيز پس از بازگشت  نماينده امام جلسه‌اي در منزل استاندار آذربايجان غربي با حضور حجت الاسلام حاج شيخ حسين كرماني نماينده امام در غرب كشور تشكيل داد در اين جلسه مسايل مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد روحانيت نظر خود را درباره مذاكرات نماينده امام با سران كردستان قاطعانه بيان كنند و موضع خود را در قبال مشكلات و درگيري‌هاي موجود در اروميه و از خارج از اين منطقه مشخص كنند. نماينده امام كه اين مطالب را با خبرنگار كيهان بطور اختصاصي در ميان گذاشت، اظهار داشت: نتيجه مذاكرات ما و اتخاذ تصميم پس از جلسه‌اي كه در استانداري تشكيل خواهد شد اعزام مي‌شود.

خبرگزاري پارس نيز در مورد اين مذاكرات گزاش داد در پايان مذاكرات روز دوشنبه حجت‌الاسلام حاج شيخ حسين كرماني نماينده امام در غرب كشور با دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران و چند تن از رهبران اين حزب در مهاباد هر دو نتايج اين مذاكرات را بسيار مفيد، نويد دهنده و در محيط صميمانه و با صفا اعلام كردند.

از سوي ديگر دكتر عبدالرحمن قاسملو در پايان اين مذاكرات در گفت‌وگويي با خبرنگار اعزامي خبرگزاري پارس ضمن ابراز خوشحالي از ملاقات حجت‌الاسلام حاج شيخ حسين كرماني گفت: وي خوشبختانه در مسايل كردستان بصيرت كامل دارد و استنباطي كه از اوضاع كرده است ما را اميدوارتر ساخت كه حرف‌هاي ما دقيقاً آنطوري كه مي‌خواهيم در محضر امام، شوراي انقلاب و نزد رييس‌جمهوري منعكس خواهد شد ما مسايل را با صراحت كامل و حسن‌نيت مطرح كرديم. دكتر قاسملو افزود: در اين مذاكرات درباره دو مساله اساسي گفتگو شد، يكي متوقف ساختن درگيري‌‌ها و دوم طرح مسايل اساسي مشكل كردستان با تامين حقوق مردم كردستان به شكل خودمختاري. ما پيشنهادهايي در اين زمينه تقديم كرديم كه اميدواريم با سرعت هرچه بيشتر به آن‌ها جواب داده شود. چون وضع كشور اين امر را ايجاب مي‌كند.

دبير كل حزب دمكرات كردستان افزود: ما خوشحاليم كه توانستيم يكبار ديگر اين احساس را به وجود بياوريم كه به سرنوشت ميهن‌عزيزمان ايران و استقلال كشور به رودررويي در مقابل توطئه‌ها علاقمنديم و آن‌چه مردم كردستان مي‌خواهند در چارچوب كشور جمهوري اسلامي قبل تحقق است در ضمن از فرصت استفاده كرديم و يكبار ديگر پشتيباني حزب دمكرات ايران را از رهبري امام امت اعلام كنيم.

خبرنگار خبرگزاري پارس از قاسملو سوال كرد شما فكر مي‌كنيد با مذاكرات امروز درگيري‌ها در منطقه متوقف بشود؟ وي گفت: ما علاقه داريم كه درگيري‌ها متوقف بشود چون دليلي براي درگيري‌ها نمي‌بينيم از نظر ما كافي است كه ارتش از مناطق درگيري دور بشود در مورد پيشنهادهاي طرح شده گفته شد اميدواريم در جلسات آينده به طور مشخص پيشنهادهاي طرفين مورد بحث و تصميم‌گيري قرار بگيرد.(كيهان14/1/1359)

اعلام آمادگي قاسملو براي بحث تلويزيوني

عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در نامه‌اي به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آمادگي حزب دمكرات كردستان را براي شركت در بحث آزاد در تلويزيون آزاد كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس متن نامه به اين شرح است:

صدا و سيماي جمهوري اسلاي ايران پس از تقديم سلام بدين وسله از طرف حزب دمكرات كردستان ايران آمادگي كامل خود را برا شركت در بحث آزاد در تلويزيون درباره مشكلات كردستان در سراسر كشور اعلام مي‌كنيم. نمايندگان حزب ما براي شركت در اين بحث آماده‌اند و منتظر تعيين وقت و معرفي نمايندگان دولت مي‌باشند.با تقديم احترام كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران دبير كل ـ عبدالرحمن قاسملو(كيهان14/1/1359)

                                                                                     

قاسملو: ما عليه جمهوري اسلامي اسلحه برنداشته‌ايم.

در صورت برقراري دموكراسي عدم دخالت گروه‌هاي غير مسوول و تامين حق خودمختاري حزب دمكرات به عنوان نخستين حزب سياسي  با هر گونه حمل اسلحه مخالفت مي‌كند.

مساله كردستان اگر حل نشود علي‌رغم تمايل دروني ما يكبار ديگر منفجر خواهد شد.

ما خودمختاري مي‌خواهيم  و در راه كسب آن مردم كردستان هزاران شهيد داده‌اند.

دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان در يك گفتگو اختصاصي با خبرنگار اعزامي خبرگزاري پارس به مهاباد پيرامون علل درگيري‌هاي اخير و مخالفت حزب دمكرات با خلع سلاح و مذاكرات وي با نماينده امام در غرب كشور سخن گفت.

وي در مورد علل درگيري‌هاي اخير آذربايجان غربي گفت: متأسفم يك‌بار ديگر مقامات رسمي واقعيت را تحريف مي‌كنند ولي فكر مي‌كنم مردم ايران هوشيارتر از آن هستند كه گول بخورند. علت اصلي درگيري‌ها وضع است كه در كردستان وجود دارد. اين وضع نه جنگ و نه صلح نمي‌توانند براي مدت طولاني ادامه يابد. مساله كردستان جمع شده و اگر حل نشود تبديل به عقده خواهد شد و علي‌رغم تمايل دروني ما يكبار ديگر كردستان منفجر خواهد شد.

دكتر قاسملو افزود: علت اصلي عدم توجه به خواسته‌هاي برحق مردم كردستان است و در اين ميان عده‌اي فرصت‌طلب و ضد نقلاب از وضع موجود به سود خود و گروه خود استفاده مي‌كنند و واقعيت اين است كه بيش از يك سال است كه فئودال‌هاي اروميه كه اكثر روابط نزديكي با ساواك داشته‌اند و حتي سردسته‌ي آن‌ها رشيد بيگ جهانگيري از مقربين صياديان رييس ساواك محلي آذربايجان غربي دهقانان را از خانه و كاشانه‌شان اخراج كردند و مقامات تاكنون به خواست اصلي آن‌ها براي مراجعت با مأوي و مسكن خود توجه نكرده‌اند. پس از اين‌كه آقاي ظهيرنژاد مجدداً امكان فعاليت يافت و به رياست ژاندارمري كل كشور منصوب گردييد بلافاصله رشيدبيگ جهانگيري و دارودسته‌اش راه‌هاي بين اشنويه و سوماي و برادوست را مسدود كردند و به آزار مردم پرداختند و دهقانان از اين جريان كاسه‌ي صبرشان لبريز شد و عليه اين فئودال‌ها قيام كردند و كوشش كردند تا راه‌ها را باز كنند. البته حزب ما هم‌چنان كه در برنامه‌اش است به كمك دهقان‌ها شتاف و در نتيجه درگيري‌هايي در منطقه ترگول و مرگول به وجود آمد كه متاسفانه منجر به كشته‌شدن عده‌اي بي‌گناه شده البته موجب خلع سلاح عده‌اي از اين مزدوران هم شد. وي گفت: نقده كه مدتهاست مركز توطئه به شمار مي‌روند و به سرعت از اين فرصت استفاده كرد و حمله را به سوي اشنويه آغاز نمود و در ده قلاتان جريان كشتار بي‌رحمانه قارنا به شكل ديگر تكرار شد و 20 نفر دراين ده به قتل رسيد كه 17 نفر آن‌ها غيرمسلح بودند. نتيجه مي‌گيريم درگيري در اطراف اروميه عبارت است از برخورد بين نيروهاي انقلابي و نروهاي ضد انقلاب كه متاسفانه ارتش و ژاندارمري علناً از نيروهاي ضد انقلاب پشتيباني مي‌كنند.(كيهان16/1/1359)

چگونگي درگيري‌هاي اشنويه و دره قاسملو

قاسملو در پاسخ به اين سئوال كه شما و آقاي حقگو هر دو به فئودال‌هايي كه در منطقه غرب اروميه هستند حمله كرده و عدم درگيري را وجود فئودال‌ها دانستيد ولي درگيري‌هاي دره قاسملو و اشنويه چه ربطي با منطقه غرب داشت و چه طور شد كه افراد مسلح حزب شما جلوي ارتش را در دره قاسملو سد كردند. گفت: وقتي‌كه هواداران ما از اشنويه به كمك دهقانان ترگور و مرگور رفتند ارتش و ژاندارمري تصميم گرفتند كه راه كمك به دهقانان را قطع كنند به همين جهت نزديك‌ترين راه را كه بين اشنويه و اروميه است انتخاب كردند كه از دره قاسملو مي‌گذرد و علي‌رغم هشدارهايي كه ما به شخص استاندار داديم و خواستيم كه در شرايط كنوني ارتش نقل و انتقالاتي به عمل نياورد. نيروهايي مجهز ارتش به كمك تانك و هلي‌كوپتر به سوي دره قاسملو به حركت درآمدند و در نتيجه در اين‌جا درگيري‌هايي به وجود آمد كه بر خلاف ادعاي ستاد ارتش و آقاي استاندار ضربه‌هاي زيادي به ارتش وارد آمد. ما هميشه اعلام كرده‌ايم و عملاً‌نشان داده‌ايم كه حزب دمكرات مخالف نقل وانتقالات ارتش نيست به شرطي كه مقصود از اين نقل و انتقالات استقلال در مناطق استراتژيك براي حمله به مردم كردستان نباشد و هميشه پيش‌مرگان ما در اين نوع نقل و انتقالات مسالمت‌آميز ارتش را همراهي كرده‌اند ولي با صراحت كامل اعلام مي‌كنيم كه در شرايط حساس فعلي هر نوع نقل و انتقالات كه مقصود از آن اشغال نقاط استراتژيك به منظور سركوب خلق كرد باشد رد مي‌كنيم و البته مسووليت عواقب وخيم چنين كاري را به عهده‌ي مقامات ارتشي مي‌گذاريم. و اين چيزي است كه در روز 15 آذر سال 58 در اعلاميه آتش‌بسي كه از طرف جنوب داده‌ايم و هيات ويژه دولت با آن موافقت كرده است اعلام كرديد. مجدداً سئوال شد به غير از درگيري‌هاي چند روز اخير ارتش كبار هم در شهرستان سلماز كه براي مانور رفته بود مورد هجوم قرار گرفت. اين به آن معنا نيست كه شما مخالف هر نوع حركت ارتش در منطقه هستيد.

قاسملو گفت: نخير ما موافق اين هستيم ارتش در پادگان‌ها در مناطقي كه مستقر شده به نقل و انتقالات معمولي خود ادامه بدهد ولي نبايد به چنان نقل و انتقالاتي دست بزنند كه موجب تحريك احساسات مردم و موجب درگيري بشود و اين همان چيزي است كه در اعلاميه آتش بس ما آمده است.(كيهان16/1/1359)

شرايط خلع سلاح حزب دمكرات

سئوال شد: شما اعلام كرديد كه مردم كرد اسلحه را بر زمين نخواهند گذاشت مگر اين‌كه خودمختاري بدهند در حالي‌كه ما مي‌دانيم مردم كرد جزو ملت ايران است. حالا كه ملت ايران خواهان خلع سلاح تمام گروه‌هاست.شما به چه دليل با خواست ملت مخالفت مي‌كنيد؟

قاسملو گفت: خواست كدام ملت؟

خبرنگار گفت: ملت ايران

قاسملو گفت: ما به عنوان خلق كرد سال‌هاست در راه حقوق اصلي به شكل خودمختاري در چارچوب ايران مبارزه مي‌كنيم ما عليه جمهوري اسلامي اسلحه برنداشته‌ايم ولي از آغاز انقلاب ايران تاكنون بارها مردم كردستان مورد حمله‌ي به سختي گروه‌هاي غير مسوول و متاسفانه ارتش و ژاندارمري قرار گرفته‌اند و در نامه‌ي سرگشاده خود هم به آقاي دكتر بني‌صدر نوشته‌ايم كه اگر ما اسلحه بر زمين بگذاريم آيا ايشان تضمين مي‌كنند كه قارناي ديگري يا چند قارناي ديگر به وجود نيايد و ايشان تضمين مي‌كنند همچنان كه در كامياران اتفاق افتاد گروه‌هاي غير مسوول مردم كردستان را قتل عام نكنند. به اين ترتيب تقاضاي ما خيلي ساده است: اولاً ما نظرمان اين است كه اسلحه‌ي را كه مردم كردستان در اختيار دارند مي‌توانند كاملاً در خدمت جمهوري اسلامي و در مبارزه عليه امپريالسم قرار بگيرد. آن‌چه ما مي‌خواهيم امنيت داخلي به عهده مردم كردستان واگذار شود. ارتش در صلاحيت دولت مركزي است و الان هم در سراسر كردستان مستقر است و كسي هم معترض ارتش نمي‌شود. ثانياً ما خودمختاري مي‌خواهيم و در راه كسب خودمختاري مردم كردستان هزار نفر شهيد داده‌ايم. در يك جنگ سه ماهه ارتش و ژاندارمري و پاسداران با تمام نيروي خود مردم كردستان كوبيدند. حال بدون مقدمه از ما مي‌خواهند اسلحه را بر زمين بگذاريم و ما در جواب مي‌گوييم وقتي كه اصول دمكراسي در ايران برقرار شد و گروه‌هاي غير مسوول حق دخالت در سرنوشت كشور را نداشته باشند وقتي حق خودمختاري براي مردم كردستان تامين گردد و انتظامات داخلي كردستان به دست پيشمرگان كرد سپرده شود آن‌گاه ما به عنوان نخستين حزب سياسي آماده‌ايم با هرگونه حمل اسلحه از طرف هر مقام غيررسمي مخالفت كنيم چرا كه در اين‌صورت اين خود مردم خواهند بود كه حكومت خواهند كرد و اما اگر كسي به زور بخواهد در كردستان مردم را خلع سلاح بكند بايد كاملاً آگاه باشد كه اين سرآغاز جنگ و برادركشي است.

سوال شد شما با كداميك از كشورها در ارتباط هستيد و اسلحه و مهمات خود را از كجا تامين مي‌كنيد زيرا گفته مي‌شود با كشورهاي خارج در ارتباط هستيد.

دبير كل حزب دمكرات كردستان گفت: اين اتهامات واهي و پس مانده رژيم شاهنشاهي است اين اتهامات به اندازه‌اي پوچ است كه احتياج  به جواب ندارد پشتيبان اصلي ما مردم كردستان هستند ما خود را ايراني مي‌دانيم و از ايران به عنوان وطن خود از استقلال ايران و از دستاوردهاي انقلاب و از مرزهاي ميهن‌عزيزمان هميشه آماده‌ايم در مقابل تجاوز خارجي از هر كجا كه باشد دفاع كنيم.

سئوال شد: امروز نماينده امام در غرب كشور به مهاباد آمده و ملاقاتي با شما داشته نتيجه ملاقات را شما چگونه مي‌بينيد؟

قاسملو گفت: وقتي كه درگيري‌ها داشت شدت مي‌يافت من از طرف كميته مركزي حزب تلگرامي به حضور امام فرستادم و تقاضا كردم خود امام در اين مساله دخالت كنند چرا كه در غيراين‌صورت خطر جنگ سراسري در كردستان مي‌رود. خوشبختانه همانطور كه انتظار مي‌رفت امام به خواست ما جواب مثبت دادند و به ما خبردادند كه حضرت آيت‌الله كرماني براي ملاقات به مهاباد خواهد آمد و ما عميقاً خوشحاليم. به ويژه كه ايشان در گذشته نيز با مسايل كردستان به طور واقع‌بينانه‌اي برخورد داشته‌اند. اميدواريم اين ملاقات منجر به توقف درگيري‌ها بشود و ثانياً براي يافتن راه حل اساسي براي مساله كردستان كه همان تامين حق خودمختاري كردستان است كمك نمايد.

در پايان سئوال شد اخيراً تعدادي از خانواده‌هاي متعلق به دشت بيل بين اشنويه و اروميه غارت شده‌اند و گفته مي‌شود اين غارت‌ها را افراد مسلح حزب دمكرات كرده‌اند.

قاسملو پاسخ داد: من فكر مي‌كنم مردم اروميه در يك سال گذشته دريافته‌اند كه اعضاي حزب دمكرات كردستان بر خلاف تبليغات سوء آدم‌هاي غارت‌گري نيستند و البته ممكن است كسي به اسم حزب ما چنين كاري كرده باشد و در جريان برخورد و جنگ معمولاً از اين اتفاقات سيارمي‌افتد ولي با همه‌ي آن‌ها اگر ما به عنوان حزب بفهميم كه كسي از هوادارانمان يا اعضاي حزبمان خانه‌ي كسي را غارت كرده يا اگر حتي اين شخص آن‌طور كه ما مي‌گوييم مزدور هم باشد با همه‌ي اين‌ها حتماً اموال پس داده خواهد شد.(كيهان16/1/1359)

نظر حزب دمكرات در مورد مذاكره با نماينده امام

خبرنگار كيهان در مورد مذاكره دموكراتيك كه در مهاباد از طرف رهبران حزب دمكرات در جريان بود به علت نبودن دكتر قاسملو در محل كارش با حسن‌زاده عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان تماس گرفت و از ايشان نظرخواهي كرد وي در اين مورد گفت: كه مذاكرات با نماينده حضرت امام بسيار مفيد و ثمربخش بود راستي ايشان اطلاعات زيادي در مورد كردستان داشته‌اند به طوري كه خودشان اظهارنظر مي‌كنند 18 سال در كردستان زندگي كرده و از اين لحاظ با خواسته‌هاي مردم كردستان آشنايي زياد داشته و مسايلي را كه ما مطرح كرديم همان است كه در اصول شش‌ماده است كه به آقاي رييس‌جمهور هم تقديم كرده بوديم و كاملاً‌ايشان قبول دارند و در واقع بين ما و ايشان هيچگونه اختلاف نظري وجود ندارد و به ايشان قول داديم كه در بازگشت به تهران سعي كنند در اولين فرصت به حضور امام برسند و اين مسايل را با نظر خودشان و همراه با نظرات ما به حضور امام امت برسانند و سعي بكنند كه امام اين‌ها را رسماً از زبان خودش اعلام بفرمايد تا محيط سالمي براي مذكرات به وجود بيايد ايشان قول دادند صداي اعتراض خود را عليه اقدامات جنگ‌افروزانه نيروهاي ضد انقلابي بلند كنند. يك سخنگوي جمعيت كردهاي مقيم مركز در رابطه با انتشار اطلاعيه‌اي حزب دمكرات كردستان در مورد توطئه آغاز كشتار ديگر در منطقه كردنشين گفت: از اول فروردين‌ماه اخبار متعددي در مورد آغاز جنگ برادركشي در كردستان به دفتر جمعيت رسيده است و ارتش نيز روز به روز در سراسر شهرها كردستان و نقاط كردنشين تقويت مي‌شوند. وي افزود: ما ضمن درخواست از امام خيمني براي جلوگيري از جنگ افروزي عوامل امپرياليسم در كردستان از همه‌ي خلق‌هاي ايران و نيروهاي ضد امپرياليستي درخواست مي‌كنيم كه بر عليه اين توطئه صداي اعتراض خود را بلند كنند.

اروميه ـ حقگو استاندار آذربايجان غربي در تماس با خبرگزار پارس اروميه وضع منطقه آذربايجان غربي را تا حدودي آرام خواند. وي اعلام داشت تا ساعت 12 ديروز گزارشي از درگيري‌هاي احتمالي به وي نرسيده است. در همين حال حاج شيخ‌كرماني نماينده امام در منطقه غرب كشور كه بار ديگر براي گفتگو با سران حزب دمكرات و شخصيت‌هاي مذهبي به مهاباد رفته بود به اروميه بازگشت.

حجت‌الاسلام كرماني نماينده امام در غرب كشور در تماسي با خبرگزاري پارس مذاكرات عصر ديروز و ديشب در مهاباد را بسيار مفيد خواند. كرماني اعلام كرد كه در اين گفتگوها موافقت شد درگيري‌ها هر چه زودتر قطع شود و من امروز براي تقديم گزارش از وضع منطقه به حضور امام و رييس‌جمهور عازم تهران هستم. نماينده امام افزود: آن‌چه كه براي من روشن شد اين بود كه حزب دمكرات كردستان موافق درگيري با ارتش نيست و ما در اين درگيري‌ها زمينه مذاكرات اساسي و خاتمه دادن به درگيري‌ها و بحران را فراهم كرديم كه انشاءالله هياتي از تهران براي ادامه مذاكرات و كليه‌ي بحران به منطقه خواهد آمد.(كيهان16/1/1359)

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |

27 Jul 2007 12:18

دكتر عبدالرحمن قاسملو و كردستان(9)

 

 دكتر قاسملو در يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار كيهان:

 

سياست حزب ما، سياست دفاع از استقلال كشور است

 

اشاره:

بي نظمي عدم امنيت اختلاف گروگان‌گيري و وجود خطر براي كسي كه به كردستان مي‌رود. اين بود نظر ما قبل از آن‌كه به آن منطقه برويم اما ما كه براي ديدن مسايل كردستان از نزديك و گفتگو با مردم آن ديار و مصاحبه با رهبران آن‌ها همه خطرات را پذيرا شده بوديم راهي كردستان شديم. ماحصل مسافرتمان كه منفي شده است، دور از هرگونه تعصب گروهي و پيش‌داوري باشد در زير آمده است. اولين شهري كه مورد بازديد قرار گرفت، مهاباد بود. در نزديكي شهر افراد پيشمرگه ماشين‌ها و سرنشينان آن را بازديد مي‌كنند. در شهر پيشمرگان مسلح فراواني رفت و آمد مي‌كنند كه شهر يك حالت نه جنگ و نه صلح را داشته است. اكثريت پيشمرگان را افراد حزب دمكرات تشكيل مي‌دهند. تپه‌اي مشرف به شهر را ارتش با تانك‌هاي مستقر در آن در اختيار دارد. افراد ارتش به طورغير مسلح مي‌توانند در شهر آزادانه حركت كنند. مامورين راهنمايي و رانندگي كه افراد بومي مي‌باشند. نظم ترافيك را به عهده دارند. در گوشه‌اي از شهر و بازار اسلحه فروشي است كه سلاح‌هاي مختلف مانند ژـ 3 و كلت و . . . در آن به سهولت خريد و فروش مي‌شود.

براي مصاحبه آدرس منزل دكتر قاسملو را جويا مي‌شويم. تقريباً بيشتر پيشمرگه‌ها از محل اقامت قاسملو اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. اما دكتر نظامي و دكتر سياسي حزب نهايت همكاري را با ما مي‌كنند و مصاحبه انجام مي‌شود.

در زير رگبار شديد و تگرگ راه‌پيمايي ضد امپرياليستي به دعوت حزب دمكرات با قطارهاي ضد آمريكايي و حمل پلاكارت‌هايي به طرفداري از امام خميني برگزار مي‌شود.

در نمايشگاه عكس كه حزب دمكرات بر پاي كرده بود با چند عضو حزب كمونيست عراق برخورديم وقتي كه چگونگي اين رفت و آمد را پرسيديم به ما گفتند كه در مرز طرفداران اين حزب با نشان دادن كارت حزب كمونيست عراق مي‌توانند به ايران بيايند و ما هم مي‌توانيم به كردستان عراق برويم.

در گفتگويي كه در مساجد با مردم داشتيم آن‌ها از اين جمله آقاي بني‌صدر كه گفته بود (در كردستان اسلام، غريب است) گله مي‌كردند و مي‌گفتند ما به جاي به نوبت شما در شبانه‌روز 5 بار به مسجد مي‌آييم و با وجود 24 مسجد كه به طور آزادانه هر فرد مي‌تواند در آن‌ها رفت و آمد كند باز هم اسلام غريب است!؟

در شهر بوكان كومله طرفداران بيشتري نسبت به مهاباد دارد ولي با اين حال نماينده اين شهر در پاسخ با 57 درصد از آرا از دمكرات‌ها انتخاب شده‌اند.

نكته جالب اين‌كه عده‌اي از مردم در كردستان چريك‌هاي فدايي خلق و كومله را مسلمان مي‌دانند در حالي‌كه خود اين گروه‌ها كمونيست بودن خود را قبول دارند، ريشه‌يابي اين طرز تفكر براي ما ميسر نگرديد. در اينجا نيز مثل مهاباد مردم با پاسداران عديداً مخالفند. علت را جويا مي‌شويم به غير از اسلامي رفتار كردن بعضي از افراد سپاه و تبليغات به گروه‌هاي سياسي مي‌رسيم.

در شهر سنندج كه به تازگي جو ديگري بر آن‌جا حكم‌فرما شده است، مردم بيشتر تحت‌تاثير حزب كومله قرار گرفته‌اند عقيده بعضي‌ها بر اين است كه آقاي شيخ عزالدين بيشتر از حزب كومله حمايت مي‌كند و براي اين منظور تداركي نيز كه نشان‌دهنده حمايت ايشان از كانديداهاي كومله است ارايه مي‌دهند.

در ساعت 5 بعدازظهر شنبه 22 فروردين ماه سخنراني آقاي شيخ عزالدين حسيني در ميدان آزادي شهر با شركت عده كثيري از مردم برگزار مي‌شود و آقاي عزالدين حسيني ضمن بررسي تاريخچه مبارزه خلق كرد با محكوم كردن امپرياليسم آمريكا و عراق مي‌پردازد و نيز مخالفت خود را از خلع سلاح پيشنهادي آقاي بني‌صدر ابراز مي‌دارد. شهر «بخش» كامياران در دست پيشمرگان مسلمان كرد مي‌باشد در اين شهر روابط بين مردم سني و شيعه بسيار حسنه است. مردم راجع به پيشمرگان كرد مي‌گويند هركس نظم و امنيت را به ما بدهد مورد تاييد ما مي‌باشد.

در مورد خودمختاري مي‌گويند ما خودمختار اتحاد كليه‌ي كردها زير پرچم ايراني مي‌باشيم با اين وضع اكثر مردم طرفدار حزب دمكرات مي‌باشند.

يكي از پيشمرگان مسلمان دليل محكوميت خود را تحويل دادن مقداري سلاح به ارتش مي‌داند و ديگري نامه‌هايي را كه نشان دهنده اجازه‌نامه مسافرت مادرش براي مدت دو روز از سنندج به كامياران مي‌باشد.(كيهان27/1/1359)

-آن‌چه خوانديد مقدمه‌اي بر گزارش شتاب‌زده از كردستان و خصوصاً مهاباد است كه لزوما نمي تواند گوياي همه مسايل اين منطقه باشد. اما سايه روشن مسايل كردستان را مي‌توان لابلاي گفت و شنود كيهان با دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران و شيخ عزالدين حسيني از رهبران مذهبي اين منطقه ترسيم كرد. نخستين بخش از اين سري گفتگوها را امروز مي‌خوانيد.

س: نظرتان راجع به درگيري‌هاي اخير در مرز ايران و عراق چيست؟

ج: قبل از همه، ما تهديد‌هاي زمام‌داران عراق را با قاطعيت رد مي‌كنيم و البته هر تجاوزي كه به ايران ميهن ما بشود با همه‌ي نيرو در مقابل آن تجاوز مقابله خواهيم كرد. اين تجاوز از طرف هر كس كه مي‌خواهد باشد. در ضمن ما عمل اخراج ايرانيان را از جمله كه تعداد زيادي كرد هم در ميان آن‌ها مي‌باشد و به طور كل عمل اخراج را عملي غيرانساني مي‌دانيم و محكوم مي‌كنيم. ما فكر مي‌كنيم كه به طور كلي در طول تاريخ كردها مرزداران بسيار خوبي بوده‌اند و حالا هم كه ضرورت ايجاب مي‌كند با تمام نيرو از مرزها دفاع خواهند كرد و مطلب ديگر از گفته‌هاي آقاي بني‌صدر بسيار ناراحت و بسيار دلگير مي‌باشيم براي اين‌كه ايشان گفته‌اند ما نمي‌توانيم ارتش را به پيش بفرستيم و گروهاي مسلح از پشت عليه آن توطئه بكنند. اين را ما از طرفي توهين به خودمان مي‌دانيم. اگر مقصود آقاي بني‌صدر ماها هستيم، كه متأسفانه هستيم، دفعه‌ي اول نيست كه اين‌چنين در اين باره صحبت مي‌كند، و ثانياً ما فكر مي‌كنيم در شرايط فعلي چون ايشان فرمودند كه بايد اول كشور را از وجود اين گروه‌ها پاك كرد، بگويم ما گروه نيستيم، شما بفرماييد در باره‌ي كردستان بگويند تا يك مليت پنج، شش ميليوني هستيم و مسلح.

 ما يك گروه نيستيم در كردستان، صدها هزار مسلح هستيم ما در نامه‌ي سرگشاده به آقاي بني‌صدر نوشتيم و حالا هم تكرار مي‌كنيم براي دفاع از استقلال ايران و تماميت ارضي آن با همه‌ي قوا آماده هستيم، در برابر تجاوز هر كشور خارجي كه باشد مقاومت خواهيم كرد و قدرت مقاومت هم داريم. ملت كرد به طور كلي ملتي است وطن‌دوست و پشتيبان سياست حزب ما كه سياست آن دفاع از استقلال كشور است. ولي در ضمن اگر قرار باشد كه اين مبارزه عليه امپرياليسم كه احتياج به وحدت دارد بهانه قرار داده شود كه به ما يا دست‌آوردهاي انقلاب حمله شود، هم‌چنين كه بارها گفتيم و حالا هم تكرار مي‌كنيم اجازه‌ي چنين كاري را نخواهيم داد.

س: شما اقداماتي براي مقابله با تجاوزعراق از لحاظ نيرو كرده‌ايد؟

ج: ما نيرو داريم. در مرز فكر نمي‌كنيم جايي كه ما نيرو داريم كسي جرأت كند به آن قسمت حمله كند، چون هر حمله‌اي با شدت هر چه بيشتر جواب داده خواهد شد وبعد هم ما بارها گفتيم وقتي ارتش با حسن‌نيت به شهر مهاباد آمده و چندين بار اتفاق افتاد كه ارتش را ما اسكورت كرده‌ايم و حتي با گروه‌ها تا حد برخورد پيش‌رفته‌ايم، و وقتي كه آقاي كرماني نماينده امام اين‌جا بود خود ايشان از طرف فرمانده پادگان رسماً از ما تشكر كردند. به ما خبر دادند كه ديروز ارتش از رفقاي ما خواهش كرد تا در خانه و پيرانشهر در مرز عراق برود، و رفقاي ما با ارتش رفتند و گفتند كه حاضرند افراد هم براي دفاع در اختيار ارتش بگذارند. رفتند با هم شناسايي كرده‌اند و با همكاري كامل برگشته‌اند نه برخوردي و نه نزاعي شده است و پس اين ما نيستيم كه برخورد ايجاد مي‌كنيم اگر اين برخورد ارتش نسبت به ما باشد، به نظر من كوچكترين برخوردي نخواهد بود، ولي اگر مثل اين باشد كه 15 روز پيش اتفاق افتاد و براي دفاع از يك مشت فئودال ساواكي سابق ارتش عليه دهقانان و عليه نيروهاي سياسي دست به اقدامات و عمليات نظامي بزند و ژاندارمري مخصوصاً، آن وقت معلوم است كه مردم از خودشان دفاع خواهند كرد. هم‌چنان‌كه دفاع كرده‌اند.

س: آقاي ظهيرنژاد چندين بار از شما دعوت به مناظره‌ي تلويزيوني كرده است؟

ج: ما با آقاي رييس‌جمهور مناظره‌ي تلويزيوني خواهيم داشت نه با افرادي مثل ظهيرنژاد. او كسي نيست كه قابل مناظره با من باشد.

س: نظر شما درباره طرح خلع سلاح گروه‌هاي سياسي چيست؟

ج: در پياده كردن طرح خلع سلاح بدون تحقق بخشيدن به تامين خواسته‌هاي دمكراتيك يا دمكراسي و قبول كردن حق خودمختاري و سپردن انتظامات داخلي به پيشمرگان كرد و غير از اين طرح خلع سلاح براي خود آقاي بني‌صدر هم يعني برادركشي و هيچ معناي ديگري هم نمي‌دهد.

س: طرح شش‌اصلي كه شما پيشنهاد كرده‌ايد در رابطه با هيات حسن‌نيت و نماينده امام تا چه اندازه موفق بوده و اختلاف شما با دولت بر سر چه موضوعي مي‌باشد؟

ج: متأسفم كه اين حرف را مي‌زنم، من نمي‌دانم كه با چه كسي طرف هستيم. چندين ماه از روز اعلام آتش‌بس،  تا حالا طرف ما هيات ويژه دولت براي كردستان بوده، اين هيات آمد و رفت. هر چه ما گفتيم، هر چه ما سعي كرديم كه به يك توافقي برسيم همين كه آقاي صباغيان از كردستان خارج شدند مثل اين‌كه همه را فراموش كرد و عملاً به اشكال‌تراشي و كارشكني پرداخت. روز اول گفتند با نمايندگي خلق كرد وارد مذاكره نمي‌شوند كه اين را ما بهانه‌ي بيشتر نمي‌دانيم. بعداً حتي خود ما و خيلي از گروه‌هاي ديگر به ما اتهام وارد كردند كه چرا تنها با دولت وارد مذاكره شده‌ايد و ما براي اين‌كه علاقه و عقيده داريم و هنوز هم بر سر عقيده‌ي خودمان هستيم كه مساله‌ي كردستان راه حل نظامي ندارد بايد نشست و مذاكره كرد و بدين جهت نشستيم و آن شش اصل را دو ماه پيش به امام داديم. در همان زمان گفتند كه موافقت شد و بعد متأسفانه مساله‌ي بيماري امام پيش آمد و قرار بود هياتي از طرف خود امام به كردستان بيايد. اين هيات نيامد و بعد رييس‌جمهور انتخاب شد و ما به آقاي بني‌صدر راي نداديم ولي وقتي انتخاب شد رييس‌جمهور آن كساني نيست كه به آن راي دادند بلكه رييس‌جمهور، كشوري است و ما به عنوان يك مقام رسمي به ايشان رجوع كرديم، تماس گرفته‌ايم. آقاي حسن‌زاده كه عضو دفتر سياسي ما هستند جزو هياتي بودند كه رفتند با خود ايشان مذاكره كردند و آقاي رييس‌جمهور اين 6 اصل را قبول كردند. اگر تصريحاً و يا صراحتاً قبول نكرده باشد، تلويحاً قبول كرده‌اند و ما گفتيم كه اگر اين 6 اصل را عنوان بكنيم ان وقت ديگر نيازي به مذاكره نيست. ما پشتيباني مي‌كنيم از رياست شما و ما عقيده داريم كه اگر اين 6 اصل تصويب بشود اكثريت قريب ‌به اتفاق ملت كرد از اين 6 اصل طرفداري مي‌كنند چرا كه خواسته‌هاي خلق كرد در اين 6 اصل گنجانده شده است. يعني مي‌خواهم نتيجه بگيريم كه ما حداكثر كوشش خودمان را براي اينكه از طريق مسالمت‌آميز مساله را حل بكنيم به كار برديم وقتي كه درگيري‌هاي اروميه پيش آمد خوب ما متوجه شديم كه عملاً هم آقاي استاندار كه در حرف طوري نشان مي‌داد كه مخالف درگيري است و عملاً‌در درگيري‌ها شركت داشت و هم كساني كه چندين‌بار در واقع درگيري به وجود آوردند آقاي حسني با آقاي ظهيرنژاد بودند و اين درگيري‌ها درست دو روز بعد از اين‌كه آقاي ظهيرنژاد به فرماندهي كل ژاندارمري منصوب شد شروع شد و تصادفي نبود، به نظر من ما واقعاً ديديم كه دارند يك جنگ برادركشي راه مي‌اندازند از آقاي بني‌صدر هم كه خبر نشد، در نتيجه هيچ راه ديگري كه مجدداً‌به خود امام مراجعه بكنيم نداشتيم اين بود كه تلگرافي فرستاديم به حضور امام و در روزنامه كيهان هم چاپ شد و تماماً به همان صورتي كه مطرح كرديم و خوشبختانه امام بلافاصله جواب داد و آقاي حجت‌الاسلام كرماني را فرستاد براي مذاكره و در واقع ايشان براي مذاكره با حزب دمكرات اين‌جا آمدند و در جلسه‌اي كه داشتيم و 9 ساعت به طول انجاميد، مذاكره كرديم و تقريباً به توافق كامل رسيديم و ايشان اين توافق را اعلام هم كردند و اخيراً كه اين‌جا بودند پيشنهادهاي شخصي را كه داده بوديم و اصل اين اعلام همان 6 اصل كه از طرف خود امام بود با خودشان بردند. قرار بود كه برگردند. در عرض همين هفته كه گذشت خبري به ما بدهند ولي متأسفانه كه از ايشان خبري نشد. اين وضعي است كه الان وجود دارد. وضعِ نه جنگ و نه صلح كه البته با آن اقداماتي كه عده‌اي توطئه‌گر، در اروميه، در نقده و در كرمانشاه جمع شده‌اند و امكانات زيادي هم در اختيار دارند. با اين وضع خطر جنگ برادركشي هميشه هست و حالا هم در شرايط فعلي كه مبارزه با امپرياليسم آمريكا در واقع گسترش بيشتري يافته ما نظرمان را در اعلاميه‌اي بيان كرديم كه براي تحكيم جبهه‌ي داخلي بايد اول مبارزه شود. امپرياليستي را همه‌جانبه و به صورت پي‌گير، پيش برد.

چهار اصل براي مبارزه با امپرياليسم

مبارزه را نمي‌توان با شعارهاي متعدد، ادامه داد. بايد عليه نفوذ سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي امپرياليسم مبارزه كرد و اين نفوذ را اصلاً ريشه كن ساخت. حالا فرصتي است پيش آمده بايد اين‌كار را كرد. مثلاً فرض اين‌كه قطع مبارزه با امپرياليسم آمريكا بسيار كار خوبي است و حتي گفته شده كه جشن هم مي‌گيريم و اين‌كه اگر اين قطع رابطه اين‌قدر خوب است چرا ما خودمان زودتر اين‌كار را نكرديم و حالا هم به نظر ما مبارزه را بايد خيلي پيش‌برد و بر همه‌ي جوانب آن به ويژه تمام قراردادهاي دو جانبه‌ي اسارت‌آور كه هنوز هم اعتبار دارند، همه را ملغي كرد با آمريكا و بعد بايد اجازه داد به همه‌ي نيروهاي ضد امپرياليستي راستين بيايند ميدان. به همين جهت بايد آزادي‌هاي دمكراتيك را براي همه تامين كرد و براي اتحاد واقعي بايد حق خلق‌هاي ستمديده را داد. اين دو تا نفع دارد: يكي اينكه جبهه‌ي داخلي را واقعاً تقويت مي‌كنند. دوم اينكه چون خلق‌هاي ستمديده‌ي ايران در مرزها ساكن هستند جلوي هر توطئه را مي‌گيرند و سدي در مقابل هر تجاوز خارجي مي‌باشد. بعد هم بالاخره وقتي انقلابي، مردمي‌ست كه براي زحمت‌كشان ره‌آوردي داشته باشد.

 اين چهار اصل مبارزه پيگيري عليه امپرياليسم، ايجاد آزادي و امكان براي تمام نيروهاي راستين ضد امپرياليستي. به رسميت شناختن حقوق خلقهاي ستمديده به شكل خودمختاري و برآوردن حقوق زحمت‌كشان. اگر واقعاً به آن توجه بشود مبارزه ضد امپرياليستي يك محتواي غني پيدا مي‌كند كه توده‌هاي چند ميليوني كشور ما را هم بسيج مي‌كند و آن‌وقت مي‌شود در مقابل همه‌ي توطئه‌هاي امپرياليست از محاصره‌ي اقتصادي گرفته تا دخالت نظامي براي مدت زيادي يا درازمدت مقابله كرد.

س: طرح شش ماده‌اي شما آيا مورد توافق گروه‌هاي ديگر مي‌باشد و اگر شخص يا گروهي با آن‌ها اختلاف دارد بر سر چه مسايلي مي‌باشد؟

ج: ما وقتي كه هيات نمايندگي خلق كرد را تشكيل داديم اولين بيانيه‌اي كه داديم 8 اصل داشت، اين 9 اصل از آن 8 اصل مي‌باشد.

آن‌ها يكي از اعطاي خودمختاري مي‌باشد و يكي از آن‌ها آزادي دموكراتيك در سرتاسر ايران است كه اگر دو تا از‌آن‌ها را كه گفتم شش اصل باقي مي‌ماند. و از اين 9 اصل است كه طرح 29 ماده‌اي مشتق شدند كه به عنوان طرح قانوني پيشنهاد شده است و اين دو تا با هم در واقع شايد دو جزييات متفاوت داشته باشد، چون طرح 29 ماده‌اي مفصل مي‌باشد و اين شش اصل همه يا كل خودمختاري را شامل است، ما عقيده‌مان اين است كه اگر اين 6 اصل قبول بشود (كه ما با دولت به گفتگو پرداختيم و آن‌ها گفتند كه طرح قانوني را نمي‌شود تصويب كرد و مجلس بايد تصويب بكند.) چارچوب خودمختاري قبول شده است، و از طرف دولت و نماينده امام اين پيام را داده‌اند كه ما اصول خودمختاري را قبول مي‌كنيم. امام اعلام مي‌كند، با دولت اعلام مي‌كند بعد طرح قانوني آن مي‌رود مجلس به اين ترتيب اين 6 اصل پيشنهاد شده است، ما فكر مي‌كنيم اختلاف اساسي نيست و بعد من خيلي صريح مي‌خواهم عرض بكنم كه اگر اين 6 اصل مورد قبول قرار بگيرد و اعلام بشود هيچ گروهي در كردستان نمي‌تواند با اين شش اصل مخالفت بكند و از هر گروهي با آن مخالفت بكند البته از مردم به طور كلي دور خواهد شد و كاري هم از دستش بر نخواهد آمد.

س: در مورد مسلح كردن فئودال‌ها كه شما فرموده‌ايد آيا مداركي هم داريد و اگر داريد چرا آن‌ها را ارايه نمي‌كنيد؟

ج: بله دقيقاً شماره‌ي عدد آن‌ها را داريد ولي در جرياني كه اتفاق افتاده خودشان اسلحه را آوردند و تحويل ما دادند و حالا مرتب تحويل مي‌دهند و البته گفتم كه دولت مي‌خواهند با حزب دمكرات اسلحه بدهد، مي‌دهد به فئودال‌ها و باشد به حزب دمكرات هم و بعد به حزب دمكرات هم مي‌گويد برويد و از آن‌ها بگيريد. ولي خيلي چيز جالبي كه من براي آقاي اشراقي و آقاي كرماني نماينده امام تعريف كردم كه همان آقاي فئودال‌ها طبق صورتي كه ما داريم 935 قبضه اسلحه گرفته بودند در اروميه، 948 قبضه اسلحه هم از عراق برايشان آمده است. حالا اين 7 عده نمي‌دانم كجاست و چه كسي كش رفته است. ولي همان‌مقدار اسلحه هم از عراق آمده بود كه به دستشان نرسيد.(كيهان27/1/1359)

دكتر قاسملو در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار كيهان:

حفاظت از مرزها، فقط در صلاحيت دولت مركزي است.

دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در بخش پاياني گفت‌وگوي اختصاصي خود با كيهان، نقطه‌نظرهايش را پيرامون مسايل كردستان، مجلس سپاه پاسداران، ارتش، هيات نمايندگي خلق كرد و اقتصاد و تقسيم بودجه اعلام كرد. گفت وگو با دكتر قاسملو از جمله سري گفت‌وگوهاي اختصاصي كيهان با رهبران كردستان است كه بتدريج بچاپ مي‌رسد.

 

س: در تاريخ 25/10/58 آقاي شيخ عزالدين حسيني شما را محكوم به خلع سلاح و غارت يك ستون از ارتش كردند ـ در مياندوآب و بوكان ـ و گفتند حزب دمكرات برتري گروهي خودشان را به خلق كرد ترجيح مي‌دهند، نظر شما چيست؟

حزب دمكرات يك گروه نيست

ج: اگر كسي در اين‌جا اصلاً‌به برتري گروهي فكر نكند اين حزب دمكرات مي‌باشد. اولاً اين حرف حرفي است ناصحيح چون حزب دمكرات با خلق كرد چنان به هم آميختند كه نمي‌شود از هم جدا كرد. شما نتايج انتخابات را نگاه كنيد ببينيد در همين شهر مهاباد كه حتي ما يك ميتينگ هم براي انتخابات نداريم هشتاد و دو درصد مردم به حزب ما رأي دادند. در پيرانشهر 91 درصد و آقاي مصطفي هجري كه عضو كميته مركزي حزب ما هستند و كانديداي نقده هم بودند كه ترك‌زبانند. يك چنين حزبي ديگر نمي‌شود گفت: كه گروه است. گروه آن‌هايي هستند كه 500 رأي آوردند و هم‌چنين ادعا داشتند كه بوكان سنگر كومله است و حتماً نماينده كومله انتخاب خواهد شد. من خودم در آنجا بودم يك روز قبل از انتخابات  يكي از افراد بسيار جدي گروه كومله مي‌گفت: كومله آن‌جا بين  55 تا شصت درصد  آرا را خواهد آورد و واقعاً كانديدي هم كه داشتند يك طبيبي هست با شخصيت، كه سال‌هاي سال است در آن جا فعاليت مي‌كنند. كانديد ما با وجود اين‌كه اهل بوكان بود و يك ماه بيشتر نبود كه به بوكان برگشته بود ما پنجاه و هفت درصد آرا را آورديم و در دور اول هم انتخاب شديم. ما اطمينان قاطع داريم كه اگر در مريوان و در سنندج هم انتخابات بشود ما پيروز خواهيم شد و اين نامه‌اي است كه خود آقاي عزالدين حسيني با خط خودشان نوشته‌اند در تاييد كانديد كومله در منطقه تكاب شاهندژ با همه‌ي اين‌ها نماينده ما در آن‌جا 200هزار راي را آورد و نماينده ايشان و كومله هم با هم 5 هزار.

س: شما هميشه آقاي شيخ عزالدين حسيني  را در همه جا تاييد كرده‌ايد و آقاي شيخ عزالدين حسيني زماني كه حزب خلق مسلمان در تبريز راديو تلويزيون را گرفتند آن‌ها را حمايت كرد. اين مساله را چگونه توجيه مي‌كنيد؟

ما مي‌خواستيم آقاي عزالدين حسيني بي‌طرف باشد.

ج: ما به عنوان حزب دمكرات با آقاي شيخ عزالدين حسيني همكاريمان اين است كه ايشان رييس هيات نمايندگي خلق كرد مي‌باشد و در اين چارچوب همكاري داريم، وگرنه ما نه مسوول گفته‌هاي ايشان هستيم نه عمل ايشان. البته در مسايل بسياري نظر مشترك داريم، و آن‌چه بيشتر ما را از هم جدا مي‌كند در شيوه كار و فعاليت و شيوه برخورد نسبت به مسايل است. سابقاً ايشان‌را پشتيباني كنند ولي عملاً‌اين نامه نشان مي‌دهد (البته اين نامه منحصر به فرد هم است در جاهاي ديگر هم از اين نامه‌ها مي‌باشد) كه ايشان از نماينده كومله پشتيباني مي‌كنند. البته حق مسلم خودشان است ما ادعايي نداريم ولي ما حاضر و آماده‌ايم درباره‌ي مسايل مشترك با ايشان همكاري بكنيم.

زمان جنگ ما بوديم كه مي‌جنگيديم

آن شعارهاي تندي را كه گروه‌ها مي‌دهند و گاهي هم عملاً‌بعضي از كارها را مي‌كنند كه به نظر ما به نفع مردم كردستان نيست ما اين‌كار را نمي‌كنيم ما مي‌دانيم كه اگر درگيري يا خداي نخواسته مجدداً جنگ برادركشي بوجود نيايد اين ما هستيم كه طرف اصلي خواهيم بود همانطور كه در گذشته هم بوديم. و شعار دادن در زمان صلح و در خانه نشستن در زمان جنگ و جنگ راه‌انداختن كار آساني است ولي ما مسوليت داريم. در زمان جنگ ما بوديم كه جنگ مي‌كرديم و حالا زماني است كه نمي‌خواهيم جنگ بشود و الان اختلاف ما با دوستان بر سر آمدن ارتش است و زماني كه ارتش به ما خبر مي‌دهد كه فرض كنيد از اروميه مي‌رود به مهاباد چرا جلوگيري كنيم. ارتش مي‌خواهد بيايد، مي‌خواهد برود ولي مي‌خواستم اين را دوستان خوب درك بكنند كه ما با ايشان در اين مورد  اختلاف نظر داريم كه مي‌بينيم ارتش مي‌خواهد با زور به اين منطقه بيايد. چرا با زور مي‌خواهيد بياييد؟

من اين را به آقاي استاندار گفتم، گفتند: «ارتش مي‌خواهد در اشنويه مانور بدهد» گفتم قربان حالا كه در اشنويه درگيري هست، درست در آن منطقه مي‌خواهد مانور بدهد و برويد پشت سر فئودال‌ها و از آن‌ها پشتيباني كنيد؟ شما چند روز صبر كنيد و بعد هر كجا كه ارتش مي‌خواهد، برود. برخورد ما با ارتش اين است.

سياست حزب دمكرات در مجلس

س: مسلم شده است كه تعدادي از نمايندگان شما به مجلس خواهد رفت. سياست كلي كانديداهاي شما در مجلس چه خواهد بود؟

ج: سياست ما همان چهار اصل است، مبارزه عليه امپرياليسم مبارزه براي آزادي و دمكراسي براي ايران و مبارزه براي خودمختاري و مبارزه به نفع حوق زحمت‌كشان. اين چهار اصل را كنگره تعيين كرده است. (كنگره چهارم حزب ما كه دو ماه پيش تشكيل شد) اين سياست براي حزب ما تعيين شده و كانديداهاي ما كه اميدواريم بتوانند به مجلس بروند از اين چهار اصل دفاع خواهند كرد.

س: شما مي‌دانيد كه سپاه پاسداران كه از تمام مردم ايران مي‌باشند يك اصلي است در قانون اساسي، براي اين‌كه بين پاسداران و پيشمرگان كرد يك تفاهمي بوجود بيايد چه بايد كرد؟

ج : من فكر مي‌كنم كه خيلي ساده است. خواست‌هاي خلق كرد قبول بشود. بعد اگر قرار است پاسدار باشد از خود پيشمرگ‌ها پاسدار درست بكنند شما مي‌بينيد كه پاسداران اصفهان نه براي جنگ با هلي‌كوپتر و تانك، ولي بيايند بعنوان مهمان ببينند چه استقبالي خواهد شد.

س: سپاه هم مانند ارتش است و ارتش همه جا مي‌رود و بايد سپاه هم يك چنين نقشي در كشور ما داشته باشد و حالا نظر شما درباره سپاه چيست؟

ج: ما نظرمان در اين باره روشن است ما درحالي‌كه در اين اصل مي‌بينيد كه ارتش و حفاظت مرزها فقط در صلاحيت دولت مركزي است حفظ انتظامات داخلي بايد بدست خود مردم باشد اين اگر عملي نشود حساسيت به وجود مي‌آورد مخصوصاً‌با اين واقعه‌اي كه در چند روز پيش رخ داده، پس بايد چند مدتي فاصله داد تا اين اطمينان بوجود بيايد، والله ما به عنوان حزب دمكرات كردستان برخلاف گفته‌هاي فرمانده عمليات پاسداران، عليه پاسداران كوچكترين غرضي يا انزجاري نداريم، برعكس پاسدارها بايد يك نهاد انقلابي براي حفظ دستاوردهاي انقلاب باشند نه براي سركوب مردم، و يكي از معاونان فرمانده سپاه پاسداران منطقه غرب مصاحبه‌اي كرده بود در روزنامه كه من حض كردم، هر چه آن‌جا گفته بود مورد قبول ما بود و اتفاقاً اين مساله را گفته بود كه چطور بايد كاري كرد كه تفاهم متقابل بوجود بيايد، من اتفاقاً‌آن زمان خيلي كوشش كردم تلفني با ايشان تماس بگيرم ولي متأسفانه ممكن نشد. خواستم تبريك به ايشان بگويم واقعاً حرف‌هايي كه ايشان زدند كاملاً همان حرف‌هايي است كه ما مي‌زنيم.

س: آيا شما پاسداران را شكنجه مي‌داديد؟

ج : متأسفانه سه چهار نفر بيشتر نبودند، اين پاسدارها كه رفتند و اين حرف‌ها را زدند ، به طور كلي نه نسبت به پاسدارها، اصولاً ‌شكنجه را در هر لباسي باشد محكوم مي‌كنيم، ولي ايشان يك چيزهايي مي‌گفتند كه تا حدي واقعيت داشت و آن اين‌كه فرض كنيد غذايشان خوب نبود جايي كه مي‌خوابيدند بد بود ولي اي كاش آنوقت شما مي‌آمديد و ما را در كوهستان مي‌ديد كه ما هم همان وضع را داشتيم.

ولي باور بفرماييد هر چه ما مي‌خورديم پاسدارها هم مي‌خوردند، من گفتم كه در اوايل يكي از كساني كه مسوول زندان بود و بدرفتاري مي‌كرد با عده‌اي از پاسداران، بلافاصله عوضش كرديم.

س: دو نفر از جهادسازندگي به نام ناصر تركان و يك نفر ديگر كه محاكمه شده بودند مي‌شود بگوييد جرمشان چه بود؟

ج: من نمي‌دانم

در اين‌جا يكي از همراهان آقاي دكتر قاسملو توضيح داد كه پنج شش نفر را از دهات كردنشين گرفتند و آوردند پيش ما و ما كارت او را ديديم. يك‌روي كارت جهادسازندگي بود و طرف ديگر سپاه پاسداران و اگر ايشان مي‌گفت كه مال جهادنبوده، ايشان عملاً در جنگ بوده و در جنگ ستيز شده بود.

دكتر قاسملو در ادامه سخنان خود افزود: رفقاي ما از بانه خبر دادند  كه جهاد سازندگي آن‌جا مي‌خواهد در حدود هزار تا دوهزار نفر را استخدام بكند به عنوان كارگر و آن‌ها آنجا كاركنند. گروه‌هاي ديگر مخالفت كردند. ما گفتيم تمام كوششمان براي اين است كه روزي كشورمان را آباد كنيم و گفتيم چرا نكنيم وحالا آن‌ها كار مي‌كنند جهادسازندگي هم هست و وقتي كه من رفتم بانه، آن‌ها آمدند پيش ما گفتند ما مي‌خواهيم در ميتينگ شما شركت بكنيم، گفتيم چه بهتر از اين  بعد ديديم هزار تا دوهزار و پانصد نفر همگي بيل‌هايشان روي دوششان بود آمدند در ميتينگ هم شركت كردند و ما هم خيلي خوشحال شديم. و ما تمام گله‌اي كه داريم اين است كه چرا بودجه‌اي نمي‌دهند و كار عمراني نمي‌كنند دليل آن‌ها اين است كه در مهاباد امنيت نيست، وقتي كه يك‌نفر كار كوچكي انجام مي‌دهد بزرگش مي‌كنند و راديو هم نيز مي‌گويد شما مي‌خوانيد در درود برخورد شده بود، و پانزده روز پيش در جاي ديگر، من مي‌خواهم بگويم در همه جا هست، اين فقط مربوط به كردستان نيست، ولي چرا مال كردستان بايد بزرگ شود. اگر جهادسازندگي بيايد با ما همكاري بكند همه امكاناتمان را در اختيارشان مي‌گذاريم و امنيت‌شان را هم كاملاً‌تامين مي‌كنيم و هر كار سازندگي كه مي‌خواهد بكند، بكند.

س: آيا افرادي از جهادسازندگي بعنوان گروگان در پيش شما هستند يا نه؟

ج: تا به حال افرادي را آورده‌اند و ديديم به عنوان جهاد مي‌باشد آزاد كرده‌ايم و ما اين اواخر كسي را نمي‌گيريم ما كاري به كسي نداريم.

س: يك مساله‌اي كه در امر خودمختاري مبهم مانده است وضع اقتصادي مي‌باشد، بفرماييد به چه صورت پياده خواهد شد؟

ج: آقاي بني‌صدر بي‌لطفيشان خيلي زياد بود براي اين‌كه ايشان دكتر اقتصاد مي‌باشند از اين نقطه‌نظر ما همكار مي‌باشيم، من هم رشته اقتصاد كار كرده‌ام. ايشان مي‌فرمايند كه اين آقايان خودمختاري مي‌خواهند، پليس از خودشان باشد، ژاندارمري از خودشان باشد، ارتش از خودشان باشد، (كه البته ما چنين چيزي نخواسته‌ايم)، بعد پول هم از ما مي‌خواهند.

نظر قاسملو در مورد تقسيم بودجه

اولاً اين مساله ما و شما،مگر ما همگي هموطن نيستيم. ما و شما يعني چي؟ يعني پولي كه آقاي بني‌صدر مي‌خواهد بدهد در كردستان خرج بشود پول ايشان مي‌باشد،پول همه ايران است يا فقط مال خوزستاني‌ها مي‌باشد ما مي‌خواهيم اين روشن شود، اگر پول تمام مردم ايران است، ما هم ايراني هستيم،پس منتي نداريم،اگر مال خوزستاني‌ها مي‌باشد چرا در تهران خرج مي‌شود.مساله دوم اين‌كه طوري پيشنهاد كرده بوديم و فكر مي‌كنيم كه ايران اگر بخواهد از نظر اقتصادي پيشرفت بكند بايد بودجه معمولي را با بودجه سازندگي آن جدا بكند، براي اين‌كه مي‌دانيم دستگاه اداري ما چنين دستگاهي است كه بودجه سازندگي صرف حقوق مدير كلي و آمد و شدها شود و چيز ديگري به جا نماند. مي‌شود سازمان برنامه يك بودجه‌اي مخصوص خود داشته باشد، براي پيشرفت كشور جدا از بودجه اداري و اين بودجه معمولاً از پول نفت و پول و درآمدهاي مس سرچشمه و غيره تأمين بشود يعني  بصورت ارز اكثراً وقتي كه ما اين پول را كه كاري به اداره آن ندارم همه استان‌ها چطور اداره مي‌شود از لحاظ اداري همه مناطق ايران،كردستان هم همان‌طور اداره بشود ، ولي وقتي كه اين بودجه سازندگي جمع شد اين‌را ما بياوريم بصورت سرانه تقسيم بكنيم  فرض كنيم كه پنج هزار تومان به هر نفري مي‌رسد، در ايران به طور متوسط ما فكر مي‌كنيم كه بايد در ايران كار ديگري كرد. چون سطح اقتصادي استان‌هاي مختلف خيل با هم فرق مي‌كند كردستان يكي از عقب‌افتاده‌ترين استان‌ها مي‌باشد، ولي عقب‌افتاده‌تر از كردستان نيز داريم، ما فكر مي‌كنيم كه آنوقت بايد طوري تقسيم كرد كه براي هر نفري مثلاً‌در بلوچستان ماهي 6000 تومان چون از همه عقب‌افتاده‌تر مي‌باشد، در كردستان 5500 تومان، مثلاً ‌كاشان5000 تومان متوسط بعد در تهران 4000 تومان چيزي كه ما پيشنهاد مي‌كنيم اين است و ما هيچ امتياز خاصي هم براي كردستان قايل نيستيم در فكر همه‌ي ايران هم هستيم ولي فكر مي‌كنيم صحيح نيست كه هر پولي كه از نفت مي‌آيد در تهران و مازندران و بعضي مناطق معين خرج بشود و طوري خرج بشود كه فرق سطح اقتصادي كم‌كم از بين برود البته كار يك‌روز و دو روز نيست حالا اگر آن 5000 هزار تومان نبود پانصد تومان هرچقدر بود اين بودجه سازندگي بصورت سرانه تقسيم شود، كه ظلم نشود واقعاً‌تا حالا درست برعكس آن بوده است.

س: تركيب  هيات خلق كرد به چه صورت است؟

آنطور كه ما با مردم صحبت كرديم اكثراً طرفدار حزب دمكرات هستند و انتخابات نيز آن را نشان داد.

ج: رييس هيات نمايندگي آقاي شيخ‌عزالدين حسيني است، و بعد اين هيات سخنگو دارد و سخنگوي هيات حزب دمكرات است و دو گروه ديگر در جلسات وقتي مي‌توانند نظر بدهند كه از سخنگو اجازه بگيرند، يادداشت بدهند، يا سخنگو حرف آن‌ها را بزند، يا سخنگو اگر صلاح ديد اجازه دهد آن‌ها شركت كنند، ما به اين شرط حاضر شديم در اين طرح شركت كنيم، در واقع مسايلي را قبلاً آماده مي‌كنيم، بعد مي‌رويم با هيات دولت مي‌نشينيم  و البته يك جلسه هم بيشتر ننشستيم كه آقاي صباغيان گفت: كه دولت با آن دو گروه حاضر نيست صحبت بكند. از آن موقع آقاي فروهر تنفس دادند و تا حالا تنفس ادامه دارد.

در حال حاضر عده ‌زيادي از حزب ما هم اعتراض دارند كه نمايندگي خلق كرد به اين ترتيب جوابگو يا بازتاب جامعه كرد نيست، براي اين‌كه حزب دمكرات به تنهايي هشتاددرصد مردم پشتيبان آن هستند، و اين‌جا سه گروه آمدند و شريك شدند و براي اين‌كه ما از درگيري جلوگيري كنيم و آن‌زمان هيات دولت آتش‌بس داد و بعد ديگران هم مجبور شدند تبعيت كنند حالا هم همين‌طور هست، عده‌اي كه ممكن است كار مثبت انجام بدهند، اين هميشه هست اين است كه ما گفتيم همكاري بكنيم و به طور كلي اين گروه‌ها را مي‌شود در چارچوب نمايندگي با آن همكاري كرد مثل اتحاديه كمونيست‌ها، مثل پيكار، مثل طوفان، اين نوع گروه‌ها اين‌جا هستند كه ما به هيچ‌وجه نمي‌توانيم با آن‌ها همكاري داشته باشيم.

س: شما پيامي داريد كه براي ملت ايران بگوييد؟

ج: من آرزو دارم كه حرف‌هاي ما را منعكس بكنيد، خيلي خوشحال خواهيم شد. براي اين‌كه ما فريادمان گاهي به مركز نمي‌رسد. ولي پيام ما پيامي است كه بارها گفتيم ما آرزو داريم كه هم مردم سراسر ايران و هم زمامداران و مسوولين بالاخره دريابند كه مردم كردستان سرجنگ با برادران خود را ندارند، ما مي‌خواهيم در چارچوب ايران برادروار زندگي بكنيم به عنوان حزب دمكرات كردستان جنگ را رد مي‌كنيم. راه حل نظامي را راه‌حل نمي‌دانم آن‌چيزي كه آقاي كرماني نماينده امام در غرب كشور گفت و براي ما قابل قبول بود ايشان گفت: قبل از جنگ احتمالي ديگري بنشينيم و مذاكره بكنيم و نظرشان اين بود كه اگر ده سال جنگ كنيم و يك ميليارد خسارت بدهيم و يك ميليون نفر كشته بشوند، بالاخره بايد بياييم دور يك ميز بنشينيم حالا كه اين‌طور است چرا اين‌كار را نكنيم ما اسلحه را براي برادران فارس و ترك و بلوچ و عرب و تركمن برنداشتيم ، ما اسلحه را براي دفاع از انقلاب برداشتيم و به عنوان يك حزب سياسي و يك حتي وقتي كه امنيت داخلي كشور به دست خود مردم سپرده شد، خواسته‌هاي ما آن‌طور كه گفتم برآورده شد، اولين حزبي هستيم كه مخالف اين خواهيم بود كه يك‌فرد رسمي و غيرمسوول اسلحه حمل كند اين نظر ماست و قاطعانه گفتيم. (كيهان28/1/1359)

      كنفرانس مطبوعاتي

پيرانشهر ـ خبرنگار بامداد : عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموكرات كردستان ايران به پيرانشهر وارد شد و در يك كنفرانس كه در مسجد جامع اين شهر برگزار شده بود،  شركت كرد. 

قاسملو در اين كنفرانس گفت: «ما هيچگاه تابع جنگ و خونريزي نبوده و نيستيم و با وجود آنكه مدت آتش بس گذشته ولي ما همچنان آتش بس را حفظ كرده‌ايم». 

قاسملو در قسمت ديگري از سخنانش گفت: «ما طالب خودمختاري هستيم و بايد حق خودمختاري شناخته شود و در قانون اساسي نيز به ثبت برسد». 

دكتر قاسملو در بخشي ديگري از سخنانش ضمن اشاره بطرح خودگرداني هيئت ويژه گفت:: «اين طرح با پيام امام خميني تطبيق نميكند و بصلاح ما نيست كه مذاكرات را ادامه دهيم و چون هيئت براي كوچكترين مسئله مي بايست با تهران و قم تماس بگيرد، ما بايد مستقيما با امام خميني وارد مذاكره وگفتگو شويم.(بامداد12/10/1358)

 
تلگرام عبدالرحمن قاسملو به حضور امام

 

از سوي ديگر به گزارش خبرگزاري پارس ديروز از طرف عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان تلگرامي‌به حضور امام خميني مخابره شد در قسمتي از‌اين مخابره آمده است:

حضرت‌آيت‌الله العظمي‌خميني دامت بركاته، يك‌بار ديگر توطئه وسيعي عليه انقلاب ‌ايران و رهبري آن حضرت و مردم كردستان در حال تكميل است پس از حمله پاسداران به كامياران كشتار مردم بيگناه هم‌اكنون درگيري شديدي در منطقه پاوه جريان دارد در ‌اين درگيريها كه از طرف پاسداران‌ايجاد شده هليكوپتر و تانك و حتي فانتوم شركت كرده و روستاهاي بي‌دفاع را بمب باران نموده‌اند خانه‌هاي بسياري ويران شده و زنان و كودكان معصوم را قتل‌عام كرده‌اند‌.

 

در گوشه ديگري از ‌اين تلگرام آمده است من با احساس مسووليت و با اصرار از حضرت امام خواهش مي‌كنم دستور فوري و جدي براي جلوگيري از گسترش درگيري ها صادر فرمايند دستور بفرمائيد كه پاسداران به محلهاي استقرار خود مراجعه نمايند تا درگيريها خاتمه پيدا كند. هر گونه عدم توجه و تاخير در ‌ايجاد تصميم جدي به منظور جلوگيري از جنگ برادركشي مي‌تواند عواقب وخيمي ‌به بار آورد.با درود فراوان مخلص عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان‌.(جمهوری اسلامی14/11/58) 

 

نوشته شده توسط بهزاد خوشحالی  | لینک ثابت |